Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Helse og oppvekst

Etterspørselen etter fagarbeidere og andre profesjoner med praktisk spiss-kompetanse innen ulike temaer innen helse- og oppvekstsektoren er sterkt økende. Nasjonale satsinger, store endringer i behov, er faktorer som gjør at flere velger å ta en fagskoleutdanning.

Tilbake til Fagskole

Hvem kan ta fagskole i helse- eller oppvekstfag?

Fagskolene innen helse- eller oppvekstfag er rettet mot fagarbeidere og andre relevante yrkesgrupper som ønsker å bygge videre på egen kompetanse.

Fagskoleutdanningene innen helsefag er rettet mot ansatte i helsesektoren. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansearbeidere og helsesekretærer er noen av yrkesgruppene som er aktuelle for disse utdanningene. Noen av våre utdanninger vil også være aktuelle for fagarbeidere i oppvekstsektoren.

Fagskoleutdanningene innen oppvekstfag er rettet mot ansatte i barnehagen, ansatte i skole/SFO/AKS, samt ansatte som jobber med ulike tiltak for barn og unge. Noen av våre utdanninger vil også være aktuelle for fagarbeidere i helsesektoren.

Fagskolene er bygget på nasjonale studieplaner, og er basert på tilbakemeldinger fra yrkessektoren og forbund om hva som er ønsket av kompetanse.

Hvorfor ta fagskole i helse- eller oppvekstfag?

Vi har med fagfeltet i undervisningen og inviterer inn brukergrupper, fagpersoner med spisskompetanse på bestemte tema, og personer som har stått i de utfordringene utdanningen handler om.

Våre fagskoleutdanninger gir kompetanse du kan ta i direkte bruk ut i arbeidslivet. Utdanningene er lagt opp på deltid, slik at det kan kombineres med jobb. I tillegg er det også lagt opp for praksis på egen arbeidsplass.

Alle våre fagskoler er pr. i dag stedsbaserte med klasseromsundervisning, noen ganger kombinert med live digital undervisning.

Utdanningsoversikt

Arendal Fagskole

Barn med særskilte behov

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Bergen Fagskole

Barn med særskilte behov

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Førde Fagskole

Barn med særskilte behov

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Stavanger Fagskole

Barn med særskilte behov

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Arendal Fagskole

Klinisk vurderingskompetanse

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Bergen Fagskole

Klinisk vurderingskompetanse

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Førde Fagskole

Klinisk vurderingskompetanse

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Haugesund Fagskole

Klinisk vurderingskompetanse

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Kristiansand Fagskole

Klinisk vurderingskompetanse

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Lyngdal Fagskole

Klinisk vurderingskompetanse

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Stavanger Fagskole

Klinisk vurderingskompetanse

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Haugesund Fagskole

Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

30

Status:

Åpent
Kristiansand Fagskole

Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

30

Status:

Åpent
Lyngdal Fagskole

Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

30

Status:

Åpent
Stavanger Fagskole

Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

30

Status:

Åpent
Arendal Fagskole

Psykisk helsearbeid

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Haugesund Fagskole

Psykisk helsearbeid

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Kristiansand Fagskole

Psykisk helsearbeid

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Ølen Fagskole

Psykisk helsearbeid

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Stavanger Fagskole

Psykisk helsearbeid

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Stord Fagskole

Psykisk helsearbeid

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Haugesund Fagskole

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

30

Status:

Åpent
Kristiansand Fagskole

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

30

Status:

Åpent
Stavanger Fagskole

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

30

Status:

Åpent
Haugesund Fagskole

Traumer og traumehåndtering i oppvekstsektoren

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

60

Status:

Åpent
Arendal Fagskole

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

30

Status:

Åpent
Kristiansand Fagskole

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

30

Status:

Åpent
Lyngdal Fagskole

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren

Startdato:

Søknadsfrist:

Studiepoeng:

30

Status:

Åpent
Kristiansand

Barne-og ungdomsarbeiderfaget Vg3

Startdato:

Varighet:

Kveld

Timeantall:

100

Søknadsfrist:

Pris:

23 600 kr

Status:

Åpent
Bergen

Barne-og ungdomsarbeiderfaget Vg3

Startdato:

Varighet:

Kveld

Timeantall:

100

Søknadsfrist:

Pris:

23 600 kr

Status:

Åpent
Live nettbasert

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3

Startdato:

Varighet:

Kveld

Timeantall:

100

Søknadsfrist:

Pris:

23 600 kr

Status:

Åpent
Bergen

Helsearbeiderfaget Vg3

Startdato:

Varighet:

Kveld

Timeantall:

150

Søknadsfrist:

Pris:

29 500 kr

Status:

Åpent
Haugesund

Helsearbeiderfaget Vg3

Startdato:

Varighet:

Kveld

Timeantall:

150

Søknadsfrist:

Pris:

29 500 kr

Status:

Åpent
Kristiansand

Helsearbeiderfaget Vg3

Startdato:

Varighet:

Kveld

Timeantall:

150

Søknadsfrist:

Pris:

29 500 kr

Status:

Åpent
Tysnes

Helsearbeiderfaget Vg3

Startdato:

Varighet:

Kveld

Timeantall:

150

Søknadsfrist:

Pris:

29 500 kr

Status:

Åpent
Live nettbasert

Helsearbeiderfaget Vg3

Startdato:

Varighet:

Kveld

Timeantall:

150

Søknadsfrist:

Pris:

29 500 kr

Status:

Åpent

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.