Klare for studier etter å ha fullført realfag hos AOF VA

Vi har tatt en prat med Daniel Thorland (21), Karl Kristian Kyvik (20) og Jan Egil Nedrebø (32) for å høre om hvordan det er å ta realfag på nett hos AOF VA.

Alle tre har fremtidsplaner om spennende studier innen havteknologi, datasikkerhet og robotikk, og må derfor ha realfagene på plass før de kan søke seg inn. De sjekket på nett hvor det var mulig å ta realfag, og hvilke tilbud som var i nærområdet, da de fant tilbudet til AOF VA.

De bor i Haugesund og er egentlig nettstudenter, men har fått muligheten til å møte opp fysisk på skolen da læreren underviser fra Haugesund. Det er ikke noen selvfølge å få dette til så de er veldig fornøyde med å ha fått muligheten der de får studere sammen og motivere hverandre.

De har fast undervisning med lærer 3 ganger i uken på dagtid. I tillegg møtes de to ganger i uken for å studere sammen og hjelpe hverandre. De får låne grupperom på kurssenteret til AOF i Haugesund slik at de kan studere sammen når de ønsker det.

De jobber i tillegg til fagene de tar og synes det går fint. Det handler om å ha en god studieplan og de mener at dersom en er dedikert og studerer flittig utenom jobb så kan det gå fint å studere ved siden av en fulltidsjobb.

Undervisning med lærer Håkon Thormodsen

«Jeg synes det er et kjempeopplegg, lærerne er veldig flinke og i tillegg er det gratis! Og det at vi får bruke grupperommene her og arbeide på ettermiddagene er veldig kjekt,» sier Karl Kristian.

«Jeg kommer absolutt til å anbefale dette tilbudet hvis noen jeg kjenner skal ta opp fag,» sier Daniel.

«Ja, hvis du får muligheten til å ta realfagene på denne måten, så gjør det! Jeg skulle ta fagene uansett, så jeg ringte AOF og sa jeg ville ta realfagene. Jeg fikk da vite at det var gratis*, så det var jo alle tiders, 30 000kr spart! Det er verdt hver en (gratis) krone» sier Jan Egil med et glimt i øyet.

Alle tre sier seg enige i at om det ikke hadde vært et gratis tilbud hadde de uansett tatt fagene hos AOF, og de hadde vært like fornøyde. «Hadde jeg visst at opplegget var så bra, og jeg hadde fått muligheten til å ta det her, så hadde jeg lett betalt!» sier Karl Kristian.

De avslutter med å si: «Vi har hatt veldig godt utbytte av å sitte å jobbe sammen, da en av oss skjønner noe, og en annen skjønner noe annet.» På den måten hjelper de hverandre med å dekke alle områder av pensum, noe de synes er motiverende og betryggende.

* Kurset de deltok på var en del av Bransjeprogrammet finansiert av HKdir. Bransjeprogrammet er utviklet av arbeidslivet slik at du kan ta et kurs eller utdanning som er laget spesielt for det din bransje trenger. Tilbudene i bransjeprogrammet er gratis, og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier. Det varierer hvilket tilbud vi har innenfor denne type kurs. Du kan se hvilke tilbud som gjelder nå på www.aofstudiestart.no