Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Ta neste steg i din maritime karriere med matrosfaget

Ønsker du å formalisere din erfaring som matros og ta karrieren til nye høyder? AOF Vestlandet-Agder tilbyr gratis, nettbaserte kurs i matrosfaget som gir deg den nødvendige teorien for å bestå fagprøven og få ditt fagbrev.

Tilbake til Teknologi- og industrifag

Hvorfor velge våre kurs?

Gratis opplæring: Takket være Bransjeprogrammet er våre kurs fullfinansierte, noe som betyr at du får verdifull opplæring uten å betale noe.

Fleksibel læring: Våre nettbaserte kurs gir deg friheten til å lære når og hvor det passer deg best. Undervisningen foregår én dag i uken, og opptak av øktene er tilgjengelige for repetisjon.

Eksamensforberedelser: Vi sørger for at du er godt rustet til privatisteksamen ved å tilby grundige forberedelser og gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver.

Hva du vil lære

Våre kurs dekker alle viktige aspekter av matrosfaget, inkludert:

  • Helse, miljø og sikkerhet: Lær hvordan du forebygger ulykker og sikrer trygge arbeidsforhold om bord.
  • Drift og vedlikehold: Få kunnskap om vedlikehold av dekksutstyr, effektiv lasting og lossing av fartøy.
  • Planlegging og dokumentasjon: Forstå viktigheten av grundig dokumentasjon for effektiv drift.
  • Samhandling: Forbedre kommunikasjon og samarbeid med kolleger fra ulike bakgrunner.

Kompetanse skaper verdi

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Teori til fagprøven som fagoperatør i matrosfaget er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i matrosfaget bidrar du til at ulike maritime næringer får dekket sitt behov for matroser, slik at samfunnet kan ha en sikker og effektiv skipstransport.

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter.

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Det blir også tatt opptak av undervisningen slik at den kan ses i etterkant.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Eksamen

Eksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Læringsmål

https://www.udir.no/lk20/mts03-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv688

Innhold

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å forebygge ulykker og skader om bord på fartøy ved å følge regler og retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet. Det handler også om å forebygge personskader og unødig slitasje. Videre handler det om å bruke beredskapsplaner, nødprosedyrer, kommunikasjonsutstyr og verneutstyr.

Kjerneelementet drift og vedlikehold handler om vedlikehold av dekksutstyr og overflater. Det handler også om lasting og lossing av fartøyet. Videre handler kjerneelementet om vakthold ved kai og under seiling.

Kjerneelementet planlegging og dokumentasjon handler om å planlegge og dokumentere arbeidsoppgaver innenfor vedlikehold og lasting og lossing på fartøy og flyttbare innretninger. Det handler også om hvordan dokumentasjon og kvalitetssikring er en integrert del av alle arbeidsprosesser om bord og sikrer effektiv drift.

 

Kjerneelementet samhandling handler om kommunikasjon og samhandling mellom mennesker med ulik kulturell og språklig bakgrunn. Videre handler det om å ha respekt for ulikheter og bevissthet rundt hvordan den enkelte kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

 

Kursoversikt

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.