Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Innkjøp og salg i avfalls- og gjenvinningsbransjen

Ønsker du å øke kompetansen din innen innkjøp og salg i avfalls- og gjenvinningsbransjen?
Med fagskolemodulen Innkjøp og salg i avfalls- og gjenvinningsbransjen får du bred kunnskap om bransjen og solid innsikt i bærekraftig verdiskaping – alt du trenger for å lykkes i en viktig og fremtidsrettet sektor.

Tilbake til Økonomi og administrasjon

Fagskolemodulen Innkjøp og salg i avfalls- og gjenvinningsbransjen gir deg kunnskap om begreper, prosesser og verktøy innen offentlig styring og ledelse. Du vil få innsikt i relevant regelverk, standarder og avtaler som regulerer avfallsbransjen. Du vil få god kunnskap om avfallsbransjen og dens rolle i samfunnsverdiskaping. Etter å ha fullført fagskolemodulen vil du ha kompetansen til å identifisere problemstillinger og kartlegge ulike prosesser i offentlige kjøp, samt anvende faglige verktøy for å gjennomføre anbud.

Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som en fagskolemodul på 9 uker med totalt 36 timer undervisning.

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for ansatte som jobber med salg og/eller innkjøp i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Utdanningstilbud

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.