Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Hør Ragnhild Bjerkvik i Næringspodden Haugalandet


Ragnhild Bjerkvik i Næringspodden Haugalandet

Vår daglig leder, Ragnhild Bjerkvik, har vært gjest hos Næringspodden Haugalandet.
Ragnhild deler blant annet innsikter om hva vi legger i begrepet «Kompetanse skaper verdi».

I podcast-episoden diskuteres betydningen av å sikre at bedrifter har ansatte med formell kompetanse. Ragnhild belyser hvordan dette gir bedriftene større muligheter til å delta i offentlige anbud, da de kan vise til en solid kompetansebase på området. Hun understreker stoltheten i å ha noen av verdens beste fagfolk i Norge og viktigheten av å fortsette å utvikle denne kompetansen for å skape økt verdi i bedriftene.

Kompetanse gir ikke bare gir økt verdi for bedriften, men også for individet. Ragnhild peker på hvordan formalisering av kompetanse bidrar til å opprettholde jobbtilhørigheten over lengre tid, styrke posisjonen i nedgangstider og gi flere valgmuligheter for de som ønsker å skifte jobb.

– Å mestre og klare noe, samt å stå med stolthet i fagtilhørigheten, gir stor verdi.

Ragnhild Bjerkvik

Dette er bare et glimt av det Ragnhild delte i Næringspodden Haugalandet. Vi oppfordrer deg til å lytte til episoden for å få en dypere forståelse av vår tilnærming til kompetanseutvikling og vårt engasjement for å styrke kompetansen i næringslivet.

Relaterte artikler

Artikkel
Nyhet

Et inspirerende opphold i Brussel

Forrige uke samlet vi, Adeleine, Hanna og Helene, oss på Elzenhof Elsene i Brussel, sammen med en flott gruppe kvinner fra hele Europa, for å delta i Erasmus+-programmet «Å skape og opprettholde trygge rom i voksenopplæring.» Gjennom uken utforsket vi det komplekse konseptet av trygge rom og hvordan dette påvirker voksenopplæringen.

7, 8 millioner til nyskapende kursutvikling: Fra venstre: Elin Østensen Brekke, Hilde Haave Detz og Lina Frøland, teamet bak AOF Vestlandet-Agders innovative kursutvikling, som er klare for å møte kompetansebehovene i arbeidsmarkedet.
Artikkel
Nyhet

7,8 millioner til nyskapende kursutvikling

AOF Vestlandet-Agder har med glede mottatt en tildeling på nærmere 7,8 millioner kroner for utvikling og pilotering av fem innovative kurs- og utdanningsprogrammer. Disse programmene vil imøtekomme det prekære kompetansebehovet i norsk arbeidsliv og styrke arbeidskraften med både faglært og ufaglært bakgrunn.

Artikkel
Bedrift

Hvorfor to fagbrev er viktigere enn noensinne

Tilstedeværelsen av dyktige og kompetente ansatte er avgjørende for suksessen til enhver bransje. I byggebransjen er dette særlig viktig, ettersom kvaliteten på arbeidet som utføres har direkte innvirkning på både sikkerheten til mennesker og kvaliteten på bygninger og infrastruktur. For å sikre at byggeprosjekter leveres på en pålitelig og profesjonell måte, er det stadig mer anerkjent hvor viktig det er at ansatte innehar to fagbrev.