Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Bygg- og anleggsteknikk

Sveisefaget Vg3

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Teori til fagprøven som fagoperatør i sveisefaget er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i sveisefaget bidrar du til at industrien og samfunnet får dekket behovet for sveising av store og små konstruksjoner og rør og komponenter innenfor industri.

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet til industri- og byggenæringen og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår en til to ganger i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kan bli endret når kurset starter.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Det blir også tatt opptak av undervisningen slik at den kan ses i etterkant.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.
All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Læringsmål

https://www.udir.no/lk20/sve03-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv710

Innhold

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om bruk av verneutstyr, bruk av punktavsug for å beskytte seg selv og andre og bruk av bedriftens sikkerhetssystem under utføring av sammenføyingsoppdrag. Videre handler det om sikring av seg selv og utstyr under utføring av sveising. Det handler også om ergonomi og gode arbeidsstillinger for å ivareta egen helse over lang tid.

Kjerneelementet teknologi og digitalisering handler om bruk av tegninger, verktøy, programmering og digitale applikasjoner for overvåking, feilsøking, optimalisering i produksjon der sveising inngår. Videre handler det om nye løsninger for sveis av ulike materialer og å anvende moderne teknologi i produksjon av varer og tjenester og i drift og vedlikehold.

Kjerneelementet egenkontroll, dokumentasjon og produksjon handler om kontroll før, under og etter sveis, ferdigmelding og sporbarhet. Videre handler det om NDT-metoder og rapporter, ferdigstilling av produkt og dokumentasjon av utført arbeid. Kjerneelementet handler også om hvordan valg av sveisemetoder og sveiserekkefølge påvirker totaløkonomien på jobben. Det handler også om å reflektere over betydningen av egenkontroll av sveiseutstyr underveis for å opprettholde en god produksjon.

Kursdetaljer

Sted:
Live nettbasert
Startdato:
11.09.2024 17:00
Timeantall:
120
Status:
Åpent for påmelding
Pris:
Gratis

Med forbehold

Kontaktperson