Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Havvind for leverandørindustrien

Fagskolemoduler innen Havvind for leverandørindustrien er skreddersydd for å imøtekomme den økende etterspørselen etter kompetanse innen havvindsektoren. Ved å kombinere teoretisk kunnskap med praktisk innsikt, er modulene designet for å gi studentene en omfattende forståelse av havvind.

Tilbake til Økonomi og administrasjon

Informasjon

Fagskolemoduler innen Havvind for leverandørindustrien er skreddersydd for å imøtekomme den økende etterspørselen etter kompetanse innen havvindsektoren. Ved å kombinere teoretisk kunnskap med praktisk innsikt, er modulene designet for å gi studentene en omfattende forståelse av havvind. Dette inkluderer grunnleggende introduksjon og mer avanserte temaer innen teknologi, operasjoner, miljøhensyn, og markedsmuligheter.

Ved fullføring av disse fagskolemodulene vil studentene sitte igjen med en robust forståelse av havvindindustriens nøkkelområder, samt praktiske ferdigheter som kan anvendes direkte i arbeidslivet. De vil være rustet til å møte industrien med innovativ tenkning og en løsningsorientert tilnærming, klar for å bidra i Norges og verdens grønne skifte.

Organisering av opplæring

– Modulene kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller som nettbasert. Velg ønsket lokasjon for modulen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område.

– Det er utviklet tre moduler innenfor fagområdet, hver modul er på 10 studiepoeng og kan tas enkeltvis. Det anbefales å ta modulene i rekkefølge dersom studenten ønsker å ta flere enn en modul.

– Fullført modul gir 10 studiepoeng.

Modulen passer for

Fagskolemodulene er åpen for alle som ønsker kunnskap og innføring i havvindbransjen. Eksempelvis ansatte i ulike tjeneste- og leverandørbedrifter som i dag leverer produkter og tjenester til blant annet olje- og gassindustrien, maritim industri og havvindsektoren, som innehar fagbrev eller generell studiekompetanse. Ansatte med lang og allsidig arbeidserfaring fra ett eller yrkene som er tilknyttet sektoren vil også være i målgruppen.

Eksamen

Hver modul avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte modulplanen. 

Modulene kan også tas som kurs, da utgår eksamen og en vil ikke motta studiepoeng for fullført modul. Etter fullføring vil en da motta kursbevis.

Utdanningstilbud

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.