Nå gir fagskolene studiepoeng

Til tidligere fagskolestudenter i AOF Fagskolen

Det skjer mye spennende innen fagskole for tiden. Vi har derfor valgt å lage dette informasjonsskrivet til tidligere fagskolestudenter om hvordan noen av endringene påvirker den utdanningen de har tatt.

1. juli 2018 trådte det i kraft en helt ny fagskolelov, «lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)». Som det fremgår av navnet på loven, er nå fagskoler tydelig definert som høyere utdanning. Som for annen høyere utdanning, vil også fagskolene få studiepoeng som betegnelse for oppnådd læringsutbytte og normert studietid.

Du som har fullført en fagskoleutdanning hos oss mellom 2013 og 2018, vil ha et vitnemål med betegnelsen fagskolepoeng. Det er ingen forskjell mellom fagskolepoeng og studiepoeng. Dette er presisert i et brev fra Kunnskapsdepartementet som du finner her. Vi anbefaler at du printer ut brevet fra Kunnskapsdepartementet og vedlegger det vitnemålet ditt. Dette er en fullgod dokumentasjon, og du trenger ikke å gjøre tiltak for å få et nytt vitnemål.

Om du allikevel ønsker et nytt vitnemål med studiepoeng, har du i henhold til ny fagskolelov en lovfestet rett til å få dette. Vi presiserer at denne retten gjelder fram til 31.12.2020.

Vi har i tråd med anbefalinger fra fagskolesektoren laget disse retningslinjene for tidligere studenter som ønsker et nytt vitnemål:

Tidligere fagskolestudenter som ønsker nytt vitnemål må levere inn sitt originale vitnemål og betale et gebyr på kr. 1000 for å dekke fagskolens kostnader.

Du bestiller nytt vitnemål ved å sende en bestilling per e-post til post@aof-fagskolen.no. Merk at saksbehandlingstiden ikke starter før du har betalt gebyret og levert inn originalt vitnemål.

Betalingen kan gjøres på en av følgende måter:
• Vipps til AOF Fagskolen og merk betalingen «nytt vitnemål + ditt navn».
• Betal inn på kontonummer 9011.05.21897 og merk betalingen «nytt vitnemål + ditt navn».
• Betaling via kortterminal i vår resepsjon i Haugesund

Originalt vitnemål kan leveres i vår resepsjon i Haugesund eller sendes per post til:
AOF Fagskolen
Postboks 24
5501 Haugesund

Vi beregner en saksbehandlingstid på inntil to måneder fra betaling og originalt vitnemål er mottatt. Nytt vitnemål vil bli sendt i posten.

Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har godkjent forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser.

Følgende gradsbetegnelser gjelder:
• «Fagskolegrad» for ettårig fagskoleutdanning (60 – 90 studiepoeng)
• «Høyere fagskolegrad» for toårig og treårig fagskoleutdanning (120 – 180 studiepoeng)

Det vil si at for fagskoleutdanninger tatt ved AOF Fagskolen vil tittelen «Fagskolegrad» være gjeldene for våre ettårige utdanninger som er gjennomført på deltid over to år.

Dersom du bestiller nytt vitnemål og har deltatt på en fagskole som gir 60 studiepoeng, vil du også få gradsbetegnelsen påført vitnemålet.

Vi håper dette er klargjørende og står gjerne til tjeneste dersom du har spørsmål.

Til nedlasting:
Bekreftelse – studiepoeng og fagskolepoeng