Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Portørfaget Vg3

Portørfaget Vg3 fokuserer på å utvikle dyktige yrkesutøvere som kan møte behovet for transport og omsorg i ulike deler av helsevesenet.

Tilbake til Helse og oppvekst

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Portørfaget gir deg den spesialiserte opplæringen samfunnet trenger for å møte det økende behovet for dyktige yrkesutøvere innen helsevesenet. Som portør vil du spille en essensiell rolle ved å transportere pasienter, medisiner og utstyr, samt være en fleksibel og faglært ressurs på sykehus og behandlingsinstitusjoner.

Gjennom dette faget vil du lære å arbeide trygt og omsorgsfullt med pasienter i ulike livssituasjoner, selv under tidspress og i krevende forhold. Du vil også få en solid grunnleggende opplæring i sykepleie og miljøarbeid, og være med på å forme fremtidens helsefaglige service- og støttefunksjoner.

Portørfaget fremmer gode relasjoner og tverrfaglig samarbeid, samtidig som det dekker pasienters behov for empati og omsorg under forflytning. Faget gir deg også verdifull innsikt i et mangfoldig arbeidsliv, og legger vekt på forståelse og respekt for likeverd og likestilling.

Gjennomføring

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00. Ukedag og tidspunkt for undervisning kan bli endret når kurset starter.

Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Eksamen

Eksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Portørfaget gir deg den spesialiserte opplæringen samfunnet trenger for å møte det økende behovet for dyktige yrkesutøvere innen helsevesenet. Som portør vil du spille en essensiell rolle ved å transportere pasienter, medisiner og utstyr, samt være en fleksibel og faglært ressurs på sykehus og behandlingsinstitusjoner.

Gjennom dette faget vil du lære å arbeide trygt og omsorgsfullt med pasienter i ulike livssituasjoner, selv under tidspress og i krevende forhold. Du vil også få en solid grunnleggende opplæring i sykepleie og miljøarbeid, og være med på å forme fremtidens helsefaglige service- og støttefunksjoner.

Portørfaget fremmer gode relasjoner og tverrfaglig samarbeid, samtidig som det dekker pasienters behov for empati og omsorg under forflytning. Faget gir deg også verdifull innsikt i et mangfoldig arbeidsliv, og legger vekt på forståelse og respekt for likeverd og likestilling.

Gjennomføring

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00. Ukedag og tidspunkt for undervisning kan bli endret når kurset starter.

Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Eksamen

Eksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Innhold

Kjerneelement i portørfaget:

Helse og omsorgskjerneelementet omfatter omsorg, pleie, og kommunikasjon med syke under forflytning og transport. Det inkluderer identifisering av både fysiske og psykiske behov hos pasienter og brukere, samt å vise empati, respekt og tillit, motivere dem og samarbeide med andre helsepersonell i håndteringen av truende eller aggressive situasjoner. Dette området omfatter også oppgaver knyttet til døde personer, etterlevelse av lover og retningslinjer, førstehjelp og smitteverntiltak, samt refleksjon rundt etiske dilemmaer i yrkesutøvelsen.

Kjerneelementet transport, pasientsikkerhet og logistikk omfatter planlegging og utførelse av pasienttransport på en omsorgsfull og sikker måte, med vekt på brukermedvirkning og regelverk om taushetsplikt og personvern. Det inkluderer logistikk for varemottak, vareforsyning, transport av medikamenter, prøver og blodprodukter, avfallshåndtering, samt bruk av transport- og forflytningstekniske innretninger.

Kjerneelementet operativt samvirke og teknologi omfatter kommunikasjon og samarbeid med helse- og innsatspersonell på tvers av fagområder. Det inkluderer varsling og iverksetting av tiltak ved akutte hendelser og beredskap, observasjon og rapportering av pasientendringer, samt tiltak ved akutt sykdom og skade. Videre handler det om å ivareta helse, miljø og sikkerhet, gjennomføre debrifing etter opprivende hendelser, samt bruke tekniske hjelpemidler og digitale ressurser og vedlikeholde utstyr.

Utdanningsoversikt

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.