Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Bygg- og anleggsteknikk

Isolatørfaget Vg3

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i isolatørfaget vil du kunne isolere og kapsle rør, ventiler, beholdere og tankanlegg på land og offshore. Du bidrar også til miljøvennlig og energieffektiv isolering av bygninger, skip og konstruksjoner i kjemisk industri og i olje- og gassindustri.

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet til industri- og byggenæringen og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår en til to ganger i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kan bli endret når kurset starter.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Det blir også tatt opptak av undervisningen, slik at du kan se den igjen når det passer deg.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Eksamen

Eksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Læringsmål

https://www.udir.no/lk20/isl03-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv509

Innhold

Kjerneelementet oppmåling og prefabrikkering innebærer å bruke digitale programmer og maskiner til å beregne mengder og vinkler. Å bruke målestokk i arbeidet er også en del av kjerneelementet. Kjerneelementet handler videre om å måle opp og tegne deler til prefabrikkering av kapsling, mantling og ytterbekledning.

Kjerneelementet isolering og kapsling handler om å velge og bruke materialer, verktøy og utstyr på en fagmessig, økonomisk og miljøvennlig måte. Kjerneelementet innebærer også isolering og kapsling av rør, tanker og strukturer mot varme, kulde, kondens, lyd og brann. Videre handler kjerneelementet om å velge og bruke nye materialer og mekaniske og programmerbare maskiner. Å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere arbeidet i henhold til regelverk og spesifikasjoner er også vesentlig i dette kjerneelementet.

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i arbeid med isolering av rør, tanker og strukturer. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Følge toleransekrav i prosjekter er og en del av kjerneelementet. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

Kursdetaljer

Sted:
Live nettbasert
Startdato:
11.09.2024 10:00
Timeantall:
120
Status:
Åpent for påmelding
Pris:
Gratis

Med forbehold

Kontaktperson