Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Digital kompetanse for avfalls- og gjenvinningsbransjen

Har du relevant arbeidserfaring fra Avfalls- og gjenvinningsbransjen og ønsker økt kompetanse innen digitale ferdigheter?

Tilbake til Økonomi og administrasjon

Har du relevant arbeidserfaring fra Avfalls- og gjenvinningsbransjen og ønsker økt kompetanse innen digitale ferdigheter?

Jobber du som medarbeider innen avfalls- og gjenvinningsbransjen og ønsker å heve din digitale kompetanse innen faget? Da anbefaler vi at du melder deg på dette kurset!

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som har erfaring eller jobber innenfor avfalls- og gjenvinningsbransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det blir også tatt opptak av undervisningen, slik at du kan se den igjen når det passer deg.

Forkunnskaper

Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum A1-nivå og har minst 2 års relevant arbeidserfaring fra virksomheten, du må også ha tilgang på PC med kamera og mikrofon.

Innhold

Digitale ferdigheter innebærer at en forholder seg aktivt til digital informasjon og kan bruke informasjonen i nye sammenhenger og situasjoner. Digitale verktøy og tjenester er kjent og blir benyttet. Har en økt bevissthet i forhold til nettvett og digital dømmekraft.

Temaer i kurset er:

  • Elementer fra «bransjekunnskap om avfalls- og gjenvinningsbransjen, avfallsressurser og innføring i sirkulærøkonomi»
  • Enkelt bruk av Officepakken (Outlook, Excel, Word, filbehandling)
  • Forståelse av server vs sky (Sharepoint, Onedrive, på pc)
  • Bruk av samhandlingsplattform
  • Kildekritikk og nettvett, GDPR
  • Informasjonssikkerhet (phishing mm)
  • Bruk av sosiale medier i arbeidssituasjonen
  • Kvalitet på data (grunnlag for beslutninger – analyse)
  • Diskusjon om bruk av digitale løsninger i arbeidshverdagen (bruk av bilder, stempling, kvalitetssystem, ruteplan, farlig avfall mm – melde avvik og QR kode

Utdanningstilbud

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.