Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Eventyrlig vekst for AOF


Vekst for AOF: Dagligleder i AOF Vestlandet-Agder, Sigmund Fosse.

Vi har lykkes med å lese trender og posisjonere oss deretter, sier daglig leder, Sigmund Fosse.

Tekst og foto av Næringsforeningen Haugalandet

AOF Vestlandet-Agder opplever en eventyrlig vekst. Tidligere AOF Haugaland ble til AOF Vestlandet i 2019, og nå i 2021 til AOF Vestlandet-Agder. Fra hovedkontoret i Haugesund rigger organisasjonen seg for videre vekst.

– Vi er nå et av de sterkeste fagmiljøene i Norge innen vår bransje, sier daglig leder i AOF Vestlandet-Agder, Sigmund Fosse stolt mens han viser Næringsforeningen rundt i lokalene i Haugesund sentrum.

Estimerer med omsetning på over 100 millioner

Brytningstid betyr muligheter for den som satser. Noe et fremoverlent AOF i aller høyeste grad gjør. Siden 2019 har omsetningen økt fra 49 millioner til anslagsvis 84 millioner i år. I 2023 estimerer de at omsetningen passerer 100 millioner. Fosse trekker frem evnen til å se trender og utviklingstrekk i samfunn og arbeidsliv som en utslagsgivende faktor i veksten.

– Vi har vært proaktive og har lykkes med å lese trender og posisjonere oss deretter. I tillegg har vi mye politisk «goodwill» om dagen, påpeker han og viser til økende fokus på praktisk utdanning i den offentlige debatten.

AOF eier 3 og 4 etasje av bygget i Haraldsgata 190. Nå bygges hele 3 etasje om for å få plass til flere kontorplasser til den voksende administrasjonen ved hovedkontoret. I tillegg er det investert i teknologi som muliggjør fjernundervisning i alle klasserommene.

– Alt fra en lokal leverandør. Vi tar selvfølgelig i bruk lokal kompetanse når vi kan, sier Fosse med et smil.

I tillegg til hovedkontoret i Haugesund har virksomheten avdelingskontorer i Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Vekst for AOF: Dagligleder i AOF Vestlandet-Agder, Sigmund Fosse.
Fosse viser frem det tekniske utstyret som muliggjør fjernundervisning.

Griper muligheten

Da pandemien rammet Norge var det ingen selvfølge at det skulle gå som det gikk.

– Det stoppet på mange måter opp hos oss også, sier Fosse.

– Men det tok ikke lang tid før vi så hvor store muligheter som ligger fremover. I 2020 endte vi til slutt opp med å øke aktiviteten og omfanget av tilbudet vårt betraktelig, sier han.

Gjennom pandemien har både fagskolen og kursvirksomheten hatt tilbud om gratis kompetanseheving og videreutvikling til ansatte i næringer berørt av pandemien. Mye av aktiviteten settes opp i nært samarbeid med det lokale arbeidslivet.

Skreddersyr nye utdanninger

I dag har AOF 18 akkrediterte fagskoleutdanninger. Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og retter seg i hovedsak mot fagarbeidere som vil videreutvikle seg innen faget eller innen for eksempel ledelse eller HMSl. I tillegg er det opprettet en utvklingsavdeling som blant annet utvikler nye utdanninger som speiler arbeidslivets endrende behov for kompetanse.

Fosse trekker frem en lokal suksesshistorie:

– Etter godt samarbeid med Hydro fikk vi nylig statlige midler til å utvikle en fagskoleutdanning innen bærekraftig logistikkledelse, sier han. Dette utviklingsarbeidet er nå startet.

Han innrømmer at de følger nøye med på mulige etableringer av nye industrier på Haugalandet – for eksempel i form av en batterifabrikk i Haugaland Næringspark på Gismarvik.

– Vi bygger stein på stein 

– De aller fleste lærerne våre arbeider til daglig innen det fagfeltet de underviser i. Å ha lærere som er aktive i sine respektive yrker er en stor fordel. Det gjør at studenter og kursdeltakere får oppdatert og arbeidslivsrelevant kunnskap. I tillegg gjør det oss i stand til å snu oss raskt når noe endrer seg, sier Fosse.

Med rundt 500 lærere ansatt på engasjement basis, rundt 1100 fagskolestudenter og flere tusen kursdeltakere er han i tillegg sikker på at de alltid bidrar med konkret og praktisk og aktuell kunnskap.

Fosse har elektrikerbakgrunn og har jobbet i AOF i over 30 år. For han betyr AOF mer enn bare kompetanseheving:

– Vi ønsker å bidra til å gjøre lokale bedrifter mer konkurransedyktige og den enkelte arbeidstaker bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Andre områder som er viktige for oss er å bidra til  øke yrkesdeltakelsen blant minoritetsbefolkningen, og ikke minst tilby muligheter for de som har minst utdanning fra før, sier han.

– For oss er ikke kortsiktig gevinst en drivkraft. Vi bygger stein på stein og tenker langsiktig, avslutter Fosse.

Relaterte artikler

Flere tar fagutdanning
Artikkel
Fagskole
Nyhet

Flere tar fagutdanning: – En veldig god oppgang

I løpet av 2023 oppnådde 30.200 personer fag- eller svennebrev. Det er 1.200 flere enn året før, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Samme år tok 1.467 kursdeltakere teori til fagbrevkurs hos AOF Vestlandet – Agder. 

Artikkel
Fagskole
Nyhet

Fagskoleutdanning i system og analyse for fagarbeidere

Vi introduserer fagskoleutdanningen «System og analyse». Denne utdanningen er skreddersydd for å møte en stadig økende etterspørselen fra både næringslivet og offentlig sektor. Gjennom utdanningen får du nødvendig kompetanse til å navigere og analysere store mengder data.

Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen – en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.
Artikkel
Fagskole
Nyhet

Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen

Vi introduserer fagskoleutdanningen “Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen”, en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.