Vår daglig leder, Ragnhild Bjerkvik, har vært gjest hos Næringspodden Haugalandet.
Ragnhild deler blant annet innsikter om hva vi legger i begrepet «Kompetanse skaper verdi.»


I podcast-episoden diskuteres betydningen av å sikre at bedrifter har ansatte med formell kompetanse. Ragnhild belyser hvordan dette gir bedriftene større muligheter til å delta i offentlige anbud, da de kan vise til en solid kompetansebase på området. Hun understreker stoltheten i å ha noen av verdens beste fagfolk i Norge og viktigheten av å fortsette å utvikle denne kompetansen for å skape økt verdi i bedriftene.

Kompetanse gir ikke bare gir økt verdi for bedriften, men også for individet. Ragnhild peker på hvordan formalisering av kompetanse bidrar til å opprettholde jobbtilhørigheten over lengre tid, styrke posisjonen i nedgangstider og gi flere valgmuligheter for de som ønsker å skifte jobb.

«Å mestre og klare noe, samt å stå med stolthet i fagtilhørigheten, gir stor verdi,» deler Ragnhild.

Dette er bare et glimt av det Ragnhild delte i Næringspodden Haugalandet. Vi oppfordrer deg til å lytte til episoden for å få en dypere forståelse av vår tilnærming til kompetanseutvikling og vårt engasjement for å styrke kompetansen i næringslivet.

AOF Fagskolen presenterer forslag til revidert «Forskift om fagskoleutdanning ved AOF Fagskolen», og legger med dette forslaget ut til offentlig høring. Interesserte kan gi en høringsuttalelse innen 21 november 2023. Etter godkjenning i styret for AOF Fagskolen desember 2023, vil den bli publisert på Lovdata. Vi takker for innspill.

Høringsbrev

Forskrift om fagskoleutdanning ved AOF Fagskolen – revidert


Hilsen AOF Fagskolen ved AOF Vestlandet-Agder

AOF Vestlandet-Agder arrangerte denne uken en workshop for å kartlegge behovet for kompetanse innen IT og digitalisering i regionen. Workshopen ble holdt på vårt kurssenter i Haugesund, og tilstede var representanter fra lokale IT-bedrifter, offentlige virksomheter og utdanningsinstitusjoner.

Et tydelig behov

AOF Vestlandet-Agder ønsket å se nærmere på hvilke behov næringslivet hadde innen IT og digitalisering. Elin Østensen Brekke, som jobber som rådgiver for utviklingsarbeid i AOF Vestlandet-Agder, forteller at de ønsket å gå direkte til kilden ved å invitere interessentene til en workshop

«AOF Vestlandet-Agder kjennetegnes ved at vi retter oss etter det arbeidslivet har behov for. Vi uttrykte dette da vi tok kontakt, vi ønsker å høre hva de har behov for, enten det er til sine kunder eller sine ansatte.»

Brekke forteller at nesten alle de inviterte aksepterte invitasjonen til å delta; det var tydelig at temaet fenget mange. Hun er svært fornøyd med engasjementet til de som deltok og mener deres innspill har gitt studieforbundet et godt grunnlag for å utvikle nye tilbud innen IT-kompetanse.

«Vi er veldig takknemlige for at de som deltok på workshopen tok seg tid til å komme til oss. Vi føler at vi traff en nerve, og vi er spente på å se hva vi kan gjøre for å fylle kompetansebehovet,» sier Brekke.

Mange kan ha nytte av mer kompetanse innen IT og digitalisering

Workshopen avdekket et tydelig behov for kompetanse, hos flere. Behovet for kompetanse gjelder både kunder og generelt i hele samfunnet, også hos de som allerede har IT kompetanse i bunn er det behov for spisset påfyll.

AOF Vestlandet-Agder har innen IT og digitalisering mulighet til å tilby kompetanse til veldig mange, både med kursvirksomheten vår og akkrediteringene våre innen økonomi, administrasjon og ledelse. Under workshopen var også Haugaland videregående skole til stede, og de tilbyr IT-linje for elever som ønsker å ta fagbrev. Dette er i tråd med den typiske studentprofilen hos AOF Vestlandet-Agder, hvor våre studenter kombinerer verdifull arbeidserfaring med utdanning. Denne kombinasjonen av praktisk erfaring og formell utdanning er ettertraktet av bransjen når de rekrutterer nytt personell.

Elin forteller, «Det er derfor svært kjekt for oss å kunne tilby de som allerede har oppnådd et fagbrev muligheten til å bygge videre på sin kompetanse, med mer spesialiserte utdanningsprogrammer basert på hva som etterspørres i bransjen. Det er jo som vi sier om våre utdanningstilbud, det du lærer hos oss i dag det skal du kunne ta i bruk i arbeidslivet i morgen.»

Funnene fra workshopen vil danne grunnlaget for å utvikle et mer målrettet tilbud innen IT-kompetanse. Målet er å tilby kurs og utdanninger som møter behovene til næringslivet.

«Vi har allerede begynt å skrape litt på overflaten, og vi ser frem til å gå i gang med utviklingsarbeidet,» sier Brekke.

Vi har gleden av å dele at vi har tatt i bruk helt nye undervisningslokaler, og denne høsten fylles de med nye fagskolestudenter og kursdeltakere. De nye lokalene befinner seg i 2. etasje i samme bygning som våre eksisterende fasiliteter i Haugesund.

Lokalene består av fire nye klasserom, fire grupperom og to romslige fellesområder. Disse flotte nye klasserommene kommer i tillegg til våre allerede eksisterende lokaler i 4. etasje og våre kontorer i 3. etasje. Dette betyr at vi får mer plass til å utvide vårt utdanningstilbud og betjene våre studenter og deltakere på en bedre måte.

Etter imponerende 23 år som styreleder for AOF Vestlandet-Agder, har Svein H. Andersen formelt fratrådt sin posisjon. Han har spilt en essensiell rolle i organisasjonens utvikling, og hans engasjement har vært en avgjørende for AOF Vestlandet-Agders vekst.

Dette ble markert i AOF Vestlandet-Agder sine lokaler i Haugesund med musikalske innslag fremført av talentfulle elever fra Skeisvang videregående skole, samt hjertelige hilsener fra lokale ledere, inkludert ordførerne Arne Christian Mohn og Jarle Nilsen fra Haugesund og Karmøy, samt fylkesvaraordfører i Rogaland, Arne Bergsvåg. LO Agder og Vestland var representert, i tillegg til AOF Norge, som alle hedret Svein H. Andersen for hans innsats.

«I løpet av mine år som styreleder har jeg hatt privilegiet av å jobbe sammen med et fantastisk team og samarbeide med dedikerte individer som deler visjonen om å styrke vårt samfunn gjennom opplæring,» sa Svein H. Andersen. «Det har vært en utrolig reise, og jeg er takknemlig for støtten og tilliten som er blitt vist meg gjennom årene.»

AOF Vestlandet-Agder ser nå fram til å bygge videre på grunnlaget som er lagt, og til å fortsette å levere verdifull opplæring og kompetanseutvikling til regionens innbyggere.

Svein H Andersen fikk overrakt et litografi som symboliserer «Sliteren». Her sammen med styreleder Sigmund Fosse og daglig leder Ragnhild Bjerkvik i AOF Vestlandet-Agder.
Sigmund Fosse, Roger Pilskog og Svein H. Andersen.
Svein H. Andersen og Jarle Nilsen.
Ragnhild Bjerkvik, Svein H. Andersen og Arne-Christian Mohn
Svein H. Andersen og Arne-Christian Mohn

Nettstudentar i Nordfjord treng ikkje kjenne seg einsame. Med Nordfjord Studiehub får dei høve til å delta lokalt, skape nettverk og nyte både fellesskap og arbeidsro.

Frå denne hausten kan AOF-nettstudentar frå Nordfjord gjera seg avtale om å møta opp lokalt i Nordfjord Studiehub. Nett no har AOF Vestlandet- Agder 76 nettbaserte utdanningar som ligg ute på aofstudiestart.no – som ein kan ta i frå studiehubane i Nordfjord- eller heimifrå sjølvsagt. I tillegg kjem dei nye samlingsbaserte fagskulestudia AOF Vestlandet-Agder tilbyr, som har nettbasert undervisning mellom samlingane. 

I HUB`ane får dei tilgang til både fellesskap og lesero. Om det er fleire på same studiet finn dei plass og utstyr til å delta på forelesningar som ei gruppe – og eg trur nok at studentane også vil ha glede av å møtast på tvers av fagfelt. Ein viktig del av å vere student har alltid vore å bygga nettverk seier Hanna M. de Groot, som er opplæringskoordinator i Nord-Vestland. 

Studentane søkjer studieplass hjå AOF Vestlandet-Agder på aof-studiestart.no eller aof-fagskolen.no og koplar seg på studiehuben sjølve via studiehub.no. Målet til StudieHub Nordfjord er å skapa eit aktivt og lokalt studentmiljø for dei som tek utdanning og bur i Nordfjord.

Hanna M. de Groot, opplæringskoordinator Nord-Vestland

«Vi har hatt ein del studentar tidlegare, men det er først no me har fått ressursane og lokalet til å halde fullt trøkk – så Nu skal det sving!» Seier Kari Eldby Rygg som er som er prosjektleiar på StudieHub – Nordfjord Studiesenter.

Om du bur i Nordfjord, eller berre er på besøk og treng ein plass å studere så har me plass til deg i ei av studentstovene våre, anten du vil sitje i Nordfjordeid eller Stryn. Fleire studentstover er og under planlegging.  Så det er berre å søka på nettstudie, så står me klar til å hjelpe deg i gang her på Inviro seier Kari.  

Kari Eldby Rygg, leiar Studiehub Nordfjord

Med fleire studentstover på veg i Nord-Vestland, er det berre å følgja med. Plutseleg er det ein nær deg!

AOF Vestlandet-Agder hadde gleden av å ønske stortingsrepresentant fra Rogaland, Hadia Tajik, kvinnekontakt i Haugesund Arbeiderparti, Katrine Skancke Eriksen, og varaordførerkandidat Heidi Nymann, velkommen til oss. Vi hadde en interessant og hyggelig samtale der vi fikk informert om vårt samarbeid med det lokale næringslivet for å oppnå et felles mål om styrket kompetanse i arbeidslivet. Fagskolen og økt antall studieplasser var også et viktig tema i samtalen. Besøket fant sted ved vårt hovedkontor i Haugesund

Ved AOF Vestlandet-Agder arbeider vi for kompetanseutvikling og livslang læring. Ved å invitere politikerne til oss håper vi å rette oppmerksomhet mot våre hjertesaker. Vi har store ambisjoner for fremtiden og ønsker sterkt å bidra til et arbeidsliv der alle får utnyttet sine ressurser og deres kompetanse blir verdsatt. Vi ønsker å samarbeide tett med bedrifter, organisasjoner og myndigheter for å kunne tilby skreddersydd kompetanseutvikling som passer næringslivets behov og som bidrar til å lukke kompetansegapet vi står overfor.

Vi håper dette besøket har inspirert politikerne og lagt grunnlaget for videre samarbeid og engasjement for å takle utfordringene og mulighetene som ligger foran oss. AOF Vestlandet-Agder ser frem til å fortsette å være en brobygger mellom politikk og praksis, og bidra til en positiv utvikling i regionens arbeidsmarked.

Ellen Engedal, Inger Johanne Bligaard, Ragnhild Bjerkvik, Hadia Tajik, Heidi Nymann og Katrine Skancke Eriksen

Renholdsbransjen er en sektor som ofte blir undervurdert og misforstått. Men bak skurebøttene og moppene finnes en verdifull karrierevei som nå åpner seg for flere nyankomne nordmenn. Vi har snakket med Øystein og Ole, to dedikerte lærere ved AOF Vestlandet-Agder, som har gjort en fantastisk jobb med å undervise og motivere en gruppe engasjerte renholdsoperatører.

Øystein, med hele 40 års erfaring innen renholdsbransjen, har tatt på seg oppgaven med å undervise i faget. «Jeg er veldig opptatt av å lære videre den kunnskapen jeg har opparbeidet meg gjennom 40 år,» sier han entusiastisk. Selv om han ikke har formell lærerbakgrunn, har han funnet en måte å formidle sin kunnskap på som kursdeltakerne setter stor pris på.

Ole, med sin bakgrunn som cand.philol i engelsk og master i spesialpedagogikk, tar seg av de grunnleggende ferdighetene som lesing, skriving og studieteknikk. «Vi har et veldig godt samarbeid der Øystein bidrar tungt inn mot faget, og jeg tar meg av det andre. Vi utfyller hverandre veldig godt,» forklarer Ole. Denne dynamiske lærerduoen har skapt en engasjerende og støttende læringsatmosfære for kursdeltakerne.

Kurset ble levert av AOF Vestlandet-Agder med midler gitt av Kompetanspluss fagopplæring.

Fra venstre: Øystein Mauritzen og Ole Lien

Det å være en del av dette kurset har gitt kursdeltakerne mer enn bare faglig utvikling. «Det er en veldig kjekk og internasjonal gjeng,» sier Øystein stolt. Til tross for språkutfordringer og ulike kulturelle bakgrunner, har de klart å skape et sterkt samhold. «Vi snakker om andre ting i pausene, utveksler råd og erfaringer, og får god sosial kontakt utenom kun faglige samtaler,» legger Ole til.

For mange av kursdeltakerne har dette kurset vært en nøkkel til en bedre fremtid. Å oppnå et fagbrev gir ikke bare økt mestringsfølelse, men også en høyere status i arbeidslivet. Samtidig lærer de seg bedre norsk, både skriftlig og muntlig, noe som bidrar til en mer vellykket integreringsprosess for dem selv og deres familier. «Vi får være med på starten av deres reise mot en lysere fremtid,» sier en stolt Øystein.

En viktig faktor for suksessen til dette kurset har vært den gode tiden og grundigheten i undervisningen. «Vi kan gå gjennom i utgangspunktet krevende moduler flere ganger, med forskjellige tilnærminger og oppgaver. De fleste kursdeltakerne vil etter hvert oppleve mestring og klarer til slutt å vise god forståelse av modulen» forklarer Ole. De har tatt seg tid til å tilpasse undervisningen til hver enkelt kursdeltakerne behov og nivå. «Vi kan ikke kjøre samme opplegg på alle sammen når noen har grunnskole og andre har høyere utdannelse,» påpeker Øystein.

Arbeidsgiverne har også en viktig rolle å spille i denne prosessen. Begge instruktørene er enige om at arbeidsgiverne bør være mer fleksible og støttende når det gjelder å tilrettelegge for studier. «Ved å bytte på vakter og gi mer tid mellom jobb og studier, kan arbeidsgiverne bidra til at kursdeltakerne lykkes,» sier de samstemt.

Dette kurset har ikke bare vært en suksess for kursdeltakerne, men også for AOF Vestlandet-Agder som kursarrangør. «Se hva vi får til,» sier Øystein stolt. Han er stolt over å kunne bidra til kompetanseheving og faglig utvikling hos voksne gjennom undervisningen hos AOF Vestlandet-Agder.

Avslutningsvis ønsker både Øystein og Ole å fremheve viktigheten av renholdsbransjen og gi den riktige anerkjennelsen den fortjener. «Vi sier ikke ‘vaskekoner’ og ‘barnehagetanter’ lenger. «Det er en annen ydmykhet i det i dag, og den skal de nye nordmennene få glede av,» sier Ole med overbevisning. Ved å gi renholdsoperatørene faglig kompetanse og økt status, bidrar de til integrering og en bedre fremtid for dem og deres familier.

Denne historien er et inspirerende eksempel på hvordan et utdanningsprogram kan åpne dører og gi håp for mennesker som står overfor språklige og kulturelle utfordringer. Øystein og Ole har vist vei med sin dedikasjon og kunnskap, og har hjulpet disse engasjerte renholdsoperatørene til å oppnå sine mål. La oss feire deres suksess og fortsette å støtte mangfoldet og integreringen i samfunnet vårt.

I begynnelsen av februar begynte Ragnhild Bjerkvik som daglig leder for AOF Vestlandet-Agder. Vi klarte å få en liten prat med henne i en travel hverdag. Hun tar over etter Sigmund Fosse som har fratrådt stillingen etter 27 år i sjefsstolen. Ragnhild ser fram til å lede et av de sterkeste fagmiljøene i Norge innen sin bransje. 

Kan du fortelle litt om bakgrunnen din og hva som fikk deg til å si ja til denne stillingen? 
Jeg har de siste fire årene vært kommunedirektør i Kvinnherad. En spennende jobb, men tiden var inne for en endring. Jeg har arbeidet i styret til AOF Vestlandet-Agder i snart fem år, og etter hvert så ble tanken om å overta som daglig leder lansert. AOF Vestlandet-Agder er en spennende bedrift som skal være næringslivet og offentlig sektor sin kompetansepartner. Et svært viktig oppdrag og jeg gleder meg til å bidra inn her.  

Hva er dine første prioriteter som daglig leder? 
Først og fremst må jeg bli kjent med organisasjonen, samarbeidspartnere og næringslivet i de regionene vi har vår virksomhet. Det er viktig å kjenne utfordringer og muligheter og hvordan vi skal tilpasse oss de trender og endring av rammebetingelser som kommer til å prege arbeidslivet i årene framover.  

Hva tror du vil være den største utfordringen i denne stillingen? 
Stadig hurtigere takt i omstilling, og stadig nye krav til endring i arbeidslivet generelt vil og prege aktiviteten i AOF Vestlandet-Agder. Tilpassing til nye rammebetingelser  Må skje kontinuerlig. Det å lede en organisasjon i en slik tid kan være krevende, men og veldig spennende. AOF Vestlandet-Agder har mange svært dedikerte medarbeidere som vil bidra til å delta i næringsutvikling i hele regionen og nå de målene som til enhver tid settes.

Hva ser du som dine største styrker som leder? 
Å tenke overordnet og langsiktig, grunnleggende strategiarbeid der konkrete tiltak og aktiviteter bekrefter valgt strategi. Jeg har ambisjoner om å sette en visjon og målsetting for arbeidet i AOF Vestlandet-Agder og ikke minst sørge for gjennomføring av planlagte aktiviteter. Vi er en kompetansebedrift og må sørge for å ivareta og foredle den gode kompetansen som AOF Vestlandet-Agder er kjent for, og ikke minst fortsette den fleksibiliteten og lokale tilpassingen til næringslivets behov som kjennetegner AOF sine leveranser. AOF Vestlandet-Agder sine fortrinn må styrkes. 

«Som leder er jeg tydelig i mine forventninger, men også lyttende til de behov som medarbeiderne tilkjennegir. Jeg forventer gjennomføring og er opptatt av å ivareta kvalitet i alle ledd. Jeg mener at jeg er en omgjengelig person og har et jevnt godt humør. Jeg kan gjerne være alvorlig, men også tulle og fjase.» 

Hva håper du å oppnå som daglig leder i løpet av de neste årene? 
Jeg vil at AOF Vestlandet-Agder skal fortsette å vokse og befeste sin posisjon som arbeidslivets kompetansepartner. Vi må bistå bedrifter i å sikre rett kompetanse i de oppdrag som de til enhver tid har. Vi må utforske områder både innen digitalisering og internasjonalisering. Samtidig må vi sikre økt oppmerksomhet på bærekraft i alle ledd. Dette gjelder både i økonomi, miljø og sosiale forhold.