Vi har tatt en prat med Daniel Thorland (21), Karl Kristian Kyvik (20) og Jan Egil Nedrebø (32) for å høre om hvordan det er å ta realfag på nett hos AOF VA.

Alle tre har fremtidsplaner om spennende studier innen havteknologi, datasikkerhet og robotikk, og må derfor ha realfagene på plass før de kan søke seg inn. De sjekket på nett hvor det var mulig å ta realfag, og hvilke tilbud som var i nærområdet, da de fant tilbudet til AOF VA.

De bor i Haugesund og er egentlig nettstudenter, men har fått muligheten til å møte opp fysisk på skolen da læreren underviser fra Haugesund. Det er ikke noen selvfølge å få dette til så de er veldig fornøyde med å ha fått muligheten der de får studere sammen og motivere hverandre.

De har fast undervisning med lærer 3 ganger i uken på dagtid. I tillegg møtes de to ganger i uken for å studere sammen og hjelpe hverandre. De får låne grupperom på kurssenteret til AOF i Haugesund slik at de kan studere sammen når de ønsker det.

De jobber i tillegg til fagene de tar og synes det går fint. Det handler om å ha en god studieplan og de mener at dersom en er dedikert og studerer flittig utenom jobb så kan det gå fint å studere ved siden av en fulltidsjobb.

Undervisning med lærer Håkon Thormodsen

«Jeg synes det er et kjempeopplegg, lærerne er veldig flinke og i tillegg er det gratis! Og det at vi får bruke grupperommene her og arbeide på ettermiddagene er veldig kjekt,» sier Karl Kristian.

«Jeg kommer absolutt til å anbefale dette tilbudet hvis noen jeg kjenner skal ta opp fag,» sier Daniel.

«Ja, hvis du får muligheten til å ta realfagene på denne måten, så gjør det! Jeg skulle ta fagene uansett, så jeg ringte AOF og sa jeg ville ta realfagene. Jeg fikk da vite at det var gratis*, så det var jo alle tiders, 30 000kr spart! Det er verdt hver en (gratis) krone» sier Jan Egil med et glimt i øyet.

Alle tre sier seg enige i at om det ikke hadde vært et gratis tilbud hadde de uansett tatt fagene hos AOF, og de hadde vært like fornøyde. «Hadde jeg visst at opplegget var så bra, og jeg hadde fått muligheten til å ta det her, så hadde jeg lett betalt!» sier Karl Kristian.

De avslutter med å si: «Vi har hatt veldig godt utbytte av å sitte å jobbe sammen, da en av oss skjønner noe, og en annen skjønner noe annet.» På den måten hjelper de hverandre med å dekke alle områder av pensum, noe de synes er motiverende og betryggende.

* Kurset de deltok på var en del av Bransjeprogrammet finansiert av HKdir. Bransjeprogrammet er utviklet av arbeidslivet slik at du kan ta et kurs eller utdanning som er laget spesielt for det din bransje trenger. Tilbudene i bransjeprogrammet er gratis, og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier. Det varierer hvilket tilbud vi har innenfor denne type kurs. Du kan se hvilke tilbud som gjelder nå på www.aofstudiestart.no

Linda Gravdal Larsen (42) har tatt fagbrev i Salgsfaget gjennom AOF Vestlandet-Agder. Hun jobber på Meny Lagunen, hvor hun har vært ansatt i snart 22 år. Hun har tidligere vært assisterende butikksjef, og er nå HK-tillitsvalgt i butikken.

Linda hadde aldri tenkt på å ta fagbrev, og hun var heller ikke klar over at dette var en mulighet.

Seinest i går snakket jeg med fem stykker om å ta fagbrev gjennom AOF

– Linda Gravdal Larsen

– Jeg var på et tillitsvalgtkurs da vi fikk besøk av AOF Vestlandet-Agder som informerte oss om utdanningsmuligheter og da spesielt fagbrev. Jeg tenkte allikevel at jeg var alt for gammel for dette og slo det egentlig fra meg, sier Linda.

Etter at hun hadde fått tenkt litt på det, tok hun kontakt med AOF igjen. De kom da frem til at om flere ansatte fra Meny Lagunen ville ta fagbrev samtidig så kunne det legges til rette for at undervisningen foregikk på Lagunen. Linda motiverte flere av sine kollegaer til å være med, og dermed fikk de gjennomført undervisningen på arbeidsplassen.

– Det var veldig praktisk å ta kurset på jobb siden jeg jobbet fulltid samtidig. Vi hadde undervisning en kveld i uken fra kl. 17:00-21:00 noe jeg synes gikk kjempefint.  Covid-19 kom jo etter hvert, så da ble det litt teams undervisning, men det gikk veldig greit det også, sier Linda.

Undervisningen er praksisnær og teorien har gitt henne større fagforståelse. Hun har lært og bruker nå nye faguttrykk på jobb. Hun lærte at salg er et eget fag, og at det å jobbe i butikk er mer enn «å bare jobbe i butikk». Hun fikk en bedre forståelse for arbeidet hun gjør som ansatt i Meny.

Hovedmotivasjonen til Linda var å ta fagbrevet for å få økt kompetanse innen faget.

– på denne måten kan jeg gå foran som et godt eksempel overfor mine kollegaer. Jeg har vært ansatt i Meny Lagunen i såpass mange år og det er kjekt å få fagbrevet – få det skikkelig dokumentert, sier hun.

Hun synes lærerne var supre, og de brukte mange eksempler slik at de klarte å knytte teorien til praksis i arbeidshverdagen.

Linda angrer ikke et sekund og er veldig fornøyd med at hun valgte å ta teori til fagprøven fagbrev gjennom AOF Vestlandet-Agder. Hun anbefaler dette videre til blant annet medlemmer og mulige medlemmer i Handel og Kontor, hvor hun selv er medlem.

Tekst og bilder av Næringsforeningen Haugalandet.

-Vi har lykkes med å lese trender og posisjonere oss deretter, sier daglig leder, Sigmund Fosse.

AOF Vestlandet-Agder opplever en eventyrlig vekst. Tidligere AOF Haugaland ble til AOF Vestlandet i 2019, og nå i 2021 til AOF Vestlandet-Agder. Fra hovedkontoret i Haugesund rigger organisasjonen seg for videre vekst.

-Vi er nå et av de sterkeste fagmiljøene i Norge innen vår bransje, sier daglig leder i AOF Vestlandet-Agder, Sigmund Fosse stolt mens han viser Næringsforeningen rundt i lokalene i Haugesund sentrum.

Brytningstid betyr muligheter for den som satser. Noe et fremoverlent AOF i aller høyeste grad gjør. Siden 2019 har omsetningen økt fra 49 millioner til anslagsvis 84 millioner i år. I 2023 estimerer de at omsetningen passerer 100 millioner. Fosse trekker frem evnen til å se trender og utviklingstrekk i samfunn og arbeidsliv som en utslagsgivende faktor i veksten.

-Vi har vært proaktive og har lykkes med å lese trender og posisjonere oss deretter. I tillegg har vi mye politisk «goodwill» om dagen, påpeker han og viser til økende fokus på praktisk utdanning i den offentlige debatten.

AOF eier 3 og 4 etasje av bygget i Haraldsgata 190. Nå bygges hele 3 etasje om for å få plass til flere kontorplasser til den voksende administrasjonen ved hovedkontoret. I tillegg er det investert i teknologi som muliggjør fjernundervisning i alle klasserommene.

-Alt fra en lokal leverandør. Vi tar selvfølgelig i bruk lokal kompetanse når vi kan, sier Fosse med et smil.

I tillegg til hovedkontoret i Haugesund har virksomheten avdelingskontorer i Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Fosse viser frem det tekniske utstyret som muliggjør fjernundervisning.

Griper muligheten

Da pandemien rammet Norge var det ingen selvfølge at det skulle gå som det gikk.

-Det stoppet på mange måter opp hos oss også, sier Fosse.

-Men det tok ikke lang tid før vi så hvor store muligheter som ligger fremover. I 2020 endte vi til slutt opp med å øke aktiviteten og omfanget av tilbudet vårt betraktelig, sier han.

Gjennom pandemien har både fagskolen og kursvirksomheten hatt tilbud om gratis kompetanseheving og videreutvikling til ansatte i næringer berørt av pandemien. Mye av aktiviteten settes opp i nært samarbeid med det lokale arbeidslivet.

Skreddersyr nye utdanninger

I dag har AOF 18 akkrediterte fagskoleutdanninger. Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og retter seg i hovedsak mot fagarbeidere som vil videreutvikle seg innen faget eller innen for eksempel ledelse eller HMSl. I tillegg er det opprettet en utvklingsavdeling som blant annet utvikler nye utdanninger som speiler arbeidslivets endrende behov for kompetanse.

Fosse trekker frem en lokal suksesshistorie:

-Etter godt samarbeid med Hydro fikk vi nylig statlige midler til å utvikle en fagskoleutdanning innen bærekraftig logistikkledelse, sier han. Dette utviklingsarbeidet er nå startet.
Han innrømmer at de følger nøye med på mulige etableringer av nye industrier på Haugalandet – for eksempel i form av en batterifabrikk i Haugaland Næringspark på Gismarvik.

-Vi bygger stein på stein 

-De aller fleste lærerne våre arbeider til daglig innen det fagfeltet de underviser i. Å ha lærere som er aktive i sine respektive yrker er en stor fordel. Det gjør at studenter og kursdeltakere får oppdatert og arbeidslivsrelevant kunnskap. I tillegg gjør det oss i stand til å snu oss raskt når noe endrer seg, sier Fosse.

Med rundt 500 lærere ansatt på engasjement basis, rundt 1100 fagskolestudenter og flere tusen kursdeltakere er han i tillegg sikker på at de alltid bidrar med konkret og praktisk og aktuell kunnskap.

Fosse har elektrikerbakgrunn og har jobbet i AOF i over 30 år. For han betyr AOF mer enn bare kompetanseheving:

-Vi ønsker å bidra til å gjøre lokale bedrifter mer konkurransedyktige og den enkelte arbeidstaker bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Andre områder som er viktige for oss er å bidra til  øke yrkesdeltakelsen blant minoritetsbefolkningen, og ikke minst tilby muligheter for de som har minst utdanning fra før, sier han.

-For oss er ikke kortsiktig gevinst en drivkraft. Vi bygger stein på stein og tenker langsiktig, avslutter Fosse.