Avdekker kompetansebehovet innen IT og digitalisering

AOF Vestlandet-Agder arrangerte denne uken en workshop for å kartlegge behovet for kompetanse innen IT og digitalisering i regionen. Workshopen ble holdt på vårt kurssenter i Haugesund, og tilstede var representanter fra lokale IT-bedrifter, offentlige virksomheter og utdanningsinstitusjoner.

Et tydelig behov

AOF Vestlandet-Agder ønsket å se nærmere på hvilke behov næringslivet hadde innen IT og digitalisering. Elin Østensen Brekke, som jobber som rådgiver for utviklingsarbeid i AOF Vestlandet-Agder, forteller at de ønsket å gå direkte til kilden ved å invitere interessentene til en workshop

«AOF Vestlandet-Agder kjennetegnes ved at vi retter oss etter det arbeidslivet har behov for. Vi uttrykte dette da vi tok kontakt, vi ønsker å høre hva de har behov for, enten det er til sine kunder eller sine ansatte.»

Brekke forteller at nesten alle de inviterte aksepterte invitasjonen til å delta; det var tydelig at temaet fenget mange. Hun er svært fornøyd med engasjementet til de som deltok og mener deres innspill har gitt studieforbundet et godt grunnlag for å utvikle nye tilbud innen IT-kompetanse.

«Vi er veldig takknemlige for at de som deltok på workshopen tok seg tid til å komme til oss. Vi føler at vi traff en nerve, og vi er spente på å se hva vi kan gjøre for å fylle kompetansebehovet,» sier Brekke.

Mange kan ha nytte av mer kompetanse innen IT og digitalisering

Workshopen avdekket et tydelig behov for kompetanse, hos flere. Behovet for kompetanse gjelder både kunder og generelt i hele samfunnet, også hos de som allerede har IT kompetanse i bunn er det behov for spisset påfyll.

AOF Vestlandet-Agder har innen IT og digitalisering mulighet til å tilby kompetanse til veldig mange, både med kursvirksomheten vår og akkrediteringene våre innen økonomi, administrasjon og ledelse. Under workshopen var også Haugaland videregående skole til stede, og de tilbyr IT-linje for elever som ønsker å ta fagbrev. Dette er i tråd med den typiske studentprofilen hos AOF Vestlandet-Agder, hvor våre studenter kombinerer verdifull arbeidserfaring med utdanning. Denne kombinasjonen av praktisk erfaring og formell utdanning er ettertraktet av bransjen når de rekrutterer nytt personell.

Elin forteller, «Det er derfor svært kjekt for oss å kunne tilby de som allerede har oppnådd et fagbrev muligheten til å bygge videre på sin kompetanse, med mer spesialiserte utdanningsprogrammer basert på hva som etterspørres i bransjen. Det er jo som vi sier om våre utdanningstilbud, det du lærer hos oss i dag det skal du kunne ta i bruk i arbeidslivet i morgen.»

Funnene fra workshopen vil danne grunnlaget for å utvikle et mer målrettet tilbud innen IT-kompetanse. Målet er å tilby kurs og utdanninger som møter behovene til næringslivet.

«Vi har allerede begynt å skrape litt på overflaten, og vi ser frem til å gå i gang med utviklingsarbeidet,» sier Brekke.