Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Avfall og gjenvinning

Aktiv kundeveiledning for avfallsbransjen

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Ett yrkesrettet kurs er et steg videre på veien.

Jobber du innen avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor møter med kunder på avfallsstasjoner, på kjøreruter eller i telefon er en del av arbeidshverdagen? Ønsker du faglig påfyll? Hev din kompetanse innen det grønne skifte, sirkulærøkonomi, nedstrømsløsninger og kundeservice!

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for avfall- og gjenvinningsbransjen for deg som har erfaring eller jobber innenfor bransjen. Det gjelder også for deg som er helt/delvis permittert eller arbeidsledig.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det blir også tatt opptak av undervisningen, slik at du kan se den igjen når det passer deg.

Forkunnskaper

Kurset har ingen krav til forkunnskaper, men du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon.

Innhold

Innholdet i kurset retter seg mot kursdeltakernes arbeidserfaring/arbeidsplass i møte med bruker av tjenestene som tilbys.

Temaer i kurset er:

  • Elementer fra «bransjekunnskap om avfalls- og gjenvinningsbransjen, avfallsressurser og innføring i sirkulærøkonomi»
  • Det grønne skiftet – endring av avfallsbransjen  ( fra mottaker til leverandør)
  • Grunnleggende kunnskap, kunnskap om fraksjoner og nedstrømsløsninger, sirkulærøkonomi
  • Kvalitetsgjenvinning
  • Representant for arbeidsgiver og bransjen ( også i trafikken), uniformering
  • Kundeservice – se kunden – møte kundens behov
  • Tilpasse informasjon til alle type kunde ( alle innbyggere)
  • Vanskelig kunder ( vold og trusler)

Kursdetaljer

Sted:
Live nettbasert
Startdato:
10.09.2024 17:00
Timeantall:
30
Status:
Åpent for påmelding
Pris:
Gratis

Med forbehold

Kontaktperson