Christian Bligaard er ansatt som ny daglig leder i Sapio AS

AOF Vestlandet-Agder er glade for at datterselskapet Sapio har fått Bligaard på plass som daglig leder og har stor tro på at han kan bidra til å skape en god fremtid for Sapio. 

Sapio AS er en tysværbedrift som leverer sertifisert og dokumentert opplæring og HMS-tjenester til bygg- og anleggsbransjen, samt leverandørindustrien til petroleumssektoren. Med Bligaard ved roret er Sapio AS klare for nye utfordringer og for å ta enda større markedsandeler.

Bligaard har tidligere jobbet som sikkerhetsrådgiver og instruktør i selskapet, og hans inngående kjennskap til bransjen og sult etter å lede selskapet inn i fremtiden gjorde ham til den ideelle kandidaten for stillingen, ifølge styreleder Sigmund Fosse. Sapio AS har ambisjoner om å bli en ledende leverandør innenfor sine områder på Vestlandet, og Fosse mener at Bligaard er den rette personen til å ta virksomheten dit den skal.

Sapio AS har oppnådd betydelig suksess de siste årene, og eierne har langsiktige mål for virksomheten som de bruker overskuddene til å utvikle videre.

Som en del av selskapets mål om å levere kvalitet og skape verdier for kundene, vil Bligaard videreføre Sapio AS sine gode og tette kunderelasjoner. Selskapet har nylig etablert en avdeling i Bergen og har hovedkontoret i Aksdal næringspark.

Bligaard er opptatt av å fortsette å levere den sertifiserte og dokumenterte opplæringen og HMS-tjenestene som Sapio AS er kjent for, samtidig som han ser frem til å ta på seg rollen som daglig leder og lede selskapet mot nye høyder.