Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Helse- og oppvekstfag

Utdanningen innen helse- og oppvekstfag skal bidra til at samfunnet har tilstrekkelig kompetanse i helse- og oppvekstsektoren. Hos oss får du fullført den teoretiske delen av fagprøven.

Tilbake til Teori til fagbrev

Helse- og oppvekstfag dekker følgende fagområder:

  • Ambulansefag
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Fotterapi og ortopediteknikk
  • Helsearbeiderfag
  • Helseservicefag
  • Hudpleie

Helse og livsstil

Kjerneelementet helse og livsstil handler om å fremme fysisk og psykisk helse. Det innebærer å vite hvordan man som yrkesutøver kan bidra til å fremme en aktiv og sunn livsstil. I det inngår verdien av et sunt kosthold og fysisk aktivitet og av å forebygge livsstilssykdommer og hindre smitte. Kjerneelementet handler videre om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, med utgangspunkt i det friske mennesket. Ergonomi, førstehjelp og systematisk observasjon inngår også i kjerneelementet.

Omsorg, relasjonar og tverrfagleg samarbeid

Kjerneelementet omsorg, relasjoner og tverrfaglig samarbeid handler om å vise omsorg og om å kommunisere og samhandle med menneske i ulike aldre og livssituasjoner og med ulik kulturell bakgrunn. Brukermedvirkning og service står sentralt. Videre handler det om å reflektere over hva egen atferd har å si i møte med andre menneske. Det handler også om kunnskap om hvordan helse- og oppvekstsektoren er bygd opp, og om verdien av tverrfaglig samarbeid.

Etikk og teknologi

Kjerneelementet etikk og teknologi handler om å møte menneske i ulike livssituasjoner med toleranse og respekt. Det handler også om å ta i bruk hjelpemiddel, velferdsteknologi og annen teknologi, og om å følge etiske retningslinjer i yrkesutøvingen. Det handler videre om profesjonell yrkesutøving og om relevant lov- og regelverk.

Kursoversikt

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.