Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren

Utdanningen fokusere på mennesker med kompliserte sorgprosesser og traumatiske opplevelser. Studenten skal tilegne seg kunnskap om ulike typer traumer og hvilke verktøy som anvendes innen traumehåndtering og traumebehandling.

Tilbake til Helse og oppvekst

Informasjon

Fagskole utdanningen Traumer og traumehåndtering er en spennende utdanning som gir studenten økt kunnskap om ulike typer traumer, begreper, prosesser og verktøy som anvendes innen traumehåndtering og traumebehandling. Videre skal studenten opparbeide og videreutvikle kompetanse til å kunne foreta helhetlige vurderinger og iverksette tiltak i møte med traumatiserte mennesker med kompliserte sorgprosesser.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over ett år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansefagarbeidere og helsesekretærer. Utdanningen retter seg mot ansatte som i sin jobb kan møte utfordringer knyttet til krisehåndtering og krise- og traumerammede.

Organisering av opplæringen

– Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning. Velg ønsket lokasjon for utdanningen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område.
– Fullført utdanning gir 30 studiepoeng.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen. 

Utdanningstilbud

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.