Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Bygg- og anleggsteknikk

Tak- og membrantekkerfaget Vg3

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i tak- og membrantekkerfaget bidrar du til å verne bygg og anlegg mot ytre og indre belastninger ved å sikre konstruksjoner mot klimaendringer og ta vare på energiressursene gjennom valg av isolasjon og tekkemetode.

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet til industri- og byggenæringen og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår en til to ganger i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kan bli endret når kurset starter.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Det blir også tatt opptak av undervisningen slik at den kan ses i etterkant.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Eksamen

Eksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Læringsmål

https://www.udir.no/lk20/tak03-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv516

Innhold

Kjerneelementet tekking handler om å tekke tak og membraner på underlag av tre, stål og betong med utgangspunkt i beskrivelser og tegninger og om hvordan tak, dekker, tunneler og bassenger beholder styrke og tetthet og reagerer på klimabelastning. Kjerneelementet handler også om å utføre brannhemmende og vanntettende tekkinger og montere ulike materialer på tak og dekker. Videre handler kjerneelementet om å vurdere og bearbeide dampsperrer, festemidler, isolasjon og tekkematerialer.

Kjerneelementet bygningsfysikk handler om å tekke nye konstruksjoner og rehabilitere eksisterende etter beskrivelser og gjennom samhandling med andre faggrupper. Videre handler bygningsfysikk om å kontrollere varme-, luft- og fukttransporten i en bygning. Kjerneelementet innebærer fuktkontroll, fuktmåling, termografering og trykktesting. Kompetanse om damptetting, mekanisk innfesting, isolering og tekking er også en del av kjerneelementet.

Kjerneelementet rehabilitering handler om å tekke eksisterende tak og membraner med nye materialer og løsninger på grunnlag av beskrivelser og kunnskap om gamle tekkemetoder. Kjerneelementet handler om å tilpasse tekking med nye materialer, eldre materialer og konstruksjoner.

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i valg av isolasjons- og tekkemetode. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Følge toleransekrav i prosjekter er og en del av kjerneelementet. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

Kursdetaljer

Sted:
Live nettbasert
Startdato:
12.09.2024 17:00
Timeantall:
120
Status:
Åpent for påmelding
Pris:
Gratis

Med forbehold

Kontaktperson