Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Teknologi- og industrifag

CNC-maskineringsfaget Vg3

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Teori til fagprøven som fagoperatør i CNC maskineringsfaget er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i CNC maskineringsfaget bidrar du til å dekke arbeidslivets behov for fagarbeidere med kompetanse til å skape og utvikle maskinelt utformede produkter for nasjonal og internasjonal handel.

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet til industri- og byggenæringen og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Dette kurset går i digitalt klasserom en kveld i uken fra kl 17-21. Fri i grunnskolens påske- og sommerferie.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter.
Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.
All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Innhold

Kjerneelementer i CNC maskineringsfaget er:

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å utføre arbeidsoppgaver i tråd med regelverket for helse, miljø og sikkerhet som gjelder i bedriften. Det handler også om bruk av egnet verneutstyr og tiltak som bidrar til sikker bruk av maskiner og utstyr.

Kjerneelementet materialer, verktøy og metode handler om ulike materialers egenskaper og hvordan disse egenskapene påvirker produksjonen. Kjerneelementet handler også om å anvende ulike oppspenningsmetoder, verktøy, om vedlikehold av maskiner og utstyr, og om maskineringsmetoder og kunnskap om produksjonsprosesser. Videre handler det om å lese og tolke tegninger, spesifikasjoner, krav og toleranser utover generelle ISO-standarder.

Kjerneelementet maskineringsmetoder og produksjonsprosesser handler om å planlegge, programmere, produsere og dokumentere i tråd med underlag, prosedyrer og gjeldende kvalitetssystemer. Det handler også om å kvalitetskontrollere produserte komponenter og å registrere og utføre avviksbehandling i henhold til kvalitetssystemer og tilhørende standarder. Videre handler det om å bruke og programmere CNC-styrte maskiner, roboter, selvgående prosesser og maskineringsmetode

Kursdetaljer

Sted:
Live nettbasert
Søknadsfrist:
25.09.2024 08:00
Startdato:
18.09.2024 17:00
Timeantall:
120
Status:
Åpent for påmelding

Kontaktperson