AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Covid-19 – oppdatert informasjon til deltakere, studenter og lærere

Vi vil sørge for at alle våre kursdeltakere og studenter får starte på, og fullføre sine kurs og utdanninger.

Vi benyttes Teams og Big Blue Button til lyd-bilde undervisning. Det er lett å bruke og alle som starter hos oss vil få all nødvendig hjelp fra vårt support team.

Denne nettsiden vil inneholde linker til oppdatert informasjon som har betydning for utdanningsvirksomheten vår og til helsemyndighetene.


Informasjon fra oss til våre lærere, studenter og deltakere:

18.01.22 Vi åpner opp igjen for undervisning i mindre grupper i klasserom fra og med mandag 24. januar. På grunn av avstandskrav vil det tilbys klasseromsundervisning og digital undervisning samtidig. Når det gjelder undervisningen i klasserom eller digitalt, forholder du deg til informasjon som blir gitt for din klasse på læringsplattformen. Ingen som har symptomer/mistanke om smitte med covid-19 skal møte til fysisk undervisning. Her er siste gjeldene regler fra FHI. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/. Vi følger til enhver tid gjeldende lokale forskrifter, slik at strengere tiltak kan forekomme.

28.09.21 Siste oppdatering covid-19 for våre studenter og kursdeltakere. Vi avvikler nå de fleste tiltakene i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette er de oppdaterte rådene fra FHI. Vi har ikke lenger avstandskrav om en meter i klasserommene. Vi oppfordrer til at du fortsetter med god håndhygiene og at du ikke møter til undervisning når du har luftveissymptomer. På den måten kan vi alle bidra til å holde smitten nede i befolkningen. Når det gjelder undervisningen i klasserom eller digitalt, forholder du deg til informasjon som blir gitt for din klasse på læringsplattformen. 

10.08.21 Høstens oppstart for våre studenter og kursdeltakere vil foregå både fysisk og digitalt. Vi vil prioritere våre nye studenter og deltakere når fysisk undervisning skal gjennomføres, men alle må påregne å gjennomføre hele eller deler av undervisningen digitalt i perioder. På grunn av fortsatt restriksjoner når det gjelder smittevern og avstand, legger vi opp til at alle vår kurs og utdanninger kan måtte gjennomføres helt eller delvis på nett som kombinert nett/klasseromsundervisning. Restriksjonene rundt avstand setter foreløpig begrensninger i forhold til hvor mange vi kan ha i et klasserom samtidig. Hvilke retningslinjer som vil gjelde for din klasse vil bli informert om ved oppstart og på læringsplattformen.

19.04.21 Regjeringen har laget et plan for gradvis gjenåpning for samfunnet. Dette gjelder også for undervisningsinstitusjoner og fagskoler. Vi følger derfor nøye med på hva som blir mulig for oss å gjøre fremover – der vi igjen kan gå tilbake til klasserommene.

Det er viktig å være klar over at selv om barne- og ungdomsskoler og videregående skoler går over på gult og grønt nivå, så er det ikke slik at vi kan følge i samme tempo. Våre deltakere og studenter er voksne som kommer fra ulike miljøer og arbeidsplasser, og vanligvis møtes vi bare en gang i uken. Dette betyr at vi ikke får etablert kohorter på samme måte som hos barn og unge.

Vi må derfor se på smittesituasjonen på det enkelte undervisningssted, lokale retningslinjer og hva som oppfattes som «akseptert» i lokalsamfunnet. Gjenåpningen av fagskolen styres av sentrale retningslinjer og er spesifikt presisert i gjenåpningsplanen.

Dette vil avgjøre hvor raskt vi kan åpne for at dere kan møtes i klasserommet igjen. Vi har foreløpig åpnet for enkelte klasser der særskilte behov ligger til grunn. Dersom det gjelder din klasse vil du få beskjed fra din ansvarlige kompetanserådgiver om det.

Informasjon om når din klasse kan/skal tilbake til klasserommet blir gitt via SMS eller Acampus.

18.01.21 Oppdaterte smitteverntiltak: Hovedregelen vil være at alle våre klasser fortsetter med digital undervisning. Det er mulig å gjennomføre fysisk undervisning i små grupper der smittetrykket er lavt, dette vil bli vurdert i særskilte tilfeller. 

18.01.21 Oppdaterte smitteverntiltak fagskolen: Når det gjelder fagskoler er beskjeden at vi bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. 

14.01.21 Oppdatert informasjon fra Kunnskapsdepartementet:

Vi har stor forståelse for at det er mange som både er utålmodige og nysgjerrige på hvordan smitteverntiltakene vil se ut fremover. For å slå ned smitte raskt, må vi reagere raskt. Det betyr at det noen ganger blir uforutsigbart for oss alle. Det fikk vi alle oppleve i forrige runde. 29.desember mente helsemyndighetene det ikke var grunnlag for nye innstramminger, så begynte smittetallene å stige og bli bekymringsfulle. 2.januar klokken 18:00 fikk regjeringen nye råd og anbefalinger og fire timer senere fikk fagskolene, høyskolene og universitetene beskjed som første sektor samme dag rådene kom. Disse smitteverntiltakene varer nå til 19.januar.

Statsministeren har bedt om å få redegjøre for Stortinget om situasjonen og tiltakene 18.januar, og det er derfor naturlig at Stortinget orienteres først om veien videre. Det er også bakgrunnen for at gjeldende smitteverntiltak ble forlenget med en dag. I løpet av helgen vil regjeringen diskutere hvilke smitteverntiltak som skal gjelde fremover basert på råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det betyr at dere vil få informasjon om eventuelle endringer i tiltak som berører utdanningssektoren på mandag når Stortinget er orientert. Samme dag inviterer forsknings- og høyere utdanningsministeren til et videomøte for å gå gjennom smittesituasjonen, hvilke smitteverntiltak som vil gjelde fremover og svare på spørsmål dere måtte ha.

04.01.21 Til alle våre studenter og kursdeltakere: På grunn av nasjonale retningslinjer for covid-19 vil alle våre klasser ha undervisning via Teams til og med 18. januar. Hva som skjer videre vil være styrt av nasjonale retningslinjer og lokale smitteverntiltak. 

17.09.20 Studenter som arbeider i helsesektoren får beholde stipendet selv om de tjener for mye i høst.

22.04.20 Regjeringen åpner for at det blir enklere å ta utdanning mens en får dagpenger.

21.04.20 Forskrift om smitteverntiltak i fagskolesektoren. legg merke til kap. 3 §12 og 12a.

14.04.20 Til våre fagskolestudenter: Våre fagskoleutdanninger omfattes ikke av gjenåpningen den 27. april. Det vil si at all undervisning fortsatt vil foregå via Teams. Dere vil få informasjon når vi gjenopptar vanlig klasseromsundervisning. Vi håper alle har det det bra, og at dere holder dere friske. Hilsen AOF Fagskolen

14.04.20 Lånekassen utbetaler resten av studiestøtten i april

31.03.20 Tips og triks i Teams for studenter og deltakere

23.03.20 Lånekassen utvider vårens søknadsfrist til 15. april

19.03.20 Nyhetbrev fra Organisasjon for norske fagskolestudenter

19.03.20 Lånekassen – koronasituasjonen for elever og studenter i Norge

17.03.20 NOKUT – spørsmål og svar om koronavirus og fagskolestudenter og fagskoler

17.03.20 Pedagogisk førstehjelp for fjernundervisning

16.03.20 Førstehjelpsbok for nettundervisning med Teams

16.03.20 Lyd-bilde for lærere og deltakere veiledning

13.03.20 NOKUT – Viktig informasjon til fagskolestudenter og fagskoler


Informasjon fra helsemyndighetene og andre relevante instanser

Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Korona virus – informasjon fra NAV