Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Veiledning av lærlinger

Veiledning av lærlinger er en utdanning som gir deg dybdekompetansen du trenger for å være en dyktig veileder eller faglig leder for lærlinger.

Tilbake til Økonomi og administrasjon

Informasjon

Veiledning av lærlinger er en fagskole som gir deg dybdekompetansen du trenger for å være en dyktig veileder eller faglig leder for lærlinger. Lærlingeordningen er en viktig del av utdanningssystemet og krever dyktige fagarbeidere med god veilednings- kompetanse. Bedrifter med gode veiledere øker kvaliteten på opplæringen og sørger for at bedriften sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere.

Du vil gjennom studiet blant annet lære om å iverksette tiltak som bidrar til økt motivasjon og mestringsfølelse hos lærlingen. Utdanningen består av tema som veileders rolle og oppgaver, veiledning i praksis, læreplanverket, vurdering og dokumentasjon. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over ett år mens du er i jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder.

NB! Studieplanen er under revidering, så det kan skje endringer i utdanningens innhold og organisering.

Organisering av opplæring

– Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning. Velg ønsket lokasjon for utdanningen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område.

– Fullført utdanning gir 30 studiepoeng

Utdanningen passer for

For deg som er, eller ønsker å bli, instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring av lærlinger i bedrift.

Eksamen

Se utdanningstilbudet

Utdanningstilbud

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.