Agder

Førstehjelpskurs – helsefagarbeidere og pleieassistenter – Kristiansand vår 2022

Fagskoleutdanninger Helsefag

Førstehjelp er den hjelpen alle kan gi ved akutt skade eller sykdom og handler om å redde liv, hindre forverring av sykdom og skade, og psykisk støtte til pasienten. Ofte er kun enkle førstehjelpstiltak nok.

Vi i AOF Vestlandet – Agder kan nå tilby førstehjelpskurs spisset mot ansatte i helsesektoren.

Undervisningen er tilpasset for voksne med- og uten førstehjelpserfaring. Undervisningen er en kombinasjon av teori og praksis, og målet er at du etter kurset skal ha en mer helhetlig forståelse for hvordan du kan hjelpe dersom førstehjelpssituasjon oppstår.

Undervisningen foregår 1 gang i uken over 4 uker. Hver undervisnings økt varer i 4 timer.

Du vil blant annet lære om:

•Egen sikkerhet •Pasientundersøkelse

•Hjerte og lungeredning

•Hjertestarter

•Hjerneblødning / Hjerneinfarkt

•Bruddskader

•Blødninger

•Sepsis

•Blodsukker

•Hypotermi