Studieforbundene pådrivere i regional kompetanseutvikling

Artikkelen er produsert av VOFO – Voksenopplæringsforbundet.

Studieforbundene Folkeuniversitetet og AOF Fagskolen på Vestlandet samarbeider tett med kommuner og regionalt næringsliv for å framskaffe lokale tilbud om etterutdanning og lukke kompetansegap i arbeidslivet.

I Dalane-regionen med Eigersund kommune i spissen er utdanningsprogrammer i gang på høyere nivå både for administrative ledere og helsefagarbeidere. Også i Hardanger tilbyr Folkeuniversitetet etterutdanning på universitetsnivå for ledere og mellomledere i regionen denne høsten. Kort tid etter kunngjøringen hadde åtte kandidater meldt seg på et ettårig studieløp i Arbeidslivspsykologi. Siden studietilbudet ble satt opp første gang, har flere hundre ansatte i kommuner og næringsliv på Vestlandet gjennomført studieprogrammet.

Satsing i Eigersund
I Dalane sør for Stavanger har omkring 60 kandidater tatt etterutdanning ved siden av full jobb i perioden 2018-20. Folkeuniversitetet har gjennomført tre runder med utdanningsprogrammet Arbeidspsykologi i regionen, og nærmere 30 ansatte i Eigersund kommune deltok i første runde.

– Vi tar sikte på å framstå som en attraktiv arbeidsgiver med gjennomføringskraft. Derfor prioriterer vi kompetanseutvikling for kommunens ansatte, og derfor er det viktig at vi har tilbud om relevant høyere utdanning lokalt, uttaler kommunalsjef for organisasjon og læring Arild Sandstøl i Eigersund kommune.

Kommunen har flere utdanningstiltak i gang for sine ansatte både innen ledelse og faglig kompetanseutvikling.

Professor Stig Berge Matthiesen BI tv, Tone Larsen, AOF, kommunalsjef Arild Sandstøl, Eigersund kommune.

Spesialisering i helsefag
Etter et møte med AOF Fagskolen i desember sammen med kommunene i Dalane, er et spesialiseringsløp for helsefagarbeidere i sykehjem og hjemmetjeneste allerede i gang. I første omgang ønsket kommunen å prioritere fagområdet kroniske sykdommer. 27 helsefagarbeidere er i gang med opplæringen som foregår i et trekantsamarbeid mellom kommunen, Dalane Utdanningssenter og AOF Fagskolen. Påkrevet praksis under opplæringen foregår på kandidatenes egen arbeidsplass.

– Vi har et fantastisk samarbeid med Eigersund kommune og Utdanningssenteret, og har mange svært ivrige studenter takket være godt rekrutteringsarbeid fra dem, forteller Kompetanserådgiver Tone Larsen i AOF Fagskolen.

– Alle lærerne er rekruttert fra helsesektoren lokalt, har fått opplæring i å undervise på fagskolen og får veiledning fra oss. De er sterke fagfolk med opp mot 20 års erfaring fra sektoren. Noen har tidligere vært tilknyttet fagopplæringen på Dalane videregående skole. Det er viktig kompetanse i et svært praksisnært etterutdanningstilbud, påpeker hun.

– Nå har lærerne også fått opplæring i å bruke Teams slik at vi kan fortsette studietilbudet digitalt tross Korona, tilføyer hun.

Krav om faglig kvalitet
Studietilsynsforskriften fra NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen stiller strenge kvalitetskrav når studieorganisasjonene tilbyr høyere etterutdanning lokalt i samarbeid med universiteter og høgskoler. Det er derfor et løft og en stor forpliktelse for Folkeuniversitetet å utvikle studietilbud på universitetsnivå.

– Hvis voksne folk skal ha lyst til å ta etterutdanning ved siden av jobb, må studiene ha høy kvalitet. Vi er avhengige av å utvikle studiekonsepter som fungerer i praksis for kandidatene, og som møter faglige kvalitetskrav fra NOKUT. Derfor har vi engasjert noen av de beste fagfolkene i landet til dette studieløpet med professorene Stig B. Matthiesen fra UiB og Ståle Einarsen fra BI Bergen i spissen, forteller salgssjef Reidar Brandsberg i Folkeuniversitetet Vestlandet.

De fleste foreleserne på studiet i Arbeidspsykologi er tilsatt på Universitetet i Bergen og på BI i Bergen.

– Universitetet tillater at studentene kan gå opp til eksamen som privatister. Dermed oppfyller vi kravene og får dette til. Kandidatene må reise til Bergen for å ta eksamen, men alle forelesningene foregår på dags- og helgesamlinger lokalt, opplyser han.

Tilbudet gir 30 studiepoeng, og dersom mange nok kandidater melder seg på, planlegger Folkeuniversitetet å følge opp med studier i personal- og motivasjonspsykologi som begge gir 15 studiepoeng. – Dermed kan ledere i Hardanger ta inntil 60 studiepoeng på universitetsnivå der de bor og mens de er i jobb.

Mange studenter tar dette programmet som del av sin universitetsutdannelse. Brandsberg mener at studietilbudet er svært godt egnet også for folk med noen år i arbeidslivet. – Da har de høstet arbeids- og livserfaring som verdifull ballast for denne etterutdanninga, sier han.

Regional kompetansepolitikk med lokal forankring
De nye fylkene har fått større ansvar for regional kompetansepolitikk. Flere av studieforbundene har rik erfaring og et godt utgangspunkt for å bidra til regionalt tilpasset kompetanseutvikling.

AOF Fagskolen på Vestlandet holder årlige møter med kommunene i fylket for å avdekke og diskutere kompetansebehov og opplæringstilbud for kommunene. Særlig er fagområder i helse-, omsorgs- og oppvekstsektoren etterspurt.

Folkeuniversitetet på Vestlandet har mange års erfaring fra samarbeid med kommunalt og regionalt arbeidsliv for å oppfylle kompetansebehov i arbeidslivet. Ofte går næringshager, industriklynger og kommuner sammen for å sikre grunnlaget for å utvikle og tilby etterutdanning på høyere nivå.

– Det er en stor forpliktelse for oss å utvikle og tilby universitetsstudier lokalt. Forankring hos arbeidsgiverne i kommuner og industri er en viktig forutsetning og en vesentlig forklaring på den suksessen vi har hatt med dette tilbudet, sier Brandsberg. – Alle trenger faglig påfyll gjennom arbeidslivet sitt, men sentraliseringen vi ser dag gir oss flere utfordringer på veien til å få det til der folk bor. Derfor er samarbeidet med lokale rådmannsgrupper og næringslivets organisasjoner uvurderlig, fastslår han.

– Eksemplene fra Vestland viser betydningen av studieforbundene som unik drivkraft for desentralisert og fleksibel opplæring drevet fram av folks og bedrifters behov. Slike tilbud blir enda viktigere når folk og bedrifter nå må omstille seg i kjølvannet av koronakrisen, sier generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet Rune Foshaug.