Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

I en stadig utviklende sektor er det avgjørende med kontinuerlig forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet. Med denne fagskoleutdanningen bidrar du til å skape en sikker og kvalitetsbevisst helsetjeneste for fremtiden.

Tilbake til Helse og oppvekst

Informasjon

Kontinuerlig forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet er et viktig mål i helsetjenesten. Med fagskoleutdanningen Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring får du kunnskapen og verktøyene du trenger for å sikre trygg og god pasientbehandling i helse- og omsorgstjenester. Du vil kunne identifisere risikoer, forebygge pasientskader og jobbe med forbedringer på individ- og systemnivå. Viktige tema vil være samhandling og kommunikasjonsprosesser, uønskede hendelser, læring og forbedringsarbeid. Dette er en gratis fagskole som kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

Organisering av opplæringen

– Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning. Velg ønsket lokasjon for utdanningen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område.

– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Utdanningen kan også være aktuell for de som har autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen. 

Utdanningstilbud

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.