Informasjon til deltakere, studenter og lærere

Vi vil sørge for at alle våre kursdeltakere og studenter får starte på, og fullføre sine kurs og utdanninger.

På grunn av fortsatt restriksjoner når det gjelder smittevern og avstand, legger vi opp til at alle vår kurs og utdanninger som starter høsten 2020 kan måtte gjennomføres helt eller delvis på nett som kombinert nett/klasseromsundervisning. Restriksjonene rundt avstand setter foreløpig begrensninger i forhold til hvor mange vi kan ha i et klasserom samtidig. Vi benyttes Teams til lyd-bilde undervisning. Det er lett å bruke og alle som starter hos oss vil få all nødvendig hjelp fra vårt support team.

Denne nettsiden vil inneholde linker til oppdatert informasjon som har betydning for utdanningsvirksomheten vår og til helsemyndighetene.


Informasjon fra oss til våre lærere, studenter og deltakere:

17.09.20 Studenter som arbeider i helsesektoren får beholde stipendet selv om de tjener for mye i høst.

22.04.20 Regjeringen åpner for at det blir enklere å ta utdanning mens en får dagpenger.

21.04.20 Forskrift om smitteverntiltak i fagskolesektoren. legg merke til kap. 3 §12 og 12a.

14.04.20 Til våre fagskolestudenter: Våre fagskoleutdanninger omfattes ikke av gjenåpningen den 27. april. Det vil si at all undervisning fortsatt vil foregå via Teams. Dere vil få informasjon når vi gjenopptar vanlig klasseromsundervisning. Vi håper alle har det det bra, og at dere holder dere friske. Hilsen AOF Fagskolen

14.04.20 Lånekassen utbetaler resten av studiestøtten i april

31.03.20 Tips og triks i Teams for studenter og deltakere

23.03.20 Lånekassen utvider vårens søknadsfrist til 15. april

19.03.20 Nyhetbrev fra Organisasjon for norske fagskolestudenter

19.03.20 Lånekassen – koronasituasjonen for elever og studenter i Norge

17.03.20 NOKUT – spørsmål og svar om koronavirus og fagskolestudenter og fagskoler

17.03.20 Pedagogisk førstehjelp for fjernundervisning

16.03.20 Førstehjelpsbok for nettundervisning med Teams

16.03.20 Lyd-bilde for lærere og deltakere veiledning

13.03.20 NOKUT – Viktig informasjon til fagskolestudenter og fagskoler


Informasjon fra helsemyndighetene og andre relevante instanser

Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Korona virus – informasjon fra NAV