Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Traumer og traumehåndtering i oppvekstsektoren

Utdanningen gir deg en dypere forståelse av ulike traumetyper og behandlingsmetoder, samt kompetanse til å håndtere og behandle barn og unge som har opplevd traumer i oppvekstsektoren.

Tilbake til Helse og oppvekst

Informasjon

Fagskoleutdanningen Traumer og traumehåndtering i oppvekstsektoren er en unik og viktig utdanning for fagarbeidere som jobber med traumeutsatte barn og unge innen oppvekstsektoren. Utdanningen gir deg en dypere forståelse av ulike traumetyper, inkludert omsorgssvikt, overgrep, dødsfall, mobbing og vold, samt kunnskap om hvordan du kan håndtere og behandle disse på en best mulig måte. Etter endt utdanning vil du ha bred og omfattende kunnskap om ulike psykiske diagnoser og behandlingsformer hos barn og unge, og om forhold som kan fremme eller hemme god psykisk helse.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

Organisering av opplæringen

– Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning. Velg ønsket lokasjon for utdanningen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område.

– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere,
hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen. 

Utdanningstilbud

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.