Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Fagskoleutdanning i observasjon og stell av sår


Observasjon og stell av sår – fagskoleutdannelse skreddersydd for deg som allerede jobber i helsevesenet og som ønsker å utvide din kompetanse innen sår og sårstell. 

Vi tilbyr nå fagskoleutdanningen «Observasjon og stell av sår«, som er skreddersydd for deg som allerede jobber i helsevesenet og som ønsker å utvide din kompetanse innen sår og sårstell.  

Vi tilbyr nå fagskoleutdanningen «Observasjon og stell av sår», som er skreddersydd for deg som allerede jobber i helsevesenet og som ønsker å utvide din kompetanse innen sår og sårstell. 

Meld deg på vår interesseliste nå for å få beskjed når utdanningen settes opp nær deg! 

Utviklet i samarbeid med helse- og omsorgssektoren

Sår er en av helsevesenets største utfordringer, og det antas at mer enn 50 000 mennesker lever med kroniske sår i Norge. Av disse er 70-80 prosent eldre som mottar kommunale sykepleietjenester. Med økende sykepleiermangel i Norge vil det være nødvendig at helsefagarbeidernes kompetanse gis mer dybde og utvides til å omfatte flere områder.

AOF Vestlandet-Agder har sammen med samarbeidspartnere innen helse- og omsorgssektoren utviklet fagskoleutdanningen “Observasjon og stell av sår” for å imøtekomme behovet for kompetanse innen sår og sårstell. Ved å øke kompetansen innen sår for helsefagarbeidergruppen vil mange sår kunne forebygges og følges opp, slik at de heles eller hindres i å bli verre. Dette vil forebygge smerte og nedsatt livskvalitet hos pasientene, det sparer også samfunnet og helsevesenet for ressurser og kan bidrar til at flere eldre kan bo hjemme lenger. 

Observasjon og stell av sår – 30 stp.  

Med fagskoleutdanningen “Observasjon og stell av sår” får du 30 studiepoeng og ettertraktet kompetanse om sår og sårstell. Utdanningen er utviklet for å møte det økende behovet i helsevesenet for spesialisert kunnskap på dette området. Utdanningen vil gi kompetanse om observasjon, forebyggende faktorer og komplikasjoner knyttet til sår slik at du kan gi korrekt sårstell og iverksette sårprosedyrer. Den vil gi deg som er helsefagarbeider muligheten til å møte nye ansvarsområder, arbeidsoppgaver og utfordringer i omsorgssektoren, spesielt innen sårpleie og behandling, samt trygge medarbeidere som allerede har ansvar uten formell kompetanse. 

Hvem er utdanningen for?  

Utdanningen passer spesielt for helsefagarbeidere som ønsker å utvide sin kompetanse innen observasjon og stell av sår. Fagskoleutdanningen er for deg med fagbrev som helsefagarbeider eller ambulansefagarbeider. Omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og helsesekretærer kan også søke. Realkompetanse vil også vurderes ved opptak. I tillegg kan de med autorisasjon som sykepleier eller vernepleier også være kvalifisert til å søke. 

Meld deg på vår interesseliste nå for å få beskjed når utdanningen settes opp nær deg! 

Relaterte artikler

Flere tar fagutdanning
Artikkel
Fagskole
Nyhet

Flere tar fagutdanning: – En veldig god oppgang

I løpet av 2023 oppnådde 30.200 personer fag- eller svennebrev. Det er 1.200 flere enn året før, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Samme år tok 1.467 kursdeltakere teori til fagbrevkurs hos AOF Vestlandet – Agder. 

Artikkel
Fagskole
Nyhet

Fagskoleutdanning i system og analyse for fagarbeidere

Vi introduserer fagskoleutdanningen «System og analyse». Denne utdanningen er skreddersydd for å møte en stadig økende etterspørselen fra både næringslivet og offentlig sektor. Gjennom utdanningen får du nødvendig kompetanse til å navigere og analysere store mengder data.

Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen – en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.
Artikkel
Fagskole
Nyhet

Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen

Vi introduserer fagskoleutdanningen “Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen”, en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.