Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Norsk A1-A2

Ønsker du å lære deg norsk?
Dette kurset er utviklet spesielt for deg som er nybegynner og som har lite kjennskap til språket fra før.

Tilbake til Norskkurs

OBS! Dette kurset er ikke gratis

Mål for opplæringen:

  • Kan forstå og bruke vanlige uttrykk og enkle setninger.
  • Kan presentere seg selv og stille og svare på enkle spørsmål om personlige detaljer som hvor man bor og hvilke personer man kjenner.
  • Kan delta i enkle samtaler hvis den andre personen snakker langsomt og tydelig.
  • Kan kommunisere i enkle og rutinemessige situasjoner som handler om enkle informasjonsutvekslinger og vanlige situasjoner.

Gjennomføring

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i klasserom en dag i uken i 4 timer. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.
Ukedag og tidspunkt for undervisning kan bli endret når kurset starter. Påmeldingen er løpende og stopper når klassene er fulle, og det er derfor førstemann til mølla- prinsippet som gjelder. Ønsker du veiledning på om dette kurset passer for deg/din bruker? Ta gjerne kontakt med vår kompetanserådgiver

English

This course is specifically designed for those who are beginners and have little prior knowledge of the language.

NOTE! This course is not free.

Educational Goals

  • Can understand and use common expressions and simple sentences.
  • Can introduce oneself and ask and answer simple questions about personal details such as where one lives and which people one knows.
  • Can participate in simple conversations if the other person speaks slowly and clearly.
  • Can communicate in simple and routine situations that involve basic information exchange and common situations.

Information

The course is designed for adults and takes place in a classroom one day a week for 4 hours. We use the learning platform Acampus, where teachers provide relevant subject information, tips and advice, as well as a number of tasks that are solved along the way.

The weekday and timing of the lessons may change when the course begins. Registration is ongoing and stops when the classes are full, therefore the first-come, first-served principle applies. Do you need guidance on whether this course is suitable for you/your user? Please feel free to contact our advisor.

Kursoversikt

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.