Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Avdekker kompetansebehovet innen IT og digitalisering


Kartlegging av kompetansebehovet innen IT og digitalisering i regionen.

AOF Vestlandet-Agder arrangerte denne uken en workshop for å kartlegge kompetansebehovet innen IT og digitalisering i regionen.

Workshopen ble holdt på vårt kurssenter i Haugesund, og tilstede var representanter fra lokale IT-bedrifter, offentlige virksomheter og utdanningsinstitusjoner.

Et tydelig behov

AOF Vestlandet-Agder ønsket å se nærmere på hvilke behov næringslivet hadde innen IT og digitalisering. Elin Østensen Brekke, som jobber som rådgiver for utviklingsarbeid i AOF Vestlandet-Agder, forteller at de ønsket å gå direkte til kilden ved å invitere interessentene til en workshop.

– AOF Vestlandet-Agder kjennetegnes ved at vi retter oss etter det arbeidslivet har behov for. Vi uttrykte dette da vi tok kontakt, vi ønsker å høre hva de har behov for, enten det er til sine kunder eller sine ansatte.

Brekke forteller at nesten alle de inviterte aksepterte invitasjonen til å delta; det var tydelig at temaet fenget mange. Hun er svært fornøyd med engasjementet til de som deltok og mener deres innspill har gitt studieforbundet et godt grunnlag for å utvikle nye tilbud innen IT-kompetanse.

– Vi er veldig takknemlige for at de som deltok på workshopen tok seg tid til å komme til oss. Vi føler at vi traff en nerve, og vi er spente på å se hva vi kan gjøre for å fylle kompetansebehovet, sier Brekke.

Mange kan ha nytte av mer kompetanse

Kompetansebehovet innen IT og digitalisering ble tydelig avdekket i workshopen, hos flere. Behovet for kompetanse gjelder både kunder og generelt i hele samfunnet, også hos de som allerede har IT kompetanse i bunn er det behov for spisset påfyll.

AOF Vestlandet-Agder har innen IT og digitalisering mulighet til å tilby kompetanse til veldig mange, både med kursvirksomheten vår og akkrediteringene våre innen økonomi, administrasjon og ledelse. Under workshopen var også Haugaland videregående skole til stede, og de tilbyr IT-linje for elever som ønsker å ta fagbrev.

Dette er i tråd med den typiske studentprofilen hos AOF Vestlandet-Agder, hvor våre studenter kombinerer verdifull arbeidserfaring med utdanning. Denne kombinasjonen av praktisk erfaring og formell utdanning er ettertraktet av bransjen når de rekrutterer nytt personell.

Det er derfor svært kjekt for oss å kunne tilby de som allerede har oppnådd et fagbrev muligheten til å bygge videre på sin kompetanse, med mer spesialiserte utdanningsprogrammer basert på hva som etterspørres i bransjen. Det er jo som vi sier om våre utdanningstilbud, det du lærer hos oss i dag det skal du kunne ta i bruk i arbeidslivet i morgen, forteller Brekke.

Funnene fra workshopen vil danne grunnlaget for å utvikle et mer målrettet tilbud innen IT-kompetanse. Målet er å tilby kurs og utdanninger som møter behovene til næringslivet.

– Vi har allerede begynt å skrape litt på overflaten, og vi ser frem til å gå i gang med utviklingsarbeidet,» sier Brekke.

Workshop innen IT og digitalisering
Ragnhild Bjerkvik under workshopen
kompetansebehovet innen IT og digitalisering
kompetansebehovet innen IT og digitalisering

Relaterte artikler

Artikkel
Nyhet

Et inspirerende opphold i Brussel

Forrige uke samlet vi, Adeleine, Hanna og Helene, oss på Elzenhof Elsene i Brussel, sammen med en flott gruppe kvinner fra hele Europa, for å delta i Erasmus+-programmet «Å skape og opprettholde trygge rom i voksenopplæring.» Gjennom uken utforsket vi det komplekse konseptet av trygge rom og hvordan dette påvirker voksenopplæringen.

7, 8 millioner til nyskapende kursutvikling: Fra venstre: Elin Østensen Brekke, Hilde Haave Detz og Lina Frøland, teamet bak AOF Vestlandet-Agders innovative kursutvikling, som er klare for å møte kompetansebehovene i arbeidsmarkedet.
Artikkel
Nyhet

7,8 millioner til nyskapende kursutvikling

AOF Vestlandet-Agder har med glede mottatt en tildeling på nærmere 7,8 millioner kroner for utvikling og pilotering av fem innovative kurs- og utdanningsprogrammer. Disse programmene vil imøtekomme det prekære kompetansebehovet i norsk arbeidsliv og styrke arbeidskraften med både faglært og ufaglært bakgrunn.

Artikkel
Bedrift

Hvorfor to fagbrev er viktigere enn noensinne

Tilstedeværelsen av dyktige og kompetente ansatte er avgjørende for suksessen til enhver bransje. I byggebransjen er dette særlig viktig, ettersom kvaliteten på arbeidet som utføres har direkte innvirkning på både sikkerheten til mennesker og kvaliteten på bygninger og infrastruktur. For å sikre at byggeprosjekter leveres på en pålitelig og profesjonell måte, er det stadig mer anerkjent hvor viktig det er at ansatte innehar to fagbrev.