Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren

Med stadig økende grad av utfordrende situasjoner i barnehage og skole vil du med denne utdanningen få kunnskap og kompetanse til å håndtere utfordrende situasjoner i arbeidshverdagen på en tilfredsstillende måte.

Tilbake til Helse og oppvekst

Informasjon

Med stadig økende grad av utfordrende situasjoner i barnehage og skole vil du med fagskoleutdanningen «Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren» få kunnskapen og verktøyene du trenger for håndtere utfordrende situasjoner som oppstår på en tilfredsstillende måte. Du skal etter endt utdanning ha kunnskap om betydningen av tidlig innsats i oppvekstsektoren, forsvarlige teknikker som sikrer trygg håndtering, samhandling og kommunikasjon med barn og foresatte.

Dette er en gratis fagskole som gjennomføres over et år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder.

Organisering av opplæring

– Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning. Velg ønsket lokasjon for utdanningen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område.

– Fullført utdanning gir 30 studiepoeng

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for barne,- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere, eller arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfag, som har sitt virke i oppvekstsektoren.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen. 

Utdanningsoversikt

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.