Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Observasjon og stell av sår

Studiet er skreddersydd for deg som allerede jobber i helsevesenet og som ønsker å utvide din kompetanse innen sår og sårstell.

Observasjon og stell av sår – fagskoleutdannelse skreddersydd for deg som allerede jobber i helsevesenet og som ønsker å utvide din kompetanse innen sår og sårstell. 
Tilbake til Helse og oppvekst

Informasjon

Fagskoleutdanningen Observasjon og stell av sår omhandler generelle prinsipper i sårbehandling, årsaker til at sår oppstår og faktorer som påvirker tilheling av sår. Studenten vil oppnå kompetanse til å kunne identifiserende de ulike sårtypene og kunne beskrive disse, samt lære hvordan de ulike sårtypene kan forebygges og behandles. I tillegg til de vanligste sårtypene, blir også sjeldnere sårtyper og hudsykdommer omtalt slik at studenten kan kjenne igjen disse.

Sårstell krever mye tid og ressurser i helsevesenet, som allerede lider av for lite personell og trange budsjetter. I Norge er det stor mangel på sykepleiere og en ny arbeidsdeling er i gang. Sårstell har tradisjonelt vært en sykepleieroppgave. Etter å ha fullført studiet, skal studenten ha god kompetanse i observasjon og stell av sår og kan avlaste sykepleier ved å ta et større ansvar for dette. Samtidig vil det føre til kompetanseheving på arbeidsplassen, noe som kan være med på å gjøre arbeidsoppgavene mer attraktive og kan føre til økt rekruttering i helsesektoren.

Organisering av opplæringen


– Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning. 
– Fullført utdanning gir 30 studiepoeng.


Utdanningen passer for

Utdanningen passer spesielt for helsefagarbeidere som ønsker å utvide sin kompetanse innen observasjon og stell av sår. Fagskoleutdanningen er for deg med fagbrev som helsefagarbeider eller ambulansefagarbeider. Omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og helsesekretærer kan også søke. Realkompetanse vil også vurderes ved opptak. I tillegg kan de med autorisasjon som sykepleier eller vernepleier også være kvalifisert til å søke. 

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen.

Utdanningstilbud

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.