Nord Rogaland

Arbeidsmiljøutdanning – Engelsk – grunnkurs – april 2024 – Ølen – Stedsbasert – WEB

English:

The course «Working Environment Education – Basic Course» is scheduled for april 2024 in Ølen and it will be conducted on-site as well as through a web-based platform. The primary objective of this basic training is to fulfill the 40-hour training requirement.

While mandatory for health and safety representatives and committee members, it is also recommended for anyone seeking fundamental knowledge of working environment and HSE practices.

The flexibility of the «Working Environment Education – Basic Course» allows participants to choose between traditional, online, or combined formats. AOF even provides customized in-company solutions. The course spans four days, with the submission of assignments due by a specified date.

Key topics covered in the course include:

– The Working Environment Act (AML)
– HSE Regulation
– Tasks and duties of protection officers
– Basic review of work execution and risk assessment
– The Working Environment Committee (AMU)
– Targeted HSE practices
– Physical/Chemical working environment
– Psychosocial work environment
– Conservation rounds, mapping, and follow-up
– Accidents and accident prevention
– Internal control
– Appointment and dismissals
– Presentation techniques
– Group assignments
– Case assignment within the company

Participants also have the option to join the course remotely through Teams.
Norsk:

Arbeidsmiljøutdanning – grunnkurs Ølen

Kurset tilfredsstiller kravet om 40 timers opplæring

Arbeidsmiljøutdanningen – Grunnkurs, grunnopplæring i arbeidsmiljø, er selve grunnsteinen i HMS opplæringen som både ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være de aktive aktørene for et bedre arbeidsmiljø som de både kan og bør være. Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalgene, men anbefales også for alle andre som ønsker grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljø/HMS arbeid.

AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS/ arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere. Gjennom et landsomfattende nettverk av avdelinger og veiledere tilbys kurs over hele landet.
AOF er en av kun tre opplæringsaktører valgt av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) som kursarrangør på vegne av partene (LO og NHO).

AOF følger dermed også egne kvalitetskriterier gitt av HF i tillegg til de kravene som er nedfelt i lov, forskrift og hovedavtale.
Dette dokumenteres ved at AOF benytter partenes felleslogo (HF sløyfa) på materiell, kursbevis og i markedsføring.

Arbeidsmiljøutdanningen – Grunnkurs er svært fleksibelt og kan tas på ulike måter, som tradisjonelt kurs, som nettkurs og som kombinerte kurs. AOF tilbyr skreddersydde bedriftsinterne løsninger. 

Kurset går over 4 dager; tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Det vil bli utlevert en oppgave som skal gjennomføres innen fastsatt dato.

Følgende gjennomgås på kurset:

 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • HMS Forskriften.
 • Verneombudets oppgaver og plikter.
 • Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering.
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU).
 • Målrettet HMS arbeid.
 • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø.
 • Psykososialt arbeidsmiljø.
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging.
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid.
 • Internkontroll.
 • Tilsetting og oppsigelser.
 • Presentasjon – teknikk.
 • Gruppeoppgaver.
 • Case oppgave i bedriften

Det er også mulig å delta via Teams!