AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

AOF Vestlandet-Agder er glade for at datterselskapet Sapio har fått Bligaard på plass som daglig leder og har stor tro på at han kan bidra til å skape en god fremtid for Sapio. 

Sapio AS er en tysværbedrift som leverer sertifisert og dokumentert opplæring og HMS-tjenester til bygg- og anleggsbransjen, samt leverandørindustrien til petroleumssektoren. Med Bligaard ved roret er Sapio AS klare for nye utfordringer og for å ta enda større markedsandeler.

Bligaard har tidligere jobbet som sikkerhetsrådgiver og instruktør i selskapet, og hans inngående kjennskap til bransjen og sult etter å lede selskapet inn i fremtiden gjorde ham til den ideelle kandidaten for stillingen, ifølge styreleder Sigmund Fosse. Sapio AS har ambisjoner om å bli en ledende leverandør innenfor sine områder på Vestlandet, og Fosse mener at Bligaard er den rette personen til å ta virksomheten dit den skal.

Sapio AS har oppnådd betydelig suksess de siste årene, og eierne har langsiktige mål for virksomheten som de bruker overskuddene til å utvikle videre.

Som en del av selskapets mål om å levere kvalitet og skape verdier for kundene, vil Bligaard videreføre Sapio AS sine gode og tette kunderelasjoner. Selskapet har nylig etablert en avdeling i Bergen og har hovedkontoret i Aksdal næringspark.

Bligaard er opptatt av å fortsette å levere den sertifiserte og dokumenterte opplæringen og HMS-tjenestene som Sapio AS er kjent for, samtidig som han ser frem til å ta på seg rollen som daglig leder og lede selskapet mot nye høyder.

I begynnelsen av februar begynte Ragnhild Bjerkvik som daglig leder for AOF Vestlandet-Agder. Vi klarte å få en liten prat med henne i en travel hverdag. Hun tar over etter Sigmund Fosse som har fratrådt stillingen etter 27 år i sjefsstolen. Ragnhild ser fram til å lede et av de sterkeste fagmiljøene i Norge innen sin bransje. 

Kan du fortelle litt om bakgrunnen din og hva som fikk deg til å si ja til denne stillingen? 
Jeg har de siste fire årene vært kommunedirektør i Kvinnherad. En spennende jobb, men tiden var inne for en endring. Jeg har arbeidet i styret til AOF Vestlandet-Agder i snart fem år, og etter hvert så ble tanken om å overta som daglig leder lansert. AOF Vestlandet-Agder er en spennende bedrift som skal være næringslivet og offentlig sektor sin kompetansepartner. Et svært viktig oppdrag og jeg gleder meg til å bidra inn her.  

Hva er dine første prioriteter som daglig leder? 
Først og fremst må jeg bli kjent med organisasjonen, samarbeidspartnere og næringslivet i de regionene vi har vår virksomhet. Det er viktig å kjenne utfordringer og muligheter og hvordan vi skal tilpasse oss de trender og endring av rammebetingelser som kommer til å prege arbeidslivet i årene framover.  

Hva tror du vil være den største utfordringen i denne stillingen? 
Stadig hurtigere takt i omstilling, og stadig nye krav til endring i arbeidslivet generelt vil og prege aktiviteten i AOF Vestlandet-Agder. Tilpassing til nye rammebetingelser  Må skje kontinuerlig. Det å lede en organisasjon i en slik tid kan være krevende, men og veldig spennende. AOF Vestlandet-Agder har mange svært dedikerte medarbeidere som vil bidra til å delta i næringsutvikling i hele regionen og nå de målene som til enhver tid settes.

Hva ser du som dine største styrker som leder? 
Å tenke overordnet og langsiktig, grunnleggende strategiarbeid der konkrete tiltak og aktiviteter bekrefter valgt strategi. Jeg har ambisjoner om å sette en visjon og målsetting for arbeidet i AOF Vestlandet-Agder og ikke minst sørge for gjennomføring av planlagte aktiviteter. Vi er en kompetansebedrift og må sørge for å ivareta og foredle den gode kompetansen som AOF Vestlandet-Agder er kjent for, og ikke minst fortsette den fleksibiliteten og lokale tilpassingen til næringslivets behov som kjennetegner AOF sine leveranser. AOF Vestlandet-Agder sine fortrinn må styrkes. 

«Som leder er jeg tydelig i mine forventninger, men også lyttende til de behov som medarbeiderne tilkjennegir. Jeg forventer gjennomføring og er opptatt av å ivareta kvalitet i alle ledd. Jeg mener at jeg er en omgjengelig person og har et jevnt godt humør. Jeg kan gjerne være alvorlig, men også tulle og fjase.» 

Hva håper du å oppnå som daglig leder i løpet av de neste årene? 
Jeg vil at AOF Vestlandet-Agder skal fortsette å vokse og befeste sin posisjon som arbeidslivets kompetansepartner. Vi må bistå bedrifter i å sikre rett kompetanse i de oppdrag som de til enhver tid har. Vi må utforske områder både innen digitalisering og internasjonalisering. Samtidig må vi sikre økt oppmerksomhet på bærekraft i alle ledd. Dette gjelder både i økonomi, miljø og sosiale forhold. 

Vi har tatt en prat med Daniel Thorland (21), Karl Kristian Kyvik (20) og Jan Egil Nedrebø (32) for å høre om hvordan det er å ta realfag på nett hos AOF VA.

Alle tre har fremtidsplaner om spennende studier innen havteknologi, datasikkerhet og robotikk, og må derfor ha realfagene på plass før de kan søke seg inn. De sjekket på nett hvor det var mulig å ta realfag, og hvilke tilbud som var i nærområdet, da de fant tilbudet til AOF VA.

De bor i Haugesund og er egentlig nettstudenter, men har fått muligheten til å møte opp fysisk på skolen da læreren underviser fra Haugesund. Det er ikke noen selvfølge å få dette til så de er veldig fornøyde med å ha fått muligheten der de får studere sammen og motivere hverandre.

De har fast undervisning med lærer 3 ganger i uken på dagtid. I tillegg møtes de to ganger i uken for å studere sammen og hjelpe hverandre. De får låne grupperom på kurssenteret til AOF i Haugesund slik at de kan studere sammen når de ønsker det.

De jobber i tillegg til fagene de tar og synes det går fint. Det handler om å ha en god studieplan og de mener at dersom en er dedikert og studerer flittig utenom jobb så kan det gå fint å studere ved siden av en fulltidsjobb.

Undervisning med lærer Håkon Thormodsen

«Jeg synes det er et kjempeopplegg, lærerne er veldig flinke og i tillegg er det gratis! Og det at vi får bruke grupperommene her og arbeide på ettermiddagene er veldig kjekt,» sier Karl Kristian.

«Jeg kommer absolutt til å anbefale dette tilbudet hvis noen jeg kjenner skal ta opp fag,» sier Daniel.

«Ja, hvis du får muligheten til å ta realfagene på denne måten, så gjør det! Jeg skulle ta fagene uansett, så jeg ringte AOF og sa jeg ville ta realfagene. Jeg fikk da vite at det var gratis*, så det var jo alle tiders, 30 000kr spart! Det er verdt hver en (gratis) krone» sier Jan Egil med et glimt i øyet.

Alle tre sier seg enige i at om det ikke hadde vært et gratis tilbud hadde de uansett tatt fagene hos AOF, og de hadde vært like fornøyde. «Hadde jeg visst at opplegget var så bra, og jeg hadde fått muligheten til å ta det her, så hadde jeg lett betalt!» sier Karl Kristian.

De avslutter med å si: «Vi har hatt veldig godt utbytte av å sitte å jobbe sammen, da en av oss skjønner noe, og en annen skjønner noe annet.» På den måten hjelper de hverandre med å dekke alle områder av pensum, noe de synes er motiverende og betryggende.

* Kurset de deltok på var en del av Bransjeprogrammet finansiert av HKdir. Bransjeprogrammet er utviklet av arbeidslivet slik at du kan ta et kurs eller utdanning som er laget spesielt for det din bransje trenger. Tilbudene i bransjeprogrammet er gratis, og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier. Det varierer hvilket tilbud vi har innenfor denne type kurs. Du kan se hvilke tilbud som gjelder nå på www.aofstudiestart.no

Linda Gravdal Larsen (42) har tatt fagbrev i Salgsfaget gjennom AOF Vestlandet-Agder. Hun jobber på Meny Lagunen, hvor hun har vært ansatt i snart 22 år. Hun har tidligere vært assisterende butikksjef, og er nå HK-tillitsvalgt i butikken.

Linda hadde aldri tenkt på å ta fagbrev, og hun var heller ikke klar over at dette var en mulighet.

Seinest i går snakket jeg med fem stykker om å ta fagbrev gjennom AOF

– Linda Gravdal Larsen

– Jeg var på et tillitsvalgtkurs da vi fikk besøk av AOF Vestlandet-Agder som informerte oss om utdanningsmuligheter og da spesielt fagbrev. Jeg tenkte allikevel at jeg var alt for gammel for dette og slo det egentlig fra meg, sier Linda.

Etter at hun hadde fått tenkt litt på det, tok hun kontakt med AOF igjen. De kom da frem til at om flere ansatte fra Meny Lagunen ville ta fagbrev samtidig så kunne det legges til rette for at undervisningen foregikk på Lagunen. Linda motiverte flere av sine kollegaer til å være med, og dermed fikk de gjennomført undervisningen på arbeidsplassen.

– Det var veldig praktisk å ta kurset på jobb siden jeg jobbet fulltid samtidig. Vi hadde undervisning en kveld i uken fra kl. 17:00-21:00 noe jeg synes gikk kjempefint.  Covid-19 kom jo etter hvert, så da ble det litt teams undervisning, men det gikk veldig greit det også, sier Linda.

Undervisningen er praksisnær og teorien har gitt henne større fagforståelse. Hun har lært og bruker nå nye faguttrykk på jobb. Hun lærte at salg er et eget fag, og at det å jobbe i butikk er mer enn «å bare jobbe i butikk». Hun fikk en bedre forståelse for arbeidet hun gjør som ansatt i Meny.

Hovedmotivasjonen til Linda var å ta fagbrevet for å få økt kompetanse innen faget.

– på denne måten kan jeg gå foran som et godt eksempel overfor mine kollegaer. Jeg har vært ansatt i Meny Lagunen i såpass mange år og det er kjekt å få fagbrevet – få det skikkelig dokumentert, sier hun.

Hun synes lærerne var supre, og de brukte mange eksempler slik at de klarte å knytte teorien til praksis i arbeidshverdagen.

Linda angrer ikke et sekund og er veldig fornøyd med at hun valgte å ta teori til fagprøven fagbrev gjennom AOF Vestlandet-Agder. Hun anbefaler dette videre til blant annet medlemmer og mulige medlemmer i Handel og Kontor, hvor hun selv er medlem.

Tekst og bilder av Næringsforeningen Haugalandet.

-Vi har lykkes med å lese trender og posisjonere oss deretter, sier daglig leder, Sigmund Fosse.

AOF Vestlandet-Agder opplever en eventyrlig vekst. Tidligere AOF Haugaland ble til AOF Vestlandet i 2019, og nå i 2021 til AOF Vestlandet-Agder. Fra hovedkontoret i Haugesund rigger organisasjonen seg for videre vekst.

-Vi er nå et av de sterkeste fagmiljøene i Norge innen vår bransje, sier daglig leder i AOF Vestlandet-Agder, Sigmund Fosse stolt mens han viser Næringsforeningen rundt i lokalene i Haugesund sentrum.

Brytningstid betyr muligheter for den som satser. Noe et fremoverlent AOF i aller høyeste grad gjør. Siden 2019 har omsetningen økt fra 49 millioner til anslagsvis 84 millioner i år. I 2023 estimerer de at omsetningen passerer 100 millioner. Fosse trekker frem evnen til å se trender og utviklingstrekk i samfunn og arbeidsliv som en utslagsgivende faktor i veksten.

-Vi har vært proaktive og har lykkes med å lese trender og posisjonere oss deretter. I tillegg har vi mye politisk «goodwill» om dagen, påpeker han og viser til økende fokus på praktisk utdanning i den offentlige debatten.

AOF eier 3 og 4 etasje av bygget i Haraldsgata 190. Nå bygges hele 3 etasje om for å få plass til flere kontorplasser til den voksende administrasjonen ved hovedkontoret. I tillegg er det investert i teknologi som muliggjør fjernundervisning i alle klasserommene.

-Alt fra en lokal leverandør. Vi tar selvfølgelig i bruk lokal kompetanse når vi kan, sier Fosse med et smil.

I tillegg til hovedkontoret i Haugesund har virksomheten avdelingskontorer i Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Fosse viser frem det tekniske utstyret som muliggjør fjernundervisning.

Griper muligheten

Da pandemien rammet Norge var det ingen selvfølge at det skulle gå som det gikk.

-Det stoppet på mange måter opp hos oss også, sier Fosse.

-Men det tok ikke lang tid før vi så hvor store muligheter som ligger fremover. I 2020 endte vi til slutt opp med å øke aktiviteten og omfanget av tilbudet vårt betraktelig, sier han.

Gjennom pandemien har både fagskolen og kursvirksomheten hatt tilbud om gratis kompetanseheving og videreutvikling til ansatte i næringer berørt av pandemien. Mye av aktiviteten settes opp i nært samarbeid med det lokale arbeidslivet.

Skreddersyr nye utdanninger

I dag har AOF 18 akkrediterte fagskoleutdanninger. Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og retter seg i hovedsak mot fagarbeidere som vil videreutvikle seg innen faget eller innen for eksempel ledelse eller HMSl. I tillegg er det opprettet en utvklingsavdeling som blant annet utvikler nye utdanninger som speiler arbeidslivets endrende behov for kompetanse.

Fosse trekker frem en lokal suksesshistorie:

-Etter godt samarbeid med Hydro fikk vi nylig statlige midler til å utvikle en fagskoleutdanning innen bærekraftig logistikkledelse, sier han. Dette utviklingsarbeidet er nå startet.
Han innrømmer at de følger nøye med på mulige etableringer av nye industrier på Haugalandet – for eksempel i form av en batterifabrikk i Haugaland Næringspark på Gismarvik.

-Vi bygger stein på stein 

-De aller fleste lærerne våre arbeider til daglig innen det fagfeltet de underviser i. Å ha lærere som er aktive i sine respektive yrker er en stor fordel. Det gjør at studenter og kursdeltakere får oppdatert og arbeidslivsrelevant kunnskap. I tillegg gjør det oss i stand til å snu oss raskt når noe endrer seg, sier Fosse.

Med rundt 500 lærere ansatt på engasjement basis, rundt 1100 fagskolestudenter og flere tusen kursdeltakere er han i tillegg sikker på at de alltid bidrar med konkret og praktisk og aktuell kunnskap.

Fosse har elektrikerbakgrunn og har jobbet i AOF i over 30 år. For han betyr AOF mer enn bare kompetanseheving:

-Vi ønsker å bidra til å gjøre lokale bedrifter mer konkurransedyktige og den enkelte arbeidstaker bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Andre områder som er viktige for oss er å bidra til  øke yrkesdeltakelsen blant minoritetsbefolkningen, og ikke minst tilby muligheter for de som har minst utdanning fra før, sier han.

-For oss er ikke kortsiktig gevinst en drivkraft. Vi bygger stein på stein og tenker langsiktig, avslutter Fosse.

Maciej Stanislaw Bochnak og Maksymilian Krupa er to av deltakerne som starter på kurs via Teams.

Denne våren starter Anleggsgartnermester Wikholm AS fagopplæring for 15 polske ansatte. Opplæringen er finansiert av Kompetanse Norge gjennom kompetansepluss-ordningen og AOF Fagskolen leverer undervisningen. Undervisningen innebærer både opplæring i teori til fagprøven sammenflettet med norskopplæring. Våren 2021 venter en tverrfaglig eksamen som må bestås før en kan gå opp til den praktiske prøven som fører frem til kompetansebevis eller fagbrev.

– Oppstarten ble litt annerledes enn vi hadde sett for oss da vi fikk tilsagnet fra Kompetanse Norge på tampen av fjoråret. Da visste vi ingen ting om den kommende koronakrisen, og planen vår var ordinær klasseromsundervisning for de femten hjelpearbeiderne våre. Nå blir det i stedet ett semester på den digitale undervisningsplattformen Teams før vi forhåpentligvis kan samles til fysisk undervisning til høsten, sier personalsjef Arild Kvamme hos Anleggsgartnermester Wikholm AS.

Han forteller om stor entusiasme blant deltagerne.

Fagbrev eller kompetansebevis
– Vi har flinke og svært dedikerte hjelpearbeidere, og gjennom denne opplæringen kan de nå kvalifisere seg for fagbrev som anleggsgartnere dersom de fullfører både den grønne og den grå delen. Samtidig har de muligheten til å skaffe seg kompetansebevis dersom de velger å spesialisere seg kun i den grå eller grønne delen.

Selve undervisningen er det faglærer i anleggsgartnerfaget Sveinung Berland som vil stå for, mens kompetanserådgiver Heidi Moss hos AOF Fagskolen i Bergen følger opp lærere og deltakere underveis.

– Undervisningen omfatter både språk og anleggsgartnerfaglig innhold, og der har vi funnet en grei løsning. Vi kjører fagundervisningen på norsk med norsk faglitteratur, og dermed får vi med oss det språklige og faglige i én samlet bolk, forteller Kvamme.

150 timers undervisning
Deltagerne har vært ansatt hos Anleggsgartnermester Wikholm AS mellom to og ti år, og de fleste av dem er fra 30 til 45 år gamle. Alle er fast ansatte noen med familien bosatt i Polen, mens andre har bosatt seg i Bergen med familiene sine. Håpet til personalsjefen er at han får beholde samtlige i mange år fremover.

– Dette er på mange måter et spleiselag mellom tilskuddspartnerne våre, oss og deltagerne. Vi dekker to tredjedeler av kostnadene til læremateriellet, Kompetanse Norge sitt tilskudd dekker selve opplæringen gjennom tilbyder AOF Fagskole, samt resten av læremateriellet, mens deltagerne tar denne undervisningen på fritiden sin.

Opplæringen strekker seg over til sammen 150 timer, med 50 timer nå i vår, 50 timer til høsten og 50 timer til våren igjen. Deretter melder kandidatene seg opp som privatist for teoridelen av anleggsgartnerfaget, og når den er bestått gjenstår kun den praktiske prøven før de får fagbrev eller kompetansebevis, sier han.

Han tror undervisningen kommer til å greit.

– Dette er flinke folk som allerede har mye av kompetansen inne gjennom praktisk læring på byggeplassene. Nå gleder vi oss til at de også får den formelle kompetansen på plass, til glede for både seg selv, oss og kundene våre, avslutter Arild Kvamme.

AOF Fagskole kjøper seg inn i NooA – en ledende aktør innen nettstudier

-Vi har ambisjoner om å bli en betydelig aktør innen nettundervisning og ser frem til å foredle og utvikle produkter og teknologi som gjør læringsopplevelsen stadig bedre, sier Sigmund Fosse, daglige leder i AOF Fagskole.

AOF Fagskole har vokst frem som en betydelig aktør innen undervisning av både videregående fag, fagskole, etterutdanning og andre kurs. Hver uke finner over 550 elever veien til AOF Fagskolens lokaler i Haraldsgata i Haugesund. Hele 187 lærere er engasjert i ulike stillingsstørrelser for å dekke spennvidden i undervisningstilbudet. AOF Fagskole er en ideell virksomhet og er den største i sitt slag i vår region, målt i antall deltakere. Dette gjør AOF til en aktør av betydelig størrelse sammenlignet med det offentlige tilbudet.
Nå satser AOF Vestlandet på nettstudier.
De har lenge vært på utkikk etter en samarbeidspartner som både passer med AOFs profil og ambisjoner.
Nå fant AOF en aktør som både utfyller oss og kompletterer oss, forteller Fosse.

-Det er flere grunner til at vi nå går inn i NooA og satser på nett. Samfunnet er i endring og folk er vant til å jobbe via nett. På samme måte som vi vil se tv, film og lytte til musikk når vi vil, vil vi også studere når vi vil. Vi ønsker å nå de som har vanskeligheter med å rekke undervisningen. Det kan skyldes lang kjøreavstand, at man jobber offshore, at man jobber på kveldstid eller kanskje fordi man rett og slett foretrekker nettstudier, forteller Fosse.

AOF Har gjennom en årrekke bygget opp kompetanse på undervisning og tilpasset opplegg til ulike elevgrupper.
-Klasserommet og relasjonen mellom lærer og elever, og miljøet elevene imellom kommer alltid til å være viktig for AOF Fagskole. Det er akkurat denne kompetansen vi tar med oss inn i NooA når vi skal utvikle nettstudier videre. Kombinasjoner og hybridversjoner mellom nett- og vanlig klasseromsundervisning er et område med enorme muligheter, forklarer Fosse.

Det er Morten Flate Paulsen, etablereren og eieren av NooA som nå blir Sigmund Fosses og AOFs nye allierte. Paulsen er en autoritet på nettundervisning og har en doktorgrad i nettbasert læring. Paulsen var blant de aller første nett-lærerne i Europa og startet allerede i 1987 og har også hatt en rekke verv i internasjonale organisasjoner som jobber med nettbasert læring.

– Jeg har alltid vært brennende engasjert i hvordan vi kan bruke teknologi til å skape gode læringsopplevelser. Sammen med AOF tror jeg NooA skal løfte seg og at vi finner de beste løsningene for de som vil lære mer, sier Morten Flate Paulsen som ser frem til det nære samarbeidet med AOF Vestlandet.

Selskapet AOF går inn i en rutinert aktør innen nettundervisning. NooA fikk offentlig godkjenning som nettskole i 2012 og har 3000 brukere, fordelt på 46 land.
AOF Fagskole har kjøpt seg inn i NooA. Etter oppkjøpet eier AOF 65 prosent, og NooA 35 prosent av aksjene. NOOAs hovedkontor skal fortsatt ligge i Kragerø, men kommunikasjonen med AOF blir hyppig – både i Haugesund og naturligvis via nettmøter.

Fakta:
-NooA, som står for Nordic Open Online Academy
-NooA kommer til å styres fra sitt hovedkontor i Kragerø
-Morten Flate Paulsen kommer til å være en sentral aktør i den videre utviklingen av NooA, sammen med AOF Vestlandet.
-AOF Vestlandet og NooA kommer til å beholde sine merkenavn.
-Etter oppkjøpet kontrollerer AOF Fagskolen 65 prosent, og NooA 35 prosent av aksjene.

Bildet fra venstre: daglig leder og rektor i NooA Morten Flate Paulsen og daglig leder i AOF Fagskolen Sigmund Fosse

Maria, Hilde Elin og Rune Mikal gjorde noe som forandret livet deres: de satte seg ned på skolebenken igjen.

-Skal du ha jobb i dag er du nødt til å ha et fagbrev, men det hadde ikke jeg, sier Rune Mikal Veim og myser lett mot vårsola.
Han står på taket av AOFs bygg midt i Haugesund og skuer utover byen, Karmsundet og Haugalandet.
Rune Mikals korte setning er på mange måter selve kjernen i hvorfor AOF spiller en sentral rolle i mange menneskers liv – enten de er i slutten av tjueårene eller er eldre. Og ikke minst; hvorfor så mange velger å returnere til skolebenken. Det handler selvsagt ikke om at alle skal ta fagbrev, men det handler om at vi lever i et samfunn og et arbeidsmarked som stiller stadig større krav til både kompetanse og formell utdannelse. Det handler rett og slett om å stadig tilegne seg ny kunnskap.
– Jeg har ikke gått så mye skole, men da jeg fikk tilbud om å ta teori til fagprøven grep jeg muligheten, forteller han Rune Mikal videre.
Nå har han unnagjort teori til fagprøve i logistikk og transportfag. Mange kvelder og helger har krevd sitt, men nå har han tatt viktige steg mot enda mer kompetanse – også den formelle.
Veims historie er et klassisk eksempel på det AOF ser hver dag. Mennesker med ulik bakgrunn som tar tak i sine egne muligheter og utvikler dem. Uansett hvor de er i livet.

Lære om ledelse
Noen mil unna, på Hydro på Karmøy, stempler Maria Christine Bang inn til nok et skift og ikler seg verneutstyr og arbeidsklær. Etter lærlingtid var fagbrevet sikret. Men på en medarbeidersamtale fortalte hun sjefen sin at hun ønsket mer utdanning, gjerne rettet mot ledelse. Valget falt på AOFs ettårige Lederskole.
-Jeg har jo lært så sykt mye. Hva som skaper motivasjon, hvordan du som leder påvirker omgivelsene dine og hva kroppsspråket ditt forteller, sier Maria Christine. Det har jo gått en del kvelder og noen ganger er det selvsagt tungt å komme seg på skolen, men samtidig har jeg hatt en veldig spennende år, sier hun.
-Du blir jo kjent med mange nye mennesker, miljøet i klassen har mye å si, forteller Maria.

Billetten til høgskole
AOF har eksistert i en årrekke og her på Haugalandet har skolen vokst gradvis. Det har også studietilbudet. Mange av studentene hos AOF tar fag fra videregående skole, i jakten på generell studiekompetanse. Mange finpusser også vitnemålet slik at de oppnår det karaktersnittet som skal til for å komme inn på drømmestudiet. En av dem er Hilde Elin Haukås. Hun har jobbet som tannhelsesekretær tidligere, men har en ambisjon om noe annet nå.
-Jeg tar fag fra videregående slik at jeg kan komme inn på sykepleierstudiet, forteller Hilde Elin som kombinerer familieliv og studier.
-Det er rett og slett billetten min til en høyere utdanning. Jeg skal bli sykepleier, sier hun.
Det er ikke få sider og fag hun skal igjennom, men nå nærmer eksamen seg og i august starter studiet. Da skal hun stå klar på trappa til høyskolen.
-Det er jo krevende å gå tilbake til skolebenken i voksen alder, men du kommer jo i en klasse med andre i samme situasjon. Det gjør det både tryggere og enklere, sier Hilde Elin.

Vil at du skal lykkes
Norge og arbeidslivet er i endring. Det er lenge siden vi sto i samme jobbene tiår etter tiår, det er lenge siden vi bare holdt oss til et yrke og siktet oss inn mot gullklokke.
-Folk både trenger og ønsker faglig påfyll og ny kompetanse i flere faser av livet. Hos AOF er vi opptatt av å tilpasse oss studenten, sier Cathrine Westmork, som er kompetanserådgiver på AOF.
Hun har bakgrunn som lærer og forteller at de prøver å skreddersy et undervisningsopplegg som passer den enkelte deltaker og at de følger dem tett opp.
-Noen ganger tar vi en telefon og minner folk på første undervisningskveld etter en ferie, for eksempel. Dessuten har vi jo den klassiske november-smellen – da oppdager plutselig enkelte at de har veldig mange sider som skal leses og oppgaver som skal leveres. Da er det godt å ta en prat og få snakket ut. Da stiger motivasjonen igjen, sier Cathrine.
Det er et annet aspekt som også er viktig, som ofte forsvinner i overskrifter og statistikker. -Det er mange som har et stort behov for å lære, som har et inderlig ønske om å utvikle seg gjennom ny kunnskap og som vil noe mer. Det kan handle om et ønske om å bytte jobb, yrke eller rett og slett personlig utvikling, sier Cathrine Westmork.

AOF for alle
Hun møter mennesker med vidt forskjellig bakgrunn som hver og en går med et behov og en drøm om nye muligheter.
-Mitt viktigste budskap til deg som leser dette og som lurer på om du skal studere, så vil jeg si: Alle kommer hit med sin erfaring og sin bakgrunn. Du kommer hit som du er og går ut som et forandret menneske. Ikke nøl. Ring oss, kom på besøk for en prat, så finner vi ut hva som passer best for deg.
På mange måter kan man kalle AOF for en skole som løfter regionen. Alle dem som av mange ulike årsaker enten har utsatt eller mangler formell utdannelse finner frem til AOF. Hver uke er over 550 lærevillige deltakere innom AOF i Haugesund. Over 250 lærere sørger for at nivået og kompetansen er høy. Både deltakere og ansatte hos AOF ser daglig hva som skjer når klasserommet fylles og alle spisser ørene. AOFs største styrke er menneskene som jobber der.
-Det faglige utbyttet er selvsagt viktig og det er jo derfor deltakerne er her, men kanskje like viktig er mestringsfølelsen man får på kjøpet. Det er noe med blikket, holdningen og gløden. Den er gull verdt, sier Cathrine Westmork.

Artikkel produsert av Haugesunds Avis Marked.

Hvor god tid har du?

Nå starter utdanningene våre! Bestem deg i dag og skap en ny fremtid for deg selv. Sjekk alle våre kurs og utdanninger på https://aofstudiestart.no/

Hvis du er en skikkelig seriemester har du nok tid til både tv-serier og utdanning

Hvordan kommer Game Of Thrones egentlig til å ende, og er virkeligheten eller House Of Cards mest realistisk – og hva med forbrytelsene i danske Broen, kunne det ha skjedd?
Aldri før har vi hatt et så godt og bredt tv-tilbud som i dag. Antallet tv-serier har eksplodert og strømmetjenestene som Netflix og HBO kniver om å lage de flotteste og råeste seriene. Og de gjør en god jobb. Gjennom utallige sesongen og enda flere episoder blir vi kjent med både persongalleriet, historien og plottet. Vi sitter klistret til skjermen.

Klasse i stedet for sofa

Hver uke er det 500-600 deltakere som trosser suget etter nok en episode og kommer til AOF i Haraldsgata i Haugesund. Kanskje de mangler generell studiekompetanse, kanskje de går på fagskole, kanskje de ønsker en retningsforandring i karrieren. Alle har valgt bort noen timer med fritid og fjernkontroll i bytte mot mer kunnskap og mer formell utdannelse.
– Det var noen mandager jeg helst hadde lyst å bare være hjemme, men når jeg kom på skolen og møtte klassen angret jeg aldri, sier Ann Helen Høyvik og smiler.
Hun møter oss på AOF. Utenfor de lyse lokalene er det vår i luften, solskinn og god stemning.
Ann Helen har nettopp fullført Lederskolen, et 1-årig utdanningsløp som skal forberede henne til lederansvar og større oppgaver.
– Det er jo egentlig utrolig hvor mye du har tid til, når du ser tilbake på hva vi har vært igjennom. Jeg har lært mye om meg selv dette året. Hvordan påvirker jeg omgivelsene mine, og hvordan kommuniserer jeg med folk, forteller Ann Helen, som kan tenke seg flere fag og studier.

Ja, takk – begge deler

Mener vi at du skal slutte å se tv-serier? Absolutt ikke. Å kose seg med en favoritt-serie eller koble ut på sofaen med venner, kjæreste eller kanskje helt alene, er både befriende og ofte nødvendig i en hverdag som suser av gårde. Hva er vel viktigere enn å nyte livet?
Men dager blir til uker, og uker blir til år og både livet og jobbhverdagen er i endring. Hva om du brukte litt av kveldstiden på å investere i din egen fremtid. Lære noe nytt, bli enda smartere. Ja, rett og slett åpne noen dører som gir deg flere muligheter.
– Det er jo en overgang å bli student igjen, men det er så gøy og du utvikler deg. Du kan jo begynne forsiktig, for deretter å øke, sier Ann Helen.
På dagtid jobber hun på Stena Recycling og har travle arbeidsdager. Med fagbrev og fast jobb skulle man tro at 29-åringen var fornøyd. Og det er hun, men hun er også nysgjerrig og klar for noe nytt.

Kom som du er – og lær mer

– Noe av det fineste vi opplever her på AOF er når vi ser hvordan deltakerne våre vokser. Og da snakker vi ikke bare om det faglige, men at du som menneske vokser. Du lærer, du mestrer, du blir bedre, sier Cathrine Westmork. Hun er kompetanserådgiver hos AOF, men har også bakgrunn som lærer.
– Vårt viktigste budskap til deg er: uansett hvem du er, hva du kan og hva du drømmer om – kom til oss, la oss ta en prat slik at vi kan finne frem til den utdanningen du trenger. Enten det er fagskole, videregående eller noe helt annet, sier Cathrine Westmork.
– Hos AOF ønsker vi å tilby opplæringen og utdanningen slik at du lykkes. Alt du har lært og erfart tar du jo med deg hit. Vi gleder oss til å lytte til dine ønsker og drømmer – og hjelpe til å gjøre dem til virkelighet, sier Cathrine på AOF.

Så kanskje skjer det noe helt uventet i første episode av neste sesong, i den spennende dramaserien om DEG – du blir student!

Artikkel produsert av Haugesunds Avis Marked.