Nettkurs

Språk – Engelsk – nettkurs – dag

Karakterforbedring til generell studiekompetanse AOF Vestlandet

Bli klar for videregående opplæring i Engelsk!

Har du planer i fremtiden om å starte på videregående opplæring men trenger å få styrket dine engelskspråklige ferdigheter først? Da anbefaler vi deg allerede nå å starte på Engelsk i forberedelse til videregående opplæring


Informasjon om engelsk

Kursene er skreddersydd til deltakere med norsk som andrespråk. Undervisningen vil forberede deltakerne på videregående opplæring og de kravene det stilles til engelskspråklige ferdigheter på videregående nivå.

Kurset egner seg for deltakere som i fremtiden ønsker å ta videregående opplæring, men ikke har gode nok ferdigheter i engelsk.

Innhold i kurset: 

Språklæring –  Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk og oppleve verdien av å kun­ne engelsk i dagens samfunn

Muntlig kommunikasjon –  Hovedområdet muntlig kommunikasjon dreier seg om å forstå og bruke det engelske språket ved å lytte, tale og samhandle

Skriftlig kommunikasjon – Hovedområdet skriftlig kommunikasjon dreier seg om å forstå og bruke det engelske språket ved å lese, skrive og samhandle.

Kultur og samfunn – Hovedområdet kultur og samfunn dreier seg om kulturforståelse i vid forstand.

Organisering

Opplæringen foregår 1-2 ganger per uke på internett. Alt du trenger er Internett og en PC. Du vil kunne se, høre og snakke med lærer og de andre deltakerne. Du vil også kunne se tavlen og alle notatene læreren benytter i undervisningen. Læreren tilrettelegger for den enkeltes progresjon og har individuell veiledning med hver deltaker i tillegg til fellesøktene.

Finansiering:

LO organiserte kan søke stipend. Du finner søkeskjema blant annet på disse nettsidene: LOs UtdanningsfondFagforbundet, Handel og Kontor.

Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.