Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

System og analyse

–helhetlig systemforståelse og analyse av beslutningsdata

Med en fagskoleutdanning i «System og analyse» får du kunnskapen til å forstå og analysere all den verdifulle dataen som din bedrift besitter. Med innsikt i essensielle verktøy og metoder vil du kunne bidra til forbedrings- og digitaliseringsprosesser i din organisasjon.

Tilbake til Økonomi og administrasjon

Informasjon

Gjennom denne utdanningen vil du oppnå praktisk kunnskap og tilegne deg verktøy for dataanalyse, slik at du kan bidra til forbedrings- og digitaliseringsprosesser i din organisasjon. Utdanningen omfatter forståelse av ”big data”, kjenne verktøy for å presentere data på en god måte og evnen til å støtte organisatoriske forbedringer. Gjennom utdanningen vil du få en god forståelse for helhetsbildet i en bedrift/organisasjon.

Organisering av opplæring

– Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning. 

– Fullført utdanning gir 30 studiepoeng

Utdanningen passer for

Denne utdanningen passer for deg som er fagarbeider i både offentlig og privat virksomhet, og som nå ønsker å utvide din kompetanse innen dataanalyse.  Den er spesielt relevant for mellomledere som søker en dypere forståelse av virksomheten og dens potensiale. En bør forstå struktur i data som beslutningsgrunnlag og ha gode datakunnskaper for kunne gjennomføre utdanningen.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen. 

Utdanningstilbud

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.