AOF Vestlandet-Agder har fått ny daglig leder 

I begynnelsen av februar begynte Ragnhild Bjerkvik som daglig leder for AOF Vestlandet-Agder. Vi klarte å få en liten prat med henne i en travel hverdag. Hun tar over etter Sigmund Fosse som har fratrådt stillingen etter 27 år i sjefsstolen. Ragnhild ser fram til å lede et av de sterkeste fagmiljøene i Norge innen sin bransje. 

Kan du fortelle litt om bakgrunnen din og hva som fikk deg til å si ja til denne stillingen? 
Jeg har de siste fire årene vært kommunedirektør i Kvinnherad. En spennende jobb, men tiden var inne for en endring. Jeg har arbeidet i styret til AOF Vestlandet-Agder i snart fem år, og etter hvert så ble tanken om å overta som daglig leder lansert. AOF Vestlandet-Agder er en spennende bedrift som skal være næringslivet og offentlig sektor sin kompetansepartner. Et svært viktig oppdrag og jeg gleder meg til å bidra inn her.  

Hva er dine første prioriteter som daglig leder? 
Først og fremst må jeg bli kjent med organisasjonen, samarbeidspartnere og næringslivet i de regionene vi har vår virksomhet. Det er viktig å kjenne utfordringer og muligheter og hvordan vi skal tilpasse oss de trender og endring av rammebetingelser som kommer til å prege arbeidslivet i årene framover.  

Hva tror du vil være den største utfordringen i denne stillingen? 
Stadig hurtigere takt i omstilling, og stadig nye krav til endring i arbeidslivet generelt vil og prege aktiviteten i AOF Vestlandet-Agder. Tilpassing til nye rammebetingelser  Må skje kontinuerlig. Det å lede en organisasjon i en slik tid kan være krevende, men og veldig spennende. AOF Vestlandet-Agder har mange svært dedikerte medarbeidere som vil bidra til å delta i næringsutvikling i hele regionen og nå de målene som til enhver tid settes.

Hva ser du som dine største styrker som leder? 
Å tenke overordnet og langsiktig, grunnleggende strategiarbeid der konkrete tiltak og aktiviteter bekrefter valgt strategi. Jeg har ambisjoner om å sette en visjon og målsetting for arbeidet i AOF Vestlandet-Agder og ikke minst sørge for gjennomføring av planlagte aktiviteter. Vi er en kompetansebedrift og må sørge for å ivareta og foredle den gode kompetansen som AOF Vestlandet-Agder er kjent for, og ikke minst fortsette den fleksibiliteten og lokale tilpassingen til næringslivets behov som kjennetegner AOF sine leveranser. AOF Vestlandet-Agder sine fortrinn må styrkes. 

«Som leder er jeg tydelig i mine forventninger, men også lyttende til de behov som medarbeiderne tilkjennegir. Jeg forventer gjennomføring og er opptatt av å ivareta kvalitet i alle ledd. Jeg mener at jeg er en omgjengelig person og har et jevnt godt humør. Jeg kan gjerne være alvorlig, men også tulle og fjase.» 

Hva håper du å oppnå som daglig leder i løpet av de neste årene? 
Jeg vil at AOF Vestlandet-Agder skal fortsette å vokse og befeste sin posisjon som arbeidslivets kompetansepartner. Vi må bistå bedrifter i å sikre rett kompetanse i de oppdrag som de til enhver tid har. Vi må utforske områder både innen digitalisering og internasjonalisering. Samtidig må vi sikre økt oppmerksomhet på bærekraft i alle ledd. Dette gjelder både i økonomi, miljø og sosiale forhold.