Informasjon til deltakere, studenter og lærere

Vi vil sørge for at alle våre kursdeltakere og studenter får starte på, og fullføre sine kurs og utdanninger. På grunn av fortsatt restriksjoner når det gjelder smittevern og avstand, legger vi opp til at alle vår kurs og utdanninger som starter høsten 2020 kan måtte gjennomføres helt eller delvis på nett som kombinert nett/klasseromsundervisning. Restriksjonene rundt avstand setter foreløpig begrensninger i forhold til hvor mange vi kan ha i et klasserom samtidig. Vi benyttes Teams til lyd-bilde undervisning. Det er lett å bruke og alle som starter hos oss vil få all nødvendig hjelp fra vårt support team.

15.juni ble det avklart at alle universiteter, høgskoler og fagskoler kan åpne for undervisning igjen, så lenge gjeldende regler og råd om smittevern overholdes.

AOF Fagskolen har tidligere informert alle sine studenter om at vi ikke legger opp til stedsbasert undervisning igjen før til høsten. Med tanke på den korte tiden som er igjen av skoleåret, velger vi å holde fast ved tidligere gitte beskjed. Det betyr at for de av dere som har gjenstående undervisning før sommeren, vil den fortsatt foregå på Teams. Vi planlegger å gå tilbake til stedsbasert undervisning etter sommeren – forutsatt at det da ikke foreligger andre råd og gjeldende regler. 

Vi ser frem til en forhåpentligvis tilnærmet normal hverdag fra høsten. Inntil vi ses igjen vil vi benytte anledningen til å ønske hver og en av dere en riktig fin sommer!

Kontorene våre i Haugesund, Bergen, Stavanger og Kristiansand er stengt for publikum frem til sommerferien, men det er mulig å gjøre avtaler om veiledningssamtaler hos oss. Vi har bemanning på telefon, slik at du når din kompetanserådgiver om det er behov for det.

Sentralbordet for Haugesund, Stavanger og Kristiansand: 52 70 90 00
Sentralbordet for Bergen: 55 30 90 50

Denne nettsiden vil inneholde linker til oppdatert informasjon som har betydning for utdanningsvirksomheten vår og til helsemyndighetene.

Informasjon fra oss til våre lærere, studenter og deltakere:

22.04.20 Regjeringen åpner for at det blir enklere å ta utdanning mens en får dagpenger.
21.04.20 Forskrift om smitteverntiltak i fagskolesektoren. legg merke til kap. 3 §12 og 12a.
14.04.20 Til våre fagskolestudenter: Våre fagskoleutdanninger omfattes ikke av gjenåpningen den 27. april. Det vil si at all undervisning fortsatt vil foregå via Teams. Dere vil få informasjon når vi gjenopptar vanlig klasseromsundervisning. Vi håper alle har det det bra, og at dere holder dere friske. Hilsen AOF Fagskolen
14.04.20 Lånekassen utbetaler resten av studiestøtten i april
31.03.20 Tips og triks i Teams for studenter og deltakere
23.03.20 Lånekassen utvider vårens søknadsfrist til 15. april
19.03.20 Nyhetbrev fra Organisasjon for norske fagskolestudenter
19.03.20 Lånekassen – koronasituasjonen for elever og studenter i Norge
17.03.20 NOKUT – spørsmål og svar om koronavirus og fagskolestudenter og fagskoler
17.03.20 Pedagogisk førstehjelp for fjernundervisning
16.03.20 Førstehjelpsbok for nettundervisning med Teams
16.03.20 Lyd-bilde for lærere og deltakere veiledning
13.03.20 NOKUT – Viktig informasjon til fagskolestudenter og fagskoler

Informasjon fra helsemyndighetene og andre relevante instanser
Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Korona virus – informasjon fra NAV