Offentlig høring: Forskrift om fagskoleutdanning ved AOF Fagskolen

AOF Fagskolen presenterer forslag til revidert «Forskift om fagskoleutdanning ved AOF Fagskolen», og legger med dette forslaget ut til offentlig høring. Interesserte kan gi en høringsuttalelse innen 21 november 2023. Etter godkjenning i styret for AOF Fagskolen desember 2023, vil den bli publisert på Lovdata. Vi takker for innspill.

Høringsbrev

Forskrift om fagskoleutdanning ved AOF Fagskolen – revidert


Hilsen AOF Fagskolen ved AOF Vestlandet-Agder