Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljøutdanning - grunnkurs

Kurset tilfredsstiller kravet om 40 timers opplæring

Arbeidsmiljøutdanningen – Grunnkurs, grunnopplæring i arbeidsmiljø, er selve grunnsteinen i HMS opplæringen som både ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være de aktive aktørene for et bedre arbeidsmiljø som de både kan og bør være. Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalgene, men anbefales også for alle andre som ønsker grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljø/HMS arbeid.

AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS/ arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere. Gjennom et landsomfattende nettverk av avdelinger og veiledere tilbys kurs over hele landet.

Arbeidsmiljøutdanningen – Grunnkurs er svært fleksibelt og kan tas på ulike måter, som tradisjonelt kurs, som nettkurs og som kombinerte kurs. AOF tilbyr skreddersydde bedriftsinterne løsninger.

Kurset går over 4 dager; mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Det vil bli utlevert en oppgave som skal gjennomføres innen fastsatt dato.

Arbeidsmiljøloven (AML)
HMS Forskriften.
Verneombudets oppgaver og plikter.
Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering.
Arbeidsmiljøutvalget (AMU).
Målrettet HMS arbeid.
Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø.
Psykososialt arbeidsmiljø.
Vernerunder, kartlegging og oppfølging.
Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid.
Internkontroll.
Tilsetting og oppsigelser.
Presentasjon – teknikk.
Gruppeoppgaver.
Case oppgave i bedriften
Det er også mulig å delta via Teams!

Kursdetaljer

Sted:
Ølen
Startdato:
23.09.2024 08:30
Timeantall:
40
Status:
Åpent for påmelding
Pris:
7 500 kr

Kontaktperson