Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Lederskolen

Ønsker du å skape bedre resultater og bli en tydelig leder? De beste lederne bringer frem resultater igjennom å utvikle og motivere sine ansatte.

Tilbake til Økonomi og administrasjon

Ønsker du å skape bedre resultater og bli en tydelig leder? De beste lederne bringer frem resultater igjennom å utvikle og motivere sine ansatte.

Ledelse er et fag på lik linje med andre fag. For å bli en dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring. Vi må skaffe oss teoretisk kunnskap, trene på og ta den i bruk og reflektere over de resultatene vi oppnår. Når vi gjør dette sammen med andre, får vi også tilbakemeldinger på egne synspunkter og personlig væremåte. Vi lærer og utvikler oss. Det er dette Lederskolen handler om.

Mange utdanninger gir mye kunnskap om ledelse. Lederskolen lærer deg å lede. Dette er en praktisk utdanning for deg som vil bli en bedre leder. Etter ett års studieinnsats på Lederskolen vil du sitte igjen med en grunnleggende kompetanse innen ledelse og et bevisst forhold til egen lederadferd.

Mål med studie:

Utvikle ledere som skaper gode resultater ved å

  • bidra til et helsefremmende og meningsfylt arbeidsmiljø
  • skape trygghet for den enkelte medarbeider og seg selv som leder
  • bidra til et inkluderende arbeidsliv
  • forstå sammenhengen mellom egne handlinger, produktiviteten i teamet og bedriftens økonomiske resultater

Kurset tar for seg følgende:

  • Grunnleggende lederforståelse
  • Ledelse i et HMS perspektiv
  • Ledelse og økonomi
  • Relasjonell lederatferd

Kursoversikt

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.