Informasjon til deltakere, studenter og lærere

AOF Vestlandet / AOF Fagskolen har iverksatt tiltak for å møte kravene til myndighetene for å bekjempe Korona viruset. Dette betyr at alle fagskole klasser og klasser på videregående nivå flyttes over til nettundervisning via Teams. Alle våre klasser utover dette vil få informasjon om hva som skjer med dem. Noen av disse vil også bli gjennomført via Teams, mens noen blir stoppet til situasjonen har endret seg.
Kontorene våre i Haugesund, Bergen, Stavanger og Kristiansand er stengt for publikum, slik at dere vil ikke kunne gjøre avtaler om fysiske møter hos oss. Vi har imidlertid bemanning på telefon, slik at du når din kompetanserådgiver om det er behov for det. Vi skal gjøre alt vi kan for at du skal få fullført den utdanningen du har startet på.
 

Sentralbordet for Haugesund, Stavanger og Kristiansand: 52 70 90 00
Sentralbordet for Bergen: 55 30 90 50

 

Denne nettsiden vil inneholde linker til oppdatert informasjon som har betydning for utdanningsvirksomheten vår og til helsemyndighetene.
 

Informasjon fra oss til våre lærere, studenter og deltakere:
31.03.20 Tips og triks i Teams for studenter og deltakere
23.03.20 Lånekassen utvider vårens søknadsfrist til 15. april
19.03.20 Nyhetbrev fra Organisasjon for norske fagskolestudenter
19.03.20 Lånekassen – koronasituasjonen for elever og studenter i Norge
17.03.20 NOKUT – spørsmål og svar om koronavirus og fagskolestudenter og fagskoler
17.03.20 Pedagogisk førstehjelp for fjernundervisning
16.03.20 Førstehjelpsbok for nettundervisning med Teams
16.03.20 Lyd-bilde for lærere og deltakere veiledning
13.03.20 NOKUT – Viktig informasjon til fagskolestudenter og fagskoler
 

Informasjon fra helsemyndighetene og andre relevante instanser
Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Korona virus – informasjon fra NAV