Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Teknologi- og industrifag

Industriell overflatebehandling Vg3

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Teori til fagprøven som fagoperatør i industriell overflatebehandling er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i industriell overflatebehandling bidrar du til å forbedre funksjonen, levetid og utseendet til komponenter, konstruksjoner og produkter innenfor offentlig og privat eiendom og infrastruktur.

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet til industri- og byggenæringen og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår en til to ganger i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kan bli endret når kurset starter.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Det blir også tatt opptak av undervisningen, slik at du kan se den igjen når det passer deg.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Eksamen

Eksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Læringsmål

https://www.udir.no/lk20/iov03-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv696

Innhold

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om kunnskap om regelverk og god praksis innenfor helse, miljø og sikkerhet. Det handler også om kunnskap om risikoer, verneutstyr og nødvendige vernetiltak for å håndtere råvarer og kjemikalier forsvarlig.

Kjerneelementet fagkunnskap handler om ulike overflatebehandlingsmetoder, materialer og kjemikalier og samspillet mellom disse. Videre handler det om kompetanse i drift og vedlikehold av maskiner og utstyr, og programmering, overvåking, justering og optimalisering.

Kjerneelementet planlegging, produksjon og dokumentasjon handler om kompetanse innenfor klargjøring og forbehandling, overflatebelegging og prosess- og beleggskontroll med hensyn til produktets utforming og design. Videre handler det om kompetanse i opphengsmetoder, prosessparametre og prosessgang for å møte krav i spesifikasjoner og standarder. Det handler også om å overvåke, justere og optimalisere prosessen for å oppnå større produktivitet gjennom minimering av energibruk, forbruk av kjemikalier og materialer, og unngå miljøbelastning i størst mulig grad.

Kjerneelementet samhandling handler om å kommunisere og samhandle med mennesker med ulik kulturell og språklig bakgrunn. Det handler også om kulturforståelse og å reflektere over muligheter og utfordringer i en bedrift med et stort mangfold. Videre handler det om å ha respekt for ulikheter og bevissthet rundt hvordan den enkelte kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Kursdetaljer

Sted:
Live nettbasert
Startdato:
04.12.2024 17:00
Timeantall:
120
Status:
Åpent for påmelding
Pris:
Gratis

Med forbehold

Kontaktperson