Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Salg-, service- og reiseliv

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Teori til fagprøven i salgsfaget er første steg på veien.

Tilbake til Teori til fagbrev

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i salgsfaget bidrar du til å møte kundenes og markedenes behov i et samfunn der trendene og markedssituasjonen er i stadig endring.

Kurset er tilrettelagt for voksne.

Drift, utvikling og lønnsomhet

Kjerneelementet drift, utvikling og lønnsomhet handler om drift, organisering og utvikling av virksomheter i servicenæringen. Kjerneelementet innebærer kjennskap til ulike faktorer som påvirkar effektiviteten, kvaliteten, økonomien og lønnsomheten i virksomheten. Det dreier seg også om forvaltning av regelverk knytte til arbeidslivet og til helse, miljø og sikkerhet. Videre handler det om å kjenne til etiske dilemma knyttet til bærekraft som påvirker drift av virksomhetene.

Service- og vertskapsrollen

Kjerneelementet service- og vertskapsrollen handler om å forstå og kartlegge hvilke behov, ønsker og forventninger kunder, gjester og samarbeidspartnere har. Det innebærer å tilpasse kommunikasjon, serviceprodukt, opplevelser og tjenester til ulike målgrupper. Videre handler det om å utøve vertskapsrollen og skape gode opplevelser.

Trygghet og beredskap

Kjerneelementet trygghet og beredskap handler om å skape tillit og trygghet i relasjon og samhandling med servicemottakere. Det innebærer å forstå betydningen av risikovurdering, planlegging av beredskap og forebygging av uønskede hendelser. Videre handler det om å vite hvilket ansvar og rolle servicemedarbeideren har i nødssituasjoner.

Kursoversikt

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.