Artikkelen er produsert av Kompetanse Norge

Hun lærer å ta seg av den som trenger omsorg i den siste fasen av livet. Constanse Karin H. Skranefjell studerer palliativ omsorg.

Hun studerer, hun spesialiserer seg, og hun har kapasitet til å engasjere seg i både frivillig arbeid og politikk. Constanse Karin Hansen Skranefjell er en av disse som beviser at hvis du vil ha utrettet noe, skal du spørre dem som ser ut til å ha mer enn nok å gjøre allerede.

Fyller på med kompetanse

– Jeg har fagbrev som omsorgsarbeider og hjelpepleier. Så har jeg videreutdanning innen psykiatri for hjelpepleiere, og de siste årene har jeg studert organisasjon og ledelser. Jeg holder på med en bachelor i det, sier Skranefjell.

Hun kommer fra Kvinesdal og arbeider i hjemmesykepleien i nabokommunen Lyngdal. Dessuten bruker hun muligheten gjennom bransjeprogrammet for kommunal helse- og omsorgssektor. Der arbeider hun med kompetansetilbudet i tverrfaglig palliativ omsorg.

– Jeg studerer mens jeg jobber og er tobarnsmor, sier hun.

– Det er gøy å studere!

Palliativ omsorg – det vil si omsorg som skal lindre, men ikke helbrede. Det er omsorgen du får på det siste stykket, når det ikke lenger er mulig å hjelpe deg med å bli frisk. Rent menneskelig kan det høres ut som en tung oppgave for en hjelpepleier.

– Egentlig er det ganske tungt, men det er også veldig givende. Det er spennende for du har uansett med mennesker å gjøre, ifølge Skranefjell.

Grep sjansen gjennom bransjeprogrammet

Bransjeprogrammet kom hun inn i takket være en e-post fra avdelingslederen sin.

– Hun spurte om noen var interessert. Jeg var den eneste i den avdelingen, men så er det flere fra andre avdelinger, slik at vi er seks som sitter og studerer sammen. Dermed kan vi utveksle erfaringer samtidig som vi har seminarer hver mandag, forteller Skranefjell.

De seks på kurset er forskjellige, alle har forskjellige livserfaringer og alle har forskjellige tanker om studiet. Det hjelper dem å lære av hverandre, og samtidig blir det lettere å diskutere teorikunnskapen og det som kommer frem på seminarene.

Aktiv for livsgleden

For Constanse Karin H. Skranefjell er også den aktive fritiden nyttig når hun skal lære:

– I fritiden holder jeg på med organisasjonen Livsglede for eldre på lokalt nivå, og jeg er også lokalpolitiker i hjemkommunen. Det gjør at jeg kan bruke erfaringen med organisasjonsarbeid når jeg studerer organisasjon og ledelse, forklarer hun.

– Tidligere har jeg jobbet i en annen kommune og vært verneombud og hovedverneombud. der fikk jeg brukt lederkompetansen. Så får jeg bare se hva jeg blir videre, sier hun. Foreløpig trives hun veldig godt i hjemmesykepleien.

– I egen hjemkommunen er det ikke så lett å få jobb. Man skal være glad man får seg en fast jobb, sier hun.

Tøft, men givende

Koronaen har gjort at det ikke har vært mulig å ha fysisk skoleundervisning.

– Det har vært krevede med tanke på kommunikasjonen, men det er givende at vi er så mange som studerer sammen. Dermed holder vi motet oppe når vi må prate til en skjerm. Vi har svært dyktige lærere, og det har vært veldig givende å høre deres erfaring med å jobbe med palliativ omsorg, forteller hun.

Hun har også opplevelser og erfaringer med palliativ omsorg, selv om hun ikke har spesialisert seg på feltet.

– Det å jobbe med mennesker i den siste fasen i livet er veldig givende, men samtidig svært tøft. Vi skal gi dem den omsorgen de har krav på, og ikke minst ivareta de pårørende. De pårørende er kjempeviktig i palliativ omsorg, slår Constanse Karin H. Skranefjell fast.

Tidlig i vårsemesteret 2020 startet en gruppe minoritetsspråklige på norskkurs hos Kirkens bymisjon i Bergen, som et samarbeid mellom Kirkens bymisjon, AOF Fagskole og Kompetanse Norge. Kursene er gratis for deltakerne og finansieres gjennom Kompetanse Norge sin «Kompetansepluss»-ordning.

Da Koronapandemien brøt ut ble vi nødt til å flytte over på en digital plattform for å overholde nasjonale råd for smittevern.

AOF Fagskole og Kirkens bymisjon var raske med å finne en god løsning som passet for målgruppen. Det ble tatt hensyn til at ikke alle deltakerne hadde mulighet for å møte til samlingsbasert undervisning på nett, enten fordi de hadde omsorg for barn som er hjemme eller på grunn av manglende tilgang på datautstyr. Løsningen ble en punktbasert undervisning med en blanding av telefon, e-post korrespondanse og SMS.

Heidi Moss, kompetanserådgiver hos AOF Fagskolen, legger til at lærer Helene Tollaksvik har gjort en strålende jobb i en uvanlig situasjon, og at hennes kreativitet og evne til å ivareta deltakernes læringsutbytte i har vært avgjørende for det gode utfallet.

Moss uttrykker videre at det tette og gode samarbeidet mellom AOF Fagskolen og Kirkens bymisjon går mange år tilbake og at med gode samarbeidspartnere, fremoverlente lærere og positive deltagere er alt mulig.

Artikkelen er produsert av VOFO – Voksenopplæringsforbundet.

Studieforbundene Folkeuniversitetet og AOF Fagskolen på Vestlandet samarbeider tett med kommuner og regionalt næringsliv for å framskaffe lokale tilbud om etterutdanning og lukke kompetansegap i arbeidslivet.

I Dalane-regionen med Eigersund kommune i spissen er utdanningsprogrammer i gang på høyere nivå både for administrative ledere og helsefagarbeidere. Også i Hardanger tilbyr Folkeuniversitetet etterutdanning på universitetsnivå for ledere og mellomledere i regionen denne høsten. Kort tid etter kunngjøringen hadde åtte kandidater meldt seg på et ettårig studieløp i Arbeidslivspsykologi. Siden studietilbudet ble satt opp første gang, har flere hundre ansatte i kommuner og næringsliv på Vestlandet gjennomført studieprogrammet.

Satsing i Eigersund
I Dalane sør for Stavanger har omkring 60 kandidater tatt etterutdanning ved siden av full jobb i perioden 2018-20. Folkeuniversitetet har gjennomført tre runder med utdanningsprogrammet Arbeidspsykologi i regionen, og nærmere 30 ansatte i Eigersund kommune deltok i første runde.

– Vi tar sikte på å framstå som en attraktiv arbeidsgiver med gjennomføringskraft. Derfor prioriterer vi kompetanseutvikling for kommunens ansatte, og derfor er det viktig at vi har tilbud om relevant høyere utdanning lokalt, uttaler kommunalsjef for organisasjon og læring Arild Sandstøl i Eigersund kommune.

Kommunen har flere utdanningstiltak i gang for sine ansatte både innen ledelse og faglig kompetanseutvikling.

Professor Stig Berge Matthiesen BI tv, Tone Larsen, AOF, kommunalsjef Arild Sandstøl, Eigersund kommune.

Spesialisering i helsefag
Etter et møte med AOF Fagskolen i desember sammen med kommunene i Dalane, er et spesialiseringsløp for helsefagarbeidere i sykehjem og hjemmetjeneste allerede i gang. I første omgang ønsket kommunen å prioritere fagområdet kroniske sykdommer. 27 helsefagarbeidere er i gang med opplæringen som foregår i et trekantsamarbeid mellom kommunen, Dalane Utdanningssenter og AOF Fagskolen. Påkrevet praksis under opplæringen foregår på kandidatenes egen arbeidsplass.

– Vi har et fantastisk samarbeid med Eigersund kommune og Utdanningssenteret, og har mange svært ivrige studenter takket være godt rekrutteringsarbeid fra dem, forteller Kompetanserådgiver Tone Larsen i AOF Fagskolen.

– Alle lærerne er rekruttert fra helsesektoren lokalt, har fått opplæring i å undervise på fagskolen og får veiledning fra oss. De er sterke fagfolk med opp mot 20 års erfaring fra sektoren. Noen har tidligere vært tilknyttet fagopplæringen på Dalane videregående skole. Det er viktig kompetanse i et svært praksisnært etterutdanningstilbud, påpeker hun.

– Nå har lærerne også fått opplæring i å bruke Teams slik at vi kan fortsette studietilbudet digitalt tross Korona, tilføyer hun.

Krav om faglig kvalitet
Studietilsynsforskriften fra NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen stiller strenge kvalitetskrav når studieorganisasjonene tilbyr høyere etterutdanning lokalt i samarbeid med universiteter og høgskoler. Det er derfor et løft og en stor forpliktelse for Folkeuniversitetet å utvikle studietilbud på universitetsnivå.

– Hvis voksne folk skal ha lyst til å ta etterutdanning ved siden av jobb, må studiene ha høy kvalitet. Vi er avhengige av å utvikle studiekonsepter som fungerer i praksis for kandidatene, og som møter faglige kvalitetskrav fra NOKUT. Derfor har vi engasjert noen av de beste fagfolkene i landet til dette studieløpet med professorene Stig B. Matthiesen fra UiB og Ståle Einarsen fra BI Bergen i spissen, forteller salgssjef Reidar Brandsberg i Folkeuniversitetet Vestlandet.

De fleste foreleserne på studiet i Arbeidspsykologi er tilsatt på Universitetet i Bergen og på BI i Bergen.

– Universitetet tillater at studentene kan gå opp til eksamen som privatister. Dermed oppfyller vi kravene og får dette til. Kandidatene må reise til Bergen for å ta eksamen, men alle forelesningene foregår på dags- og helgesamlinger lokalt, opplyser han.

Tilbudet gir 30 studiepoeng, og dersom mange nok kandidater melder seg på, planlegger Folkeuniversitetet å følge opp med studier i personal- og motivasjonspsykologi som begge gir 15 studiepoeng. – Dermed kan ledere i Hardanger ta inntil 60 studiepoeng på universitetsnivå der de bor og mens de er i jobb.

Mange studenter tar dette programmet som del av sin universitetsutdannelse. Brandsberg mener at studietilbudet er svært godt egnet også for folk med noen år i arbeidslivet. – Da har de høstet arbeids- og livserfaring som verdifull ballast for denne etterutdanninga, sier han.

Regional kompetansepolitikk med lokal forankring
De nye fylkene har fått større ansvar for regional kompetansepolitikk. Flere av studieforbundene har rik erfaring og et godt utgangspunkt for å bidra til regionalt tilpasset kompetanseutvikling.

AOF Fagskolen på Vestlandet holder årlige møter med kommunene i fylket for å avdekke og diskutere kompetansebehov og opplæringstilbud for kommunene. Særlig er fagområder i helse-, omsorgs- og oppvekstsektoren etterspurt.

Folkeuniversitetet på Vestlandet har mange års erfaring fra samarbeid med kommunalt og regionalt arbeidsliv for å oppfylle kompetansebehov i arbeidslivet. Ofte går næringshager, industriklynger og kommuner sammen for å sikre grunnlaget for å utvikle og tilby etterutdanning på høyere nivå.

– Det er en stor forpliktelse for oss å utvikle og tilby universitetsstudier lokalt. Forankring hos arbeidsgiverne i kommuner og industri er en viktig forutsetning og en vesentlig forklaring på den suksessen vi har hatt med dette tilbudet, sier Brandsberg. – Alle trenger faglig påfyll gjennom arbeidslivet sitt, men sentraliseringen vi ser dag gir oss flere utfordringer på veien til å få det til der folk bor. Derfor er samarbeidet med lokale rådmannsgrupper og næringslivets organisasjoner uvurderlig, fastslår han.

– Eksemplene fra Vestland viser betydningen av studieforbundene som unik drivkraft for desentralisert og fleksibel opplæring drevet fram av folks og bedrifters behov. Slike tilbud blir enda viktigere når folk og bedrifter nå må omstille seg i kjølvannet av koronakrisen, sier generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet Rune Foshaug.

Maciej Stanislaw Bochnak og Maksymilian Krupa er to av deltakerne som starter på kurs via Teams.

Denne våren starter Anleggsgartnermester Wikholm AS fagopplæring for 15 polske ansatte. Opplæringen er finansiert av Kompetanse Norge gjennom kompetansepluss-ordningen og AOF Fagskolen leverer undervisningen. Undervisningen innebærer både opplæring i teori til fagprøven sammenflettet med norskopplæring. Våren 2021 venter en tverrfaglig eksamen som må bestås før en kan gå opp til den praktiske prøven som fører frem til kompetansebevis eller fagbrev.

– Oppstarten ble litt annerledes enn vi hadde sett for oss da vi fikk tilsagnet fra Kompetanse Norge på tampen av fjoråret. Da visste vi ingen ting om den kommende koronakrisen, og planen vår var ordinær klasseromsundervisning for de femten hjelpearbeiderne våre. Nå blir det i stedet ett semester på den digitale undervisningsplattformen Teams før vi forhåpentligvis kan samles til fysisk undervisning til høsten, sier personalsjef Arild Kvamme hos Anleggsgartnermester Wikholm AS.

Han forteller om stor entusiasme blant deltagerne.

Fagbrev eller kompetansebevis
– Vi har flinke og svært dedikerte hjelpearbeidere, og gjennom denne opplæringen kan de nå kvalifisere seg for fagbrev som anleggsgartnere dersom de fullfører både den grønne og den grå delen. Samtidig har de muligheten til å skaffe seg kompetansebevis dersom de velger å spesialisere seg kun i den grå eller grønne delen.

Selve undervisningen er det faglærer i anleggsgartnerfaget Sveinung Berland som vil stå for, mens kompetanserådgiver Heidi Moss hos AOF Fagskolen i Bergen følger opp lærere og deltakere underveis.

– Undervisningen omfatter både språk og anleggsgartnerfaglig innhold, og der har vi funnet en grei løsning. Vi kjører fagundervisningen på norsk med norsk faglitteratur, og dermed får vi med oss det språklige og faglige i én samlet bolk, forteller Kvamme.

150 timers undervisning
Deltagerne har vært ansatt hos Anleggsgartnermester Wikholm AS mellom to og ti år, og de fleste av dem er fra 30 til 45 år gamle. Alle er fast ansatte noen med familien bosatt i Polen, mens andre har bosatt seg i Bergen med familiene sine. Håpet til personalsjefen er at han får beholde samtlige i mange år fremover.

– Dette er på mange måter et spleiselag mellom tilskuddspartnerne våre, oss og deltagerne. Vi dekker to tredjedeler av kostnadene til læremateriellet, Kompetanse Norge sitt tilskudd dekker selve opplæringen gjennom tilbyder AOF Fagskole, samt resten av læremateriellet, mens deltagerne tar denne undervisningen på fritiden sin.

Opplæringen strekker seg over til sammen 150 timer, med 50 timer nå i vår, 50 timer til høsten og 50 timer til våren igjen. Deretter melder kandidatene seg opp som privatist for teoridelen av anleggsgartnerfaget, og når den er bestått gjenstår kun den praktiske prøven før de får fagbrev eller kompetansebevis, sier han.

Han tror undervisningen kommer til å greit.

– Dette er flinke folk som allerede har mye av kompetansen inne gjennom praktisk læring på byggeplassene. Nå gleder vi oss til at de også får den formelle kompetansen på plass, til glede for både seg selv, oss og kundene våre, avslutter Arild Kvamme.

AOF Vestlandet/AOF Fagskolen har fått godkjent et nytt fagskoletilbud, Effektiviserings- og forbedringsledelse – 60 studiepoeng.

Utdanningen er utarbeidet i nært samspill med lokalt næringsliv. Både Hydro aluminium Karmøy Metallverk og Aibel AS har vært involvert i utviklingen.

Utdanningen er utviklet for fagarbeidere og andre som ønsker å tilegne seg formell kompetanse i å lede og ha roller i effektiviserings- og forbedringsprosjekter i virksomheter.
Dagens og morgendagens utfordringer i arbeidslivet innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse. Utdanningen vektlegger tema innen ledelse og økonomi, prosjekt- og kvalitetsledelse, kommunikasjon og omdømme i endring, og lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede. Dette er en nødvendig kompetanse i møte med utfordringer i forhold til konkurransekraft i et framtidig arbeidsmarked.

Helse- og omsorgssektoren har stadig behov for ny og fremtidsrettet kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer. Vi er derfor glade for det nye fagskoletilbudet som vil gi både ansatte og kommune et viktig kompetanseløft.
Siv Anita Lilleskog, utviklings- og ressurssjef i Karmøy kommune

Utdanningen er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i henhold til Lov om høyere yrkesfaglig utdanning.
Utdanningen starter i Haugesund 12. februar 2020 og vil også bli tilbudt i Stavanger. På sikt også i andre deler av Sør-Vestlandet. Utdanningen er offentlig finansiert. Interesserte kan allerede nå henvende seg til AOF Vestlandet/AOF Fagskolen.

Av: Ole Jørn Borum

Kokkene og de andre ansatte i seksjon for matforsyning i Helse Fonna sørger for at 500 pasienter får riktig kosthold hver eneste dag. Det stiller høye krav til kompetanse.

Det er store variasjoner i hva slags mat de forskjellige pasientene kan spise, forteller seksjonsleder for matforsyning, i Helse Fonna Olav Vikre. Han er ansvarlig for nesten 90 personer som til daglig jobber med meny, produksjonsplaner, varehåndtering, produksjon og distribusjon av mat på sykehusene, og ved de distriktspsykriatiske sentrene (DPS).

– Pasientene har mange ulike diagnoser og behov, og det krever stor variasjon i hva vi skal tilby, sier han.

Varierte team
Helse Fonna prioriterer å tilby næringsriktig kost til både pasienter og til gjestene i kantinene. Helseforetaket har ansatt kokker med fagbrev, både fra institusjon og hotell- og restaurantbransjen, samt andre matfaglige utdanninger.

– Totalt sett serverer vi nok mest vanlig mat, men Helse Fonna skal være en foregangsbedrift når det gjelder å ta kosthold seriøst. Derfor ønsker vi å holde et høyt kompetansenivå på næringsriktig kost, sier Vikre.

Fordyping i ernæring
Kamilla Syversen er kokk ved Haugesund Sykehus og en av syv Helse Fonna-ansatte som har påbegynt Fagskole Ernæring i Pleie- og omsorgstjenester hos AOF Fagskolen. Hun ser på videreutdanningen som en mulighet for faglig fordypning i ernæring.

– Jeg anbefaler kokker å ta denne videreutdanningen. Vi får viktig oppdatering på næringsstoff men jobber også med kommunikasjon, etikk og forholdet til pasienter og brukere, forteller hun.

Diskusjon og bevissthet
Olav Vikre bekrefter at kunnskapen om ernæring øker når kokkene får sett på problematikken utenfra. Det blir mer diskusjon og bevissthet rundt faget, mener han.

Det er viktig at kokkene i Helse Fonna forstår hvilken kost som er optimal for forskjellige diagnoser og sykdomsbilder. Slik kan de være gode fagarbeidere og ernæringsrådgivere for pleie- og behandlingspersonalet .

– Vi har pasienter med et bredt spekter av sykdommer og medisiner. Vi har skadde og nyopererte som ikke kan svelge vanlig mat. Alle skal ivaretas på best mulig måte, sier Kamilla.

Erstatter tidligere utdanningsløp
Utdanning i kostøkonomi som tidligere bidro med kompetanse innen spesialkost og ernæring i institusjoner, er nå nedlagt. AOF Fagskolen har tilpasset sin fagskole innen pleie- og omsorgstjenester til å dekke kompetansebehovet for fagarbeiderne i institusjoner som Helse Fonna.

AOF Fagskole kjøper seg inn i NooA – en ledende aktør innen nettstudier

-Vi har ambisjoner om å bli en betydelig aktør innen nettundervisning og ser frem til å foredle og utvikle produkter og teknologi som gjør læringsopplevelsen stadig bedre, sier Sigmund Fosse, daglige leder i AOF Fagskole.

AOF Fagskole har vokst frem som en betydelig aktør innen undervisning av både videregående fag, fagskole, etterutdanning og andre kurs. Hver uke finner over 550 elever veien til AOF Fagskolens lokaler i Haraldsgata i Haugesund. Hele 187 lærere er engasjert i ulike stillingsstørrelser for å dekke spennvidden i undervisningstilbudet. AOF Fagskole er en ideell virksomhet og er den største i sitt slag i vår region, målt i antall deltakere. Dette gjør AOF til en aktør av betydelig størrelse sammenlignet med det offentlige tilbudet.
Nå satser AOF Vestlandet på nettstudier.
De har lenge vært på utkikk etter en samarbeidspartner som både passer med AOFs profil og ambisjoner.
Nå fant AOF en aktør som både utfyller oss og kompletterer oss, forteller Fosse.

-Det er flere grunner til at vi nå går inn i NooA og satser på nett. Samfunnet er i endring og folk er vant til å jobbe via nett. På samme måte som vi vil se tv, film og lytte til musikk når vi vil, vil vi også studere når vi vil. Vi ønsker å nå de som har vanskeligheter med å rekke undervisningen. Det kan skyldes lang kjøreavstand, at man jobber offshore, at man jobber på kveldstid eller kanskje fordi man rett og slett foretrekker nettstudier, forteller Fosse.

AOF Har gjennom en årrekke bygget opp kompetanse på undervisning og tilpasset opplegg til ulike elevgrupper.
-Klasserommet og relasjonen mellom lærer og elever, og miljøet elevene imellom kommer alltid til å være viktig for AOF Fagskole. Det er akkurat denne kompetansen vi tar med oss inn i NooA når vi skal utvikle nettstudier videre. Kombinasjoner og hybridversjoner mellom nett- og vanlig klasseromsundervisning er et område med enorme muligheter, forklarer Fosse.

Det er Morten Flate Paulsen, etablereren og eieren av NooA som nå blir Sigmund Fosses og AOFs nye allierte. Paulsen er en autoritet på nettundervisning og har en doktorgrad i nettbasert læring. Paulsen var blant de aller første nett-lærerne i Europa og startet allerede i 1987 og har også hatt en rekke verv i internasjonale organisasjoner som jobber med nettbasert læring.

– Jeg har alltid vært brennende engasjert i hvordan vi kan bruke teknologi til å skape gode læringsopplevelser. Sammen med AOF tror jeg NooA skal løfte seg og at vi finner de beste løsningene for de som vil lære mer, sier Morten Flate Paulsen som ser frem til det nære samarbeidet med AOF Vestlandet.

Selskapet AOF går inn i en rutinert aktør innen nettundervisning. NooA fikk offentlig godkjenning som nettskole i 2012 og har 3000 brukere, fordelt på 46 land.
AOF Fagskole har kjøpt seg inn i NooA. Etter oppkjøpet eier AOF 65 prosent, og NooA 35 prosent av aksjene. NOOAs hovedkontor skal fortsatt ligge i Kragerø, men kommunikasjonen med AOF blir hyppig – både i Haugesund og naturligvis via nettmøter.

Fakta:
-NooA, som står for Nordic Open Online Academy
-NooA kommer til å styres fra sitt hovedkontor i Kragerø
-Morten Flate Paulsen kommer til å være en sentral aktør i den videre utviklingen av NooA, sammen med AOF Vestlandet.
-AOF Vestlandet og NooA kommer til å beholde sine merkenavn.
-Etter oppkjøpet kontrollerer AOF Fagskolen 65 prosent, og NooA 35 prosent av aksjene.

Bildet fra venstre: daglig leder og rektor i NooA Morten Flate Paulsen og daglig leder i AOF Fagskolen Sigmund Fosse

Maria, Hilde Elin og Rune Mikal gjorde noe som forandret livet deres: de satte seg ned på skolebenken igjen.

-Skal du ha jobb i dag er du nødt til å ha et fagbrev, men det hadde ikke jeg, sier Rune Mikal Veim og myser lett mot vårsola.
Han står på taket av AOFs bygg midt i Haugesund og skuer utover byen, Karmsundet og Haugalandet.
Rune Mikals korte setning er på mange måter selve kjernen i hvorfor AOF spiller en sentral rolle i mange menneskers liv – enten de er i slutten av tjueårene eller er eldre. Og ikke minst; hvorfor så mange velger å returnere til skolebenken. Det handler selvsagt ikke om at alle skal ta fagbrev, men det handler om at vi lever i et samfunn og et arbeidsmarked som stiller stadig større krav til både kompetanse og formell utdannelse. Det handler rett og slett om å stadig tilegne seg ny kunnskap.
– Jeg har ikke gått så mye skole, men da jeg fikk tilbud om å ta teori til fagprøven grep jeg muligheten, forteller han Rune Mikal videre.
Nå har han unnagjort teori til fagprøve i logistikk og transportfag. Mange kvelder og helger har krevd sitt, men nå har han tatt viktige steg mot enda mer kompetanse – også den formelle.
Veims historie er et klassisk eksempel på det AOF ser hver dag. Mennesker med ulik bakgrunn som tar tak i sine egne muligheter og utvikler dem. Uansett hvor de er i livet.

Lære om ledelse
Noen mil unna, på Hydro på Karmøy, stempler Maria Christine Bang inn til nok et skift og ikler seg verneutstyr og arbeidsklær. Etter lærlingtid var fagbrevet sikret. Men på en medarbeidersamtale fortalte hun sjefen sin at hun ønsket mer utdanning, gjerne rettet mot ledelse. Valget falt på AOFs ettårige Lederskole.
-Jeg har jo lært så sykt mye. Hva som skaper motivasjon, hvordan du som leder påvirker omgivelsene dine og hva kroppsspråket ditt forteller, sier Maria Christine. Det har jo gått en del kvelder og noen ganger er det selvsagt tungt å komme seg på skolen, men samtidig har jeg hatt en veldig spennende år, sier hun.
-Du blir jo kjent med mange nye mennesker, miljøet i klassen har mye å si, forteller Maria.

Billetten til høgskole
AOF har eksistert i en årrekke og her på Haugalandet har skolen vokst gradvis. Det har også studietilbudet. Mange av studentene hos AOF tar fag fra videregående skole, i jakten på generell studiekompetanse. Mange finpusser også vitnemålet slik at de oppnår det karaktersnittet som skal til for å komme inn på drømmestudiet. En av dem er Hilde Elin Haukås. Hun har jobbet som tannhelsesekretær tidligere, men har en ambisjon om noe annet nå.
-Jeg tar fag fra videregående slik at jeg kan komme inn på sykepleierstudiet, forteller Hilde Elin som kombinerer familieliv og studier.
-Det er rett og slett billetten min til en høyere utdanning. Jeg skal bli sykepleier, sier hun.
Det er ikke få sider og fag hun skal igjennom, men nå nærmer eksamen seg og i august starter studiet. Da skal hun stå klar på trappa til høyskolen.
-Det er jo krevende å gå tilbake til skolebenken i voksen alder, men du kommer jo i en klasse med andre i samme situasjon. Det gjør det både tryggere og enklere, sier Hilde Elin.

Vil at du skal lykkes
Norge og arbeidslivet er i endring. Det er lenge siden vi sto i samme jobbene tiår etter tiår, det er lenge siden vi bare holdt oss til et yrke og siktet oss inn mot gullklokke.
-Folk både trenger og ønsker faglig påfyll og ny kompetanse i flere faser av livet. Hos AOF er vi opptatt av å tilpasse oss studenten, sier Cathrine Westmork, som er kompetanserådgiver på AOF.
Hun har bakgrunn som lærer og forteller at de prøver å skreddersy et undervisningsopplegg som passer den enkelte deltaker og at de følger dem tett opp.
-Noen ganger tar vi en telefon og minner folk på første undervisningskveld etter en ferie, for eksempel. Dessuten har vi jo den klassiske november-smellen – da oppdager plutselig enkelte at de har veldig mange sider som skal leses og oppgaver som skal leveres. Da er det godt å ta en prat og få snakket ut. Da stiger motivasjonen igjen, sier Cathrine.
Det er et annet aspekt som også er viktig, som ofte forsvinner i overskrifter og statistikker. -Det er mange som har et stort behov for å lære, som har et inderlig ønske om å utvikle seg gjennom ny kunnskap og som vil noe mer. Det kan handle om et ønske om å bytte jobb, yrke eller rett og slett personlig utvikling, sier Cathrine Westmork.

AOF for alle
Hun møter mennesker med vidt forskjellig bakgrunn som hver og en går med et behov og en drøm om nye muligheter.
-Mitt viktigste budskap til deg som leser dette og som lurer på om du skal studere, så vil jeg si: Alle kommer hit med sin erfaring og sin bakgrunn. Du kommer hit som du er og går ut som et forandret menneske. Ikke nøl. Ring oss, kom på besøk for en prat, så finner vi ut hva som passer best for deg.
På mange måter kan man kalle AOF for en skole som løfter regionen. Alle dem som av mange ulike årsaker enten har utsatt eller mangler formell utdannelse finner frem til AOF. Hver uke er over 550 lærevillige deltakere innom AOF i Haugesund. Over 250 lærere sørger for at nivået og kompetansen er høy. Både deltakere og ansatte hos AOF ser daglig hva som skjer når klasserommet fylles og alle spisser ørene. AOFs største styrke er menneskene som jobber der.
-Det faglige utbyttet er selvsagt viktig og det er jo derfor deltakerne er her, men kanskje like viktig er mestringsfølelsen man får på kjøpet. Det er noe med blikket, holdningen og gløden. Den er gull verdt, sier Cathrine Westmork.

Artikkel produsert av Haugesunds Avis Marked.

Hvor god tid har du?

Nå starter utdanningene våre! Bestem deg i dag og skap en ny fremtid for deg selv. Sjekk alle våre kurs og utdanninger på https://aofstudiestart.no/

Hvis du er en skikkelig seriemester har du nok tid til både tv-serier og utdanning

Hvordan kommer Game Of Thrones egentlig til å ende, og er virkeligheten eller House Of Cards mest realistisk – og hva med forbrytelsene i danske Broen, kunne det ha skjedd?
Aldri før har vi hatt et så godt og bredt tv-tilbud som i dag. Antallet tv-serier har eksplodert og strømmetjenestene som Netflix og HBO kniver om å lage de flotteste og råeste seriene. Og de gjør en god jobb. Gjennom utallige sesongen og enda flere episoder blir vi kjent med både persongalleriet, historien og plottet. Vi sitter klistret til skjermen.

Klasse i stedet for sofa

Hver uke er det 500-600 deltakere som trosser suget etter nok en episode og kommer til AOF i Haraldsgata i Haugesund. Kanskje de mangler generell studiekompetanse, kanskje de går på fagskole, kanskje de ønsker en retningsforandring i karrieren. Alle har valgt bort noen timer med fritid og fjernkontroll i bytte mot mer kunnskap og mer formell utdannelse.
– Det var noen mandager jeg helst hadde lyst å bare være hjemme, men når jeg kom på skolen og møtte klassen angret jeg aldri, sier Ann Helen Høyvik og smiler.
Hun møter oss på AOF. Utenfor de lyse lokalene er det vår i luften, solskinn og god stemning.
Ann Helen har nettopp fullført Lederskolen, et 1-årig utdanningsløp som skal forberede henne til lederansvar og større oppgaver.
– Det er jo egentlig utrolig hvor mye du har tid til, når du ser tilbake på hva vi har vært igjennom. Jeg har lært mye om meg selv dette året. Hvordan påvirker jeg omgivelsene mine, og hvordan kommuniserer jeg med folk, forteller Ann Helen, som kan tenke seg flere fag og studier.

Ja, takk – begge deler

Mener vi at du skal slutte å se tv-serier? Absolutt ikke. Å kose seg med en favoritt-serie eller koble ut på sofaen med venner, kjæreste eller kanskje helt alene, er både befriende og ofte nødvendig i en hverdag som suser av gårde. Hva er vel viktigere enn å nyte livet?
Men dager blir til uker, og uker blir til år og både livet og jobbhverdagen er i endring. Hva om du brukte litt av kveldstiden på å investere i din egen fremtid. Lære noe nytt, bli enda smartere. Ja, rett og slett åpne noen dører som gir deg flere muligheter.
– Det er jo en overgang å bli student igjen, men det er så gøy og du utvikler deg. Du kan jo begynne forsiktig, for deretter å øke, sier Ann Helen.
På dagtid jobber hun på Stena Recycling og har travle arbeidsdager. Med fagbrev og fast jobb skulle man tro at 29-åringen var fornøyd. Og det er hun, men hun er også nysgjerrig og klar for noe nytt.

Kom som du er – og lær mer

– Noe av det fineste vi opplever her på AOF er når vi ser hvordan deltakerne våre vokser. Og da snakker vi ikke bare om det faglige, men at du som menneske vokser. Du lærer, du mestrer, du blir bedre, sier Cathrine Westmork. Hun er kompetanserådgiver hos AOF, men har også bakgrunn som lærer.
– Vårt viktigste budskap til deg er: uansett hvem du er, hva du kan og hva du drømmer om – kom til oss, la oss ta en prat slik at vi kan finne frem til den utdanningen du trenger. Enten det er fagskole, videregående eller noe helt annet, sier Cathrine Westmork.
– Hos AOF ønsker vi å tilby opplæringen og utdanningen slik at du lykkes. Alt du har lært og erfart tar du jo med deg hit. Vi gleder oss til å lytte til dine ønsker og drømmer – og hjelpe til å gjøre dem til virkelighet, sier Cathrine på AOF.

Så kanskje skjer det noe helt uventet i første episode av neste sesong, i den spennende dramaserien om DEG – du blir student!

Artikkel produsert av Haugesunds Avis Marked.