Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Fagskolemodul innen Elkrafttransport


Fagskolemodul innen Elkrafttransport

Vi lanserer ny fagskolemodul innen Elkrafttransport – «Transport av elektrisk kraft over større avstander». Denne utdanningen er skreddersydd for å imøtekomme etterspørselen fra den norske energisektoren, som har et økende behov for økt kompetanse innen transport av elektrisk kraft over lange avstander.

Utviklet med næringslivet i fokus 

AOF Vestlandet-Agder har alltid vært lydhøre overfor næringslivets behov for kompetanse. Våre samarbeidspartnere innen energisektoren har uttrykt et behov for opplæring og ny kompetanse på dette området. Denne utdanningen vil gå i dybden på de ulike aspektene ved elektrisk krafttransport, inkludert ulike typer kabler og utstyr, samt muligheter og begrensninger ved ulike konsepter. Utdanningen er i tråd med den vedtatte nærings- og innovasjonsstrategien for Rogaland. 

Elkrafttransport – 10 stp. 

Fagskolemodulen “Elkrafttransport – Transport av elektrisk kraft over større avstander» gir 10 studiepoeng. Utdanningen gir en innføring i bygging av overføringslinjer og kabler på både nasjonalt og regionalt nivå, samt kunnskap om søknadsprosesser og konsesjoner som må være på plass før bygging kan starte. Du vil få en forståelse av transportbehov, energiproduksjon, energitap i overføringen, samt innsikt i nødvendig utstyr og kabler. Miljøhensyn, bærekraft og sikkerhet vil også være sentrale temaer i utdanningen. 

Hvem er utdanningen for? 

Fagskolemodulen passer for deg som ønsker å styrke din kompetanse og arbeide med transport av elektrisk kraft, enten du allerede jobber innen feltet eller ønsker en karriere i denne retningen. For opptak kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som elektriker, elektroreparatør, energimontør, energioperatør, maritim elektriker eller tavlemontør. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan også vurderes på grunnlag av tilsvarende realkompetanse, inkludert både formell og uformell kompetanse opparbeidet gjennom skolegang, arbeidserfaring og fritidsaktiviteter. 

Meld deg på vår interesseliste nå for å få beskjed når utdanningen settes opp nær deg! 

Relaterte artikler

Flere tar fagutdanning
Artikkel
Fagskole
Nyhet

Flere tar fagutdanning: – En veldig god oppgang

I løpet av 2023 oppnådde 30.200 personer fag- eller svennebrev. Det er 1.200 flere enn året før, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Samme år tok 1.467 kursdeltakere teori til fagbrevkurs hos AOF Vestlandet – Agder. 

Artikkel
Fagskole
Nyhet

Fagskoleutdanning i system og analyse for fagarbeidere

Vi introduserer fagskoleutdanningen «System og analyse». Denne utdanningen er skreddersydd for å møte en stadig økende etterspørselen fra både næringslivet og offentlig sektor. Gjennom utdanningen får du nødvendig kompetanse til å navigere og analysere store mengder data.

Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen – en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.
Artikkel
Fagskole
Nyhet

Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen

Vi introduserer fagskoleutdanningen “Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen”, en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.