Helse- og oppvekst

Pleieassistent kurs med yrkesnorsk – Kristiansand

Fagskoleutdanninger Helsefag

Har du et ønske om å jobbe innen helse og omsorgssektoren men ønsker mer kunnskap om faget, samtidig som du styrker norskkunnskapene dine?


Med pleieassistentkurset styrker du mulighetene til å få jobb innen helse og omsorg som enten støttekontakt eller som pleieassistent på for eksempel dagsenter, boliger, sykehjem, eller hjemmetjenesten.


Undervisningen er tilpasset for voksne både med-og uten erfaring, og knytter helsefaglig teori opp mot praksis. I tillegg fokuserer kurset på yrkesnorsk rettet mot helsefaget. Etter kurset vil du få en mer helhetlig forståelse for hva det innebærer å jobbe innen helse og omsorg.


Kurset er på 100 timer og foregår fra mandag til fredag over 3 uker.
Etter endt kurs vil du få utstedt et kursbevis som du kan ta med til arbeidsgivere.

Målgruppe
Målgruppen for kurset er personer som står utenfor arbeidslivet og har et ønske om å jobbe innen helse og omsorg, som for eksempel pleieassistent, støttekontakt, personlig assistent m.m

Læringsmål
Deltakerne skal etter endt kurs ha kunnskap og innsikt i ulike deler av helsearbeiderfaget rundt pasient / bruker håndtering. Deltakerne skal også etter endt kurs ha en forståelse for hvilket ansvar en pleieassistent har, og for verdier og holdninger i faget. Kursets skal styrke deltakernes ferdigheter og kunnskaper innen helsearbeiderfaget og yrkesnorsk spisset mot helsesektoren.

Kurset deles opp i flere momenter som

 • Introduksjon til helse
 • Lovverk
 • Etikk i omsorgsarbeidet
 • Forsvarlighet/kvalitet
 • Omsorg
 • Kommunikasjon og samhandling med bruker / pasient
 • Kulturforståelse
 • Ernæring og måltid
 • Observasjon og rapporteringer
 • Smittevern
 • HMS
 • Førstehjelp
 • Yrkesnorsk

Prisen inkluderer:

 • Opplæring, veiledning og avklaring ihht til kursets innhold
 • Digitale lisenser og materiell.
 • Individuell karriereveiledning, tilbakemelding på oppgaver og progresjon.
 • Hjelp med søknad og CV oppbygging