Informasjon til deltakere, studenter og lærere

AOF Vestlandet og AOF Fagskolen har et bredt kurs og utdanningstilbud også til høsten. Hele vårt tilbud finner du her på våre hjemmesider. Vi vil sørge for at alle våre kursdeltakere og studenter får starte på, og fullføre sine kurs og utdanninger. På grunn av restriksjoner i forbindelse med Korona viruset, legger vi derfor opp til at alle vår kurs og utdanninger som starter høsten 2020 kan måtte gjennomføres på nett inntil myndighetene åpner opp for at undervisningen kan gjennomføres i klasserom. Vi benyttes Teams til lyd-bilde undervisning. Det er lett å bruke og alle som starter hos oss vil få all nødvendig hjelp fra vårt support team.
 
AOF Vestlandet / AOF Fagskolen har iverksatt tiltak for å møte kravene til myndighetene for å bekjempe Korona viruset. Dette betyr at alle fagskole klasser og klasser på videregående nivå flyttes over til nettundervisning via Teams. Alle våre klasser utover dette vil få informasjon om hva som skjer med dem. Noen av disse vil også bli gjennomført via Teams, mens noen blir stoppet til situasjonen har endret seg.
 
Kontorene våre i Haugesund, Bergen, Stavanger og Kristiansand er stengt for publikum, slik at dere vil ikke kunne gjøre avtaler om fysiske møter hos oss. Vi har imidlertid bemanning på telefon, slik at du når din kompetanserådgiver om det er behov for det. Vi skal gjøre alt vi kan for at du skal få fullført den utdanningen du har startet på.
 
Sentralbordet for Haugesund, Stavanger og Kristiansand: 52 70 90 00
Sentralbordet for Bergen: 55 30 90 50

 
Denne nettsiden vil inneholde linker til oppdatert informasjon som har betydning for utdanningsvirksomheten vår og til helsemyndighetene.
 
Informasjon fra oss til våre lærere, studenter og deltakere:
 
08.05.20 Torsdag 07.mai kom myndighetene med nye retningslinjer og planer i fht. gjenåpning av diverse områder. Bl.a. ble det sagt at alle elever på grunnskole og videregående skoler starter opp igjen med vanlig undervisning i løpet av neste uke.

Vi har fått en del henvendelser fra deltakere, studenter og lærere som lurer på om også våre kurs og fagskoler starter opp igjen med sin vanlige, stedsbaserte undervisning. I hht. retningslinjene gjør vi ikke det. Myndighetene har kun åpnet for stedsbasert undervisning for utdanninger på fagskoler, høgskoler og universiteter, der studentene må ha tilgang til spesielt utstyr for å få gjennomført/fullført sin utdanning. De har heller ikke åpnet for ordinær undervisning i studieforbund, som vi er en del av.

Mest sannsynlig blir det altså ingen stedsbasert undervisning hos oss før etter sommeren.
 
22.04.20 Regjeringen åpner for at det blir enklere å ta utdanning mens en får dagpenger.
21.04.20 Forskrift om smitteverntiltak i fagskolesektoren. legg merke til kap. 3 §12 og 12a.
14.04.20 Til våre fagskolestudenter: Våre fagskoleutdanninger omfattes ikke av gjenåpningen den 27. april. Det vil si at all undervisning fortsatt vil foregå via Teams. Dere vil få informasjon når vi gjenopptar vanlig klasseromsundervisning. Vi håper alle har det det bra, og at dere holder dere friske. Hilsen AOF Fagskolen
14.04.20 Lånekassen utbetaler resten av studiestøtten i april
31.03.20 Tips og triks i Teams for studenter og deltakere
23.03.20 Lånekassen utvider vårens søknadsfrist til 15. april
19.03.20 Nyhetbrev fra Organisasjon for norske fagskolestudenter
19.03.20 Lånekassen – koronasituasjonen for elever og studenter i Norge
17.03.20 NOKUT – spørsmål og svar om koronavirus og fagskolestudenter og fagskoler
17.03.20 Pedagogisk førstehjelp for fjernundervisning
16.03.20 Førstehjelpsbok for nettundervisning med Teams
16.03.20 Lyd-bilde for lærere og deltakere veiledning
13.03.20 NOKUT – Viktig informasjon til fagskolestudenter og fagskoler
 
Informasjon fra helsemyndighetene og andre relevante instanser
Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Korona virus – informasjon fra NAV