Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Økonomiske og administrative fag

Sirkulærøkonomi

Nysgjerrig på hva sirkulærøkonomi er og hva dette har å si for samfunn, arbeidsliv og fremtidig verdiskapning?

Verdens naturressurser er under økt press. Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser. I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for avfall- og gjenvinningsbransjen for deg som har erfaring eller jobber innenfor bransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det blir også tatt opptak av undervisningen, slik at du kan se den igjen når det passer deg.

Forkunnskaper

Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Innhold

Kurset vil rette seg særlig mot sirkulærøkonomi i avfalls- og gjenvinningsbransjen og de delene som omfatter denne bransjen.

  • Hva betyr sirkulærøkonomi og hvordan skiller det seg fra linjærøkonomi med bruk og kast?
  • Gjenvinning og utnyttelse av ressurser
  • De syv sirkulære prinsippene
  • Bærekraft og det grønne skiftet
  • Samfunn og verdiskaping
  • Avfallsfraksjoner og materiellforståelse, ombruk og reparasjon.

Kursdetaljer

Sted:
Live nettbasert
Startdato:
09.09.2024 17:00
Timeantall:
20
Status:
Åpent for påmelding
Pris:
Gratis

Med forbehold

Kontaktperson