Lytt nå: Næringspodden Haugalandet med Ragnhild Bjerkvik

Vår daglig leder, Ragnhild Bjerkvik, har vært gjest hos Næringspodden Haugalandet.
Ragnhild deler blant annet innsikter om hva vi legger i begrepet «Kompetanse skaper verdi.»


I podcast-episoden diskuteres betydningen av å sikre at bedrifter har ansatte med formell kompetanse. Ragnhild belyser hvordan dette gir bedriftene større muligheter til å delta i offentlige anbud, da de kan vise til en solid kompetansebase på området. Hun understreker stoltheten i å ha noen av verdens beste fagfolk i Norge og viktigheten av å fortsette å utvikle denne kompetansen for å skape økt verdi i bedriftene.

Kompetanse gir ikke bare gir økt verdi for bedriften, men også for individet. Ragnhild peker på hvordan formalisering av kompetanse bidrar til å opprettholde jobbtilhørigheten over lengre tid, styrke posisjonen i nedgangstider og gi flere valgmuligheter for de som ønsker å skifte jobb.

«Å mestre og klare noe, samt å stå med stolthet i fagtilhørigheten, gir stor verdi,» deler Ragnhild.

Dette er bare et glimt av det Ragnhild delte i Næringspodden Haugalandet. Vi oppfordrer deg til å lytte til episoden for å få en dypere forståelse av vår tilnærming til kompetanseutvikling og vårt engasjement for å styrke kompetansen i næringslivet.