Tidlig i vårsemesteret 2020 startet en gruppe minoritetsspråklige på norskkurs hos Kirkens bymisjon i Bergen, som et samarbeid mellom Kirkens bymisjon, AOF Fagskole og Kompetanse Norge. Kursene er gratis for deltakerne og finansieres gjennom Kompetanse Norge sin «Kompetansepluss»-ordning.

Da Koronapandemien brøt ut ble vi nødt til å flytte over på en digital plattform for å overholde nasjonale råd for smittevern.

AOF Fagskole og Kirkens bymisjon var raske med å finne en god løsning som passet for målgruppen. Det ble tatt hensyn til at ikke alle deltakerne hadde mulighet for å møte til samlingsbasert undervisning på nett, enten fordi de hadde omsorg for barn som er hjemme eller på grunn av manglende tilgang på datautstyr. Løsningen ble en punktbasert undervisning med en blanding av telefon, e-post korrespondanse og SMS.

Heidi Moss, kompetanserådgiver hos AOF Fagskolen, legger til at lærer Helene Tollaksvik har gjort en strålende jobb i en uvanlig situasjon, og at hennes kreativitet og evne til å ivareta deltakernes læringsutbytte i har vært avgjørende for det gode utfallet.

Moss uttrykker videre at det tette og gode samarbeidet mellom AOF Fagskolen og Kirkens bymisjon går mange år tilbake og at med gode samarbeidspartnere, fremoverlente lærere og positive deltagere er alt mulig.