Pendlet til toppkarakterer

Av: Ole Jørn Borum

Gunnhild Lavik fra Sauda har jobbet i barnehage hele sitt voksne liv. For to år siden førte interessen for barn med særskilte behov henne til skolebenken hos AOF i Haugesund.

Etter to hektiske år med pendling, barn, familie og jobb avsluttet hun videreutdanningen med toppkarakterer.
– Det har vært noen veldig travle år, men med god hjelp fra familie, jobb og AOF ble det mulig. Jeg måtte ofre en del på veien, men gevinsten har vært mye større enn innsatsen, forteller Gunnhild.

Sist hun satt på skolebenken var da hun tok fagbrevet for 20 år siden, og hun var spent på om hun i det hele tatt ville klare en toårig spesialisering.

– Jeg hadde veldig lyst til å få mer kunnskap om barn med særskilte behov. God hjelp fra familie, tilrettelegging fra arbeidsgiver og ikke minst AOF gjorde at jeg i det minste burde prøve å få det til, forteller Gunnhild.

Hektiske perioder

– I starten vart det tøft, særlig da jeg innså at jeg også måtte finne tid til å lese og å skrive oppgaver mellom samlingene. Jeg måtte derfor i perioder avstå fra sosiale aktiviteter, og det ble mange raske middager. Datteren min spøkte faktisk med at vi var blitt gode sponsorer av Toro-suppe, sier hun lattermildt.

Trodde karakteren var feil

Gunnhild har lese- og skrivevansker, men opplevde at skolen var mer opptatt av innhold enn grammatikk. Dette, sammen med pendlingen, har gjort at hun måtte legge ned mye arbeid og mange timer. Likevel gjennomførte hun med toppkarakterer.

– To A’er, sier hun stolt. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle klare det, og trodde faktisk at de hadde gitt meg feil karakterer. Det gir meg en enorm mestringsfølelse, og kunnskapen jeg har fått har gjort meg mye flinkere i jobben min.

– Nå er jeg mer observant og tar signaler tidligere. Det handler om å tørre å stille de rette spørsmålene tidlig.

Faktisk har spesialiseringen også ført til å bryte andre barrierer. Nå står hun gjerne foran kolleger og deler av sin kunnskap og erfaring.

– Det hadde jeg nok aldri gjort for to-tre år siden, men nå var det faktisk veldig gøy og jeg har også fått forespørsler om å snakke i andre barnehager. Innsatsen jeg har lagt ned i disse årene, har definitivt gitt mye igjen. Både på jobb, hjemme og for meg personlig.

Suksess med åpen dialog

Hun skjønner godt at enkelte kvier seg for å starte på studier i voksen alder, men ber folk om å bare stupe i det.

– AOF er genuint interessert i at folk fullfører studiene. De legger til rette og gjør mye for at du skal få det til. Et godt tips til fremtidige studenter er å føre en åpen dialog, både på jobb, hjemme og opp mot skolen. Da blir det veldig mye enklere å få det til. Hadde jeg ikke hatt folk rundt meg, gode kollegaer og god hjelp fra AOF, så hadde jeg aldri fått dette til, sier Gunnhild.